bolt.piarista.hu

Címlap » Beiskolázás » A felvételivel kapcsolatos határidők és feladatok

  A felvételivel kapcsolatos határidők és feladatok

  2019. 11. 12. kedd 17:00, 2020. 02. 4. kedd 17:00
  Iskolánk nyílt napja

  Diákoknak: játékos és szórakoztató bemutatók, vidám ismerkedés az iskolai élettel.

  Szülőknek: tájékoztató az iskola képzési rendjéről és a jelentkezés módjáról.


   

   

  2019. 12. 6. péntek
  A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára

  Az jelentkezési lapot vagy közvetlenül a mi gimnáziumunkba kell beadni, vagy azon középiskolák egyikébe, amelyek a hatévfolyamos és négyévfolyamos tanulók számára is szerveznek felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát.

  Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan gimnáziumba fog jelentkezni, amelyik megkívánja az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját – függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hova nyújtja be majd a jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

   


   

  2020. 01. 18. szombat 10:00
  Írásbeli felvételi vizsga a hatévfolyamos képzésre jelentkezők számára.
  Írásbeli felvételi vizsga a négyévfolyamos képzésre jelentkezők számára.   

  2020. 01. 23. csütörtök 14:00
  Írásbeli pótfelvételi

  azok számára, akik valamilyen alapos okból nem tudtak részt venni a rendes írásbeli vizsgán.

   

   

   

  2020. 02. 6. csütörtök

  A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményről a tanulókat. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját és adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

   

   

   

  2020. 02. 19. szerda
  A középiskolákba való jelentkezés határideje.

  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

  (Lehetőség van arra, hogy a hatévfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül küldje meg a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak).

  A kitöltéshez szükséges adatok:

  Az iskola OM kódja: 029752

  Tagozatkódok:

  • Hatévfolyamos, természettudományos orientációjú képzés 0001 kód 30 fő
  • Négyévfolyamos, sport-tehetséggondozó képzés 0002 kód 32 fő
  • Négyévfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi képzés 0003 kód 12 fő
  • Négyévfolyamos, általános képzés 0004 kód 20 fő

  Fontos a pontos tanulói azonosító szám megadása! Az értesítési címhez e-mail címet is legyenek szívesek megadni!

  Iskolánknak a hivatalos jelentkezési lapon kívül saját nyomtatványa is van, amit szintén kérünk a jelentkezéshez.

  A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

  • az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát
  • a plébános vagy a hitoktató ajánló levelét, ha kapcsolata van egyházközséggel,
  • rövid, kézzel írt önéletrajzot,
  • a sporttagozatos osztályba jelentkezőknek, ha egyesületi tagok, egyesületi ajánlást,
  • a sporttagozatos osztályba jelentkezőknek orvosi alkalmassági igazolást,
  • két darab bélyeggel ellátott, megcímzett borítékot.

   

   

   

  2020. 02. 25. kedd 15:00, 2020. 02. 28. péntek 09:00,

  2020. 02. 29. szombat 09:00, 2020. 03. 03. kedd 15:00, 2020. 03. 05. csütörtök 09:00
  Szóbeli beszélgetés/szóbeli felvételi

  A szóbeli beszélgetés/szóbeli felvételi a Dugonics András Piarista Gimnáziumban lesz.

  A jelentkezési lapok beérkezését követően mindenkit értesítünk írásban, hogy hány órára kell megérkeznie.

  Ezeken a napokon lesz a sporttagozatra jelentkezők alkalmassági vizsgája a Piarista Gimnázium tornatermében.

  A gyakorlati vizsga anyaga:

  • 30 m-es futás szabályos térdelőrajttal,
  • 1000 m futás,
  • helyből távolugrás,
  • kislabdahajítás,
  • tornagyakorlat: mérlegállás, gurulóátfordulás előre, hátra, tarkóállás,
  • szlalom labdavezetés,
  • kötél- vagy rúdmászás.

   

   

   

  2020. 03. 16. hétfő

  Eddig az időpontig nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket.

   

   

   

  2020. 03. 19-20. csütörtök-péntek

  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.

   

   

   

  2020. 04. 08. szerda

  Eddig az időpontig megküldjük az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi Központnak.

   

   

   

  2020. 04. 30. csütörtök

  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

   

   

   

  2020. 06. 22. hétfő 9:00
  Beiratkozás