Szegedi Piaristák

logo

    II. János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án:

   Atyáink Istene,
   nagy és teljes irgalmú,
   mindenek Atyja.
   Te a béke útjait tervezed,
   és nem a szenvedését,
   gyűlölöd a háborút
   és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
   Azért küldted fiadat, Jézust,
   hogy a közelieknek és a távoliaknak
   békét hirdessen
   és minden fajú és származású embert
   egyetlen családba gyűjtsön össze.
   Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
   az egész emberiség sürgető kérését:
   Ne legyen többé háború,
   visszafordíthatatlan kaland;
   Ne legyen többé háború,
   a szomorúság és erőszak útvesztője;
   Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja!
   Máriával, Jézus anyjával együtt
   újra és újra kérünk Téged:
   Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
   tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
   Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
   nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
   a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
   amelyek gyümölcsözőbbek,
   mint a be nem tartott háborús feltételek.
   Add meg korunknak a béke napjait.
   Soha többé háborút!

   Ámen.