Szegedi Piaristák

logo

Nyári nyitvatartás
NYÁRI ÜGYELETI NAPOK:
    2017. július 5                    9.00 – 13.00
    2017. július 12.                 9.00 – 13.00
    2017. július 19.                 9.00 – 13.00
    2017. július 26.                 9.00 – 13.00
    2017. augusztus 2.           9.00 – 13.00
    2017. augusztus 9.           9.00 – 13.00
    2017. augusztus 16.         9.00 – 13.00
    2017. augusztus 23 -tól    8.00 – 15.00
OSZTÁLYOZÓ-, JAVÍTÓVIZSGÁK IDŐPONTJA:
    2017. augusztus 28-án (hétfő)     9.00 órától

 

 

  Váci Mihály:

  Ave Mária

  Csak gondolok Reád: – agyam fagyos tekervényei
             mit neoncsövek, felderengenek
  reszketeg piros fényével szelíden izzó
             betlehemi nevednek.
  Csak álmodom Rólad, ahogy a befagyott tavak
             álmodhatnak az égről,
  s derengsz Te bennem, mint az égmerengés
             a jégalatti mélyből.
  Csak álmodom Rólad – ahogy a sápadt hómezők alatt
             a behegedt barázdák,

  susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben
             a hízelgő rozstáblák;
  ahogy a leásott oszlopokban zokognak
             a legallyazott lombok;
  – zúzott rönk, tört hasáb vagyok: – erdőid bennem
             suhogva kibontod!

  Neved forró áhítata lehervadna itt e lucskos
             hideg közönyben,
  mint halk imák a sárba csuklanak
             a tipró körmenetben.
  Ki érezné meg itt
             azt a bölcső-meleg mennyet,
  amelynek enyhe üde neved imádkozva
             engemet elmelenget.
  Ki értené meg itt e hótól fuldokló,
             elkékült arcú télben
  neved tavaszi szeleit, melyek májust
             tartanak bennem ébren.
  Hogyan is hangzana e fagyvijjogásban
             ez a pacsirta-sírás?
  recsegő jégmezők fölött hogy suhoghatna
             neved – e virágnyílás?
  Ki értené nevednek dallamát,
             s dallamtalan zenéjét,
  örök-zsongását, kagyló-búgását,
             harangkehely-remegését,
  gordonka hízelgését, s hegedű-ujjongását
             ezüst-röptű nevednek,
  orgona-futamait, amellyel – nagy dallam! –
             Szerelem, kereslek!
  Mária! – jászlak meleg aljára vetett
             kisded-kori ágyak!
  Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám,
             mint messiásra – várnak.
  Mária! – esték gyapjas nyája tolong
             a térdeimnél;
  aranyat, tömjént kínál az éj, s bánata
             arcomon könnyű tömjén.
  Mária! – ez a szó felkelti bennem a sírást:
             – nem e tájon születtem!
  Ó, üljél szelíd öszvér hátára, – menekülj,
             ó, vigyél innen engem!
  Mária! – valami betlehemi szelídségű emlék
             az én örök sírásom!
  Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog
             fényszárnyú örök karácsony!
  Mária! – énbennem keserű pásztorok indulnak
             e szóra s otthagyják a nyájat,
  torkomon örökös a meghatódottság, mellyel
             kalaplevéve csodát várnak.
  Mária! – zokogó ária, templomi dallam,
             Ave Mária, zsoltár,
  Énekek Éneke! – halk kórus, botló gyermekkoromban
             már bennem dudoltál!
  Mária! – dallam, ki tudja, honnan száll
             s honnan kél, milyen húrról!
  Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen
             szemet homályosító búról.

  Mária! – verdesnek arcom körül
             e hangok, mint a lepkék,
  s hallgatok, akkor is szárnyuk
             hímpora lep még.

  Ha hallgatok is, – én örökké neved
             susogó rozstáblájában alszom,
  ha alszom is – neved búzavirágzása
             szenteli arannyal arcom.