Szegedi Piaristák

logo

Nyári nyitvatartás
NYÁRI ÜGYELETI NAPOK:
    2017. július 5                    9.00 – 13.00
    2017. július 12.                 9.00 – 13.00
    2017. július 19.                 9.00 – 13.00
    2017. július 26.                 9.00 – 13.00
    2017. augusztus 2.           9.00 – 13.00
    2017. augusztus 9.           9.00 – 13.00
    2017. augusztus 16.         9.00 – 13.00
    2017. augusztus 23 -tól    8.00 – 15.00
OSZTÁLYOZÓ-, JAVÍTÓVIZSGÁK IDŐPONTJA:
    2017. augusztus 28-án (hétfő)     9.00 órától

 

 

    Szent Patrik reggeli imája

   Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában
           a Háromság vallásában,
           a mindenséget teremtő Egység megvallásában.
   Erőben kelek fel,
           Krisztus születésének és keresztelésének,
           megfeszíttetésének és sírbatételének,
           feltámadásának és mennybemenetelének,
           másodszori eljövetelének erejében kelek föl.
   Erőben kelek fel,
           körülvesznek az ég és föld erői,
           a Nap és Hold fényei,
           a tűz és villám ragyogása,
           átjár a vihar zúgása és a tenger morajlása.
   Erőben kelek fel,
           lábam alatt a Föld szilárdsága,
           megerősít a sziklák keménysége.
   Erőben kelek fel ma reggel,
           és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át,
           Isten őrködő szemére,
           Isten figyelmes fülére,
           Isten oltalmazó kezére,
           Isten közbenjáró igéjére,
           Isten kinyújtott fegyverére,
           Isten őrködő pajzsára,
           Isten szabadító seregére bízom.
   Ő oltalmazzon engem, hogy el ne nyeljen a Sátán.
   Ő oltalmazzon engem a bűn kísértésétől, a test kívánságától,
   mindentől ami árt, közel vagy távol,
   Ha egyedül vagyok és ha másokkal.
   Ő oltalmazzon engem ma, az irgalmatlan és kegyetlen
   testemet-lelkemet fenyegető erőszaktól,
   Ő oltalmazzon ma a hamis prófétáktól,
   az istentelenektől és a közönségesektől.
   Krisztus velem - Krisztus előttem - Krisztus bennem.
   Krisztus alattam - Krisztus jobbomon - Krisztus balomon.
   Ő az erő, Ő a békesség.
   Krisztus legyen, ahol fekszem,
   Krisztus legyen ahol állok
   Krisztus legyen ahol ülök,
   Krisztus a magasságban - Krisztus a mélységekben - Krisztus a tágasságban.
   Ő szóljon hozzám mások ajkával,
   Ő tekintsen rám mások szemével,
   Ő hallgasson engem mások fülével.
   Krisztus, én Uram! - Krisztus, én Megváltóm!
   Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában,
           a Háromság vallásában,
           a mindenséget teremtő Egység megvallásában.