Szegedi Piaristák

Beiskolázás

Ideiglenes felvételi rangsor 2017/2018

logo

Kedves Látogatók!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a gimnázium alapítványát, a Dugonics András Alapítványt!
Adószám: 19083924-1-06

 

  II. János Pál :

    Újévi ima

   Egyetlen Isten!
   Atya, Fiú és Szentlélek!
   Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
   Az évet, amely most kezdődik.
   Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
   Aki igazság és Szeretet vagy,
   Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
   Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
   Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
   Az új évnek ezt az első napját
   Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
   Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
   hogy egy legyen velünk.
   Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
   a názáreti Szűz anyaságát,
   Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
   hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
   Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
   Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
   ,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
   Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
   Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''
   Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
   fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
   Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
   Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!