Szegedi Piaristák

logo

  Szíriai Szent Efrém:

    A keleti egyház nagyböjti imádsága

   Életem Ura és Uralkodója,
   ne engedd hozzám a jóra való restség,
   könnyelműség, pénzvágy
   és megszólás szellemét!

   Ajándékozd inkább szolgádnak
   a józanság, alázatosság,
   állhatatosság és szeretet lelkét!

   Igen, Uram és Királyom,
   add, hogy megismerjem bűneimet
   és meg ne ítéljem felebarátomat,
   mert Te áldott vagy mindörökké,

   Ámen.