Szegedi Piaristák

logo

Nyári nyitvatartás
NYÁRI ÜGYELETI NAPOK:
    2017. július 5                    9.00 – 13.00
    2017. július 12.                 9.00 – 13.00
    2017. július 19.                 9.00 – 13.00
    2017. július 26.                 9.00 – 13.00
    2017. augusztus 5.           9.00 – 13.00
    2017. augusztus 12.         9.00 – 13.00
    2017. augusztus 19.         9.00 – 13.00
    2017. augusztus 26 -tól    8.00 – 15.00
OSZTÁLYOZÓ-, JAVÍTÓVIZSGÁK IDŐPONTJA:
    2017. augusztus 28-án (hétfő)     9.00 órától

  Godfried Danneels:

    Imádságok nagyböjtre


   ,,Hogy meg tudjunk bocsátani...''


   Istenünk, Atyánk,
   Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk;
   taníts minket is megbocsátani.
   Mivel a Te titkod,
   csak Te tudsz rá megtanítani.
   Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk
   a regi, ismerős rossz,
   hogy ütést ütéssel viszonozzunk.
   Adj nekünk bátorságot,
   hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát.
   Lássuk be,
   hogy mi is képesek vagyunk elkövetni
   mindazt a rosszat, amit mások
   velünk tettek.
   Ismerjük fel emberlétünk törékenységét.
   Kérünk, adj bátorságot és alázatot,
   hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat.
   Ne engedd, hogy magunkba zárkózzunk,
   azzal a meggyőződéssel,
   hogy ez jogunkban áll,
   és azt az illúziót tápláljuk,
   hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból.
   Ne engedd elfelednünk,
   hogy egymás testvérei vagyunk.
   Taníts meg bennünket igaz módon látni.
   Bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk,
   amilyenek,
   se nagyobbnak, se kisebbnek.

   Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk
   és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket.
   Add, hogy hazánkban
   az igazságszolgáltatás is
   valóban az igazságot mondja ki,
   teljesen, de ugyanakkor emberségesen.
   Add, hogy megértsük azokat,
   akik rosszat tettek nekünk.
   Add meg a megbocsátáshoz szükséges
   bátorságot.
   Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza
   a béke.
   Kérünk, szilárdítsd meg bennünk
   a meggyőződést,
   hogy nincs olyan rossz a világon,
   amit Te ne tudnál jóra fordítani.
   Add, hogy higgyük:
   bocsánatod megelőz minket,
   és nem várja meg,
   hogy másoknak megbocsássunk.
   Jó Urunk és Atyánk,
   taníts arra is, hogy ellenségeinket szeressük
   és sose számolgassuk,
   hogy hányszor kell megbocsátanunk.
   Szeretnénk a hetvenszer hétszeren túl
   számolni,
   hiszen Te kéred ezt,
   és mert Te annyira számítasz ránk.
   Ámen.

   ,,Bocsásd meg bűneinket...''

   Uram, bocsásd meg vétkeinket.
   Nem úgy, ahogy mi szoktunk
   megbocsátani,
   kényszeredetten, vagy számítgatva,
   hanem a Te irgalmasságod
   (nagylelkűséged) szerint.
   Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal
   és gyöngeségeddel találkozzunk.
   Taníts meg, kérünk, megbocsátani
   azoknak is, akikkel kenyerünket
   megosztjuk,
   nehogy a szégyen csüggedése
   rajtunk erőt vegyen.
   Ments meg, Uram,
   minden gőgös moccanástól,
   a lenézéstől, méltatlankodástól és
   a képmutató jóságtól is.
   Segíts hozzá,
   hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
   Add meg, hogy egymásnak adott
   bocsánatunk
   a tiédhez legyen hasonló.
   Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!


   A BOCSÁNAT

   A megbocsátás: emberi erőfeszítés + az Isten ajándéka
   Godfried Danneels
   belga bíboros húsvéti körleveléből, 1998