Nóták

Csík zenekar / A kor falára

1. Hármat tojott a fekete kánya

Hármat tojott a fekete kánya
engem szeret a kend barna lánya
kikityembe kukutyomba
gyere rózsám a kocsimba

akármilyen szegénylegény vagyok
a kend lánya szeretője vagyok
kukutyin mellett halásztam
a rózsámmal vele háltam

a bátai bíró lánya

a bátai bíró lánya
egy pendelybe ment az ágyba
jaj de megkönyörögtetett
míg az ágyába eresztett

azt gondoltam mindig így lesz
hogy szeretőm soha nem lesz
dehogy nem lesz de bizony lesz
nálad babám százszor jobb lesz

erre gyere ne menj arra
jobb út van erre mint arra
erre van a kerék utca
kis angyalom gyalogútja

addig babám el nem veszlek

addig babám el nem veszlek
míg a tóban halak lesznek
pedig abban mindig lesznek
így hát soha el nem veszlek

4. két út van előttem

(katonakísérő)

két út van előttem melyiken induljak
két szép szeretőm van melyiktől búcsúzzak
az egyiktől elbúcsúzom a másik haragszik
így hát az én árva szívem soha meg nem nyugszik

mikor mentem én az úton lefelé
lányok kísértek az állomás felé
úgy kísértek mint egy szegény vándorlót
kinek szíve fekete gyászba borult

csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
felszánttatom én azt aranyos ekével
be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel
be is boronálom sűrű könnyeimmel

5. ádámosi csárdás és friss

két színe van a legénynek
mint a csöppnyi lepedőnek
három színe van a lánynak
mint a csokros violának

irigyeim sokan vannak
mint a kutyák úgy ugatnak
adok nekik egy-egy csontot
hadd ugassák ki magukat

rég megmondtam a fenének
mennyi legény mind egye meg
mert a legény leánycsaló
mind akasztófára való

táncszók

én se kicsi te se nagy
éppen hozzám való vagy

járj előttem lábujjhegyen
hadd vigyelek át a hegyen

este jövök reggel megyek
míg a világ nálad leszek

húzzad cigány reggelig
reggel is egy darabig
míg a pendely langgal íg

7. én vagyok az aki nem jó

én vagyok az aki nem jó
fellegajtót nyitogató
nyitogatom a felleget
sírok alatta eleget

ifijúságom telik el
azért a szívem hasad el
ifijúság gyöngykoszorú
ki elveszti de szomorú

bolond volnék ha búsulnék
ha a búnak helyet adnék
én a búnak utat adok
magam pedig vígan járok

9. lakodalmi csárdás és szapora györgyfalváról

villásfarkú fecske felszállott a levegőbe

villásfarkú fecske felszállott a levegőbe
nem láttad-e a régi babámat az este
láttam biz én az inaktelki selyem réten
kesely lábú lovát legeltette kötőféken

mikor hozzád jártam babám mindig álmos voltál
szóltam hozzád de te mindig elaludtál
már ezután kialuhatod magadat
nem ölelem által a vékon karcsú derekadat

11. altató

beli buba

beli buba beli beli
beli buba beli beli
beli buba beli beli
kicsi kutyasággal teli
beli buba a párnára
a kis kutya a szalmára
beli buba beli buba
kicsi buba a párnára
a kis kutya a szalmára
a kis kutya a szalmára
hej beli buba beli beli
beli buba beli beli