Vendégkönyv

Ha észrevételed, véleményed van, ne légy rest egy bejegyzést megejteni Vendégkönyvünkbe!

Hozzászólások

Fikker János .

Januári szél...

Seper a januári szél
sűvít paskolja a Dunát
sóhajt és házfalakon át
levegőzteti Pest-Budát
tócsákat gyűrűz
üveget tőr
fújtatva örvénylik
a járdán
éltető levegőt kavar
rezeg nyitott ablakok
szárnyán
zúg bömböl
alvókat riaszt
ébereket figyelni
késztet
kapukat ráz
vad erejével
ostorozza
a századvéget...
nyerítve nyargal
utcák hosszán
falakba mar
kövekbe karcol
kiméletlenül sír és
üvölt a Dunaparton
minket sirat
az elfogyókat
értünk nyög
tehetetlen
seper a hanuári szél
a huzatos történelemben...
1997

Fikker János:

Kongjatok harangok...

Kongjatok harangok ébredjünk Új Évre
emberibb életre sok jóra és szépre
szenvedtünk eleget ezért jobbat várunk
legyen hitelesebb megértőbb világunk
gyermekeink szeme derűtől ragyogjon
legyen barátságos békés minden otthon
mosolygó emberek tanítsanak jóra
csendben áhítatban teljen minden óra
mikor a harangok elütik az Éjfélt
érintse meg öröm ezt a földi térfélt
ujjongás kurjantás töltse be a tájat
hangos hálaének hagyja el a házat
imádkozzunk aztán Istenhez a Fényhez
adjon erőt nekünk tartós egészséget
munkát feladatot hitet a Jövőhöz
kitartást kötődést Hazánkhoz a röghöz...
amelyből vétettünk és amelyen élünk
lehessen boldogabb valamennyi vérünk
valamennyi nemzet fogjon össze végre
ne legyen háború, érkezzen már béke
hiszen erre várunk mindenki akarja
nyugalom megértés Istennek parancsa
bongjatok harangok üsslétek el Éjfélt
hogy az Új Esztendő ragyogtassa fényét!
2021 December 31.-én

Fikker János:

Mert nem tudjátok milyen a Jövő...

Most álljatok meg és nézzetek vissza
tartsatok percnyi önvizsgálatot
gondoljatok a közös dolgainkra
legyetek jók ha rosszak voltatok
figyeljétek a Fénynek változását
és várjátok a felkelő Napot
a didergőknek reményét és álmát
a derűsebb emberibb holnapot
mert nem tudjátok milyen a Jövő
csak hitetekbe fogódzkodjatok
higgyétek el kell most at erő
az összetartás ami szent dolog
az Új Időhöz kell a tiszta eszme
az agyban érlelt hit és gondolat
tanítsátok egymást a jogra rendre
és mindenre mi szárnyat bontogat
most álljatok meg és nézzetek vissza
figyeljétek a Fénynek változását
mert nem tudjátok milyen a Jövő
tiszteljétek az Isten földi mását !

Fikker János:

1 9 5 6

Még gyermek voltam, amikor sírni láttam.
Anyám szép arcán, csorogtak a könnyek.
Fogtam kezét, mellette álltam.
Megilletődve néztem a szemét...
A rádió, mondta. "Véres az utca!"
Részvételen az ólomszürke Ég.
Járdákon, gyerekemberek már fekszenek,
és nincs vége még...
Mosolygó arccal, kiterítve üzennek,
a Jövőnek, és a Jelennek.
Ne féljünk, ha tankokat küldenek ellenünk,
letiprói a Szabadságnak, rendnek...
Estére, megjött vasmunkás Apám.
Szomorú volt ,és most is hallgatag.
És az erek a homlokán, lüktettek
akár a szavak, a kopott, ócska rádióban:
"Riadó van! Riadó van!"

Fikker János:

Halottak napja...

Ma, gondolatban, gyertyát gyújtok én.
Hagyom lobogni lángját.
Messze küldöm imbolygó fényét,
a parányi fáklyát,
világítson, e sötét féltekén...

Akadjon meg, tört kopjafák között,
keresztek tövén, süppedt hantokon.
És, porokon, miket szétszórt a szél,
szitáló, szürke hamvakon,
elárvult temetők fölött...

Halottak napja, Novemberben.
De én, minden nap gyászolok.
Kiket szerettem, megpihentek.
Az eltűnésük, nagy titok,
az Élet-Halál rengetegben...

A fény lobog, és imbolyog a láng.
Az őszi szél, belé kapott.
Füst, és korom, meg pernye száll.
Az Ég alatt, magam vagyok.
Még, érző pórszem ,és talány...

Szeretteim, akiket eltemettem,
ma, megint Rátok gondolok.
A könny, a torkomban megáll,
és önmagamba fordulok,
a "pandémiás" rettenetben.
Nagyon árván, és nagyon csendben...

Fikker János:
1849.Október 6.

Aradon, köd van!
A dermedt,hajnali csendben,
fagyos a füveken a dér.
Kínoszlopok, bitófák állnak,
a Legvitézebb Tizenháromért.

Aradon,köd van!
Győzök agyában forr,
a borgőzös gyűlölet, fél.
Imák kerengnek,sóhajok szállnak,
a Legvitézebb Tizenháromért.

Aradon, köd van!
Golyó süvít,roppan a fa.
Elárvul, gyermek,és fivér.
Kezdete van a Nemzeti Gyásznak,
a Legvitézebb Tizenháromért.

Aradon,köd van!
Csonkig égett gyertyákra
esőt szitál az őszi szél.
Kisírja könnyét a világnak,
a Legvitézebb Tizenháromért.
1985.

Videók:
https://www.youtube.com/channel/UCB4DBaH54W6Ct9YG7RFzQkA/videos

Feliratkozás:
https://www.youtube.com/channel/UCB4DBaH54W6Ct9YG7RFzQkA

Margit, a hazának szentelt áldozat
https://www.youtube.com/watch?v=pdbeOaQpLWg

Bakk István PÁLOSOK AMERIKA FÖLDJÉN, AVAGY AZ ÚJVILÁGBAN VÁLLALT KÜLDETÉSES SZOLGÁLAT
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00010/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...
BAKK ISTVÁN - BAKK ERZSÉBET A magyar Pálos-rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének szolgálatában
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00007/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_20...
Bakk István - Bakk Erzsébet PÁLOS-DRÁMÁK A NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00004/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...
Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00006/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István-Bakk Erzsébet ADALÉKOK A PÁLOS IRODALOMHOZ ÉS A PASSIÓ JÁTÉKOKHOZ „A kis termetű Csanádi Adalbert testvérről”
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00002/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

BAKK ISTVÁN - BAKK ERZSÉBET 545 éve Remete Szent Pál Magyarország védőszentje
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00001/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István-Bakk Erzsébet P. Árva Vince atya, az egyetlen magyar pálos emlékére
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00003/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István Bálint Gábor szülőföldje
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00032/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2014_1-2_00...
PhS Bakk István Boldog lorantházi Bakk István OSP generális atya élete és halála †1518
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2015_3-4_0...

Bakk Erzsébet – Bakk István Bálint Gábor szülőföldjén Szentkatolnán.
Szentkatolnai Bálint Gábor történelmi háttere
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00037/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_1-2_00...

Bakk Erzsébet – Bakk István A Boldogasszony-szigeti pálosok (1. rész)
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00038/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-...

Bakk Erzsébet – Bakk István A Boldogasszony-szigeti pálosok (2. rész)
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_00...

Bakk István A székely magyar nemzet*
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_06...

Bakk István A főnemesség székesegyházi építkezései (Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, Miskolcon)
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4_02...
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4.pdf

Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS Mátyás király, az igazság szentje Elhangzott Miskolcon XLI: Magyarságtudomány napon 2018. szeptember 27-én. Mátyás Király Emlékév alkalmából Hunyadi Mátyásra emlékezünk trónra lépésének 560 évfordulóján.
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_0...

Bakk Erzsébet PhS – Bakk István PhS: MAGNA HUNGARIA – NAGY-MAGYARORSZÁG ÉS A BLAKUSOK (Részlet)
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00043/pdf/EPA02387_osigyoker_2019-2020_0...
Wass Albert FOHÁSZ A HAZÁÉRT, Kiss Irén versei QUER PASTICCIACCIO
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00001/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Fikker János:

"Morbus epidemicus",vincit vitae?!

Örvénylő járvány sújtja a Földet.
Hullámok között fürkészi létünk.
Nincs vége még a "vírusözönnek".
Hulllámaival, együtt kell élnünk...

Forrong a világ, s benne az ember.
Kiszolgáltatva, egyre oltunk.
Fohászkodunk,reménykedünk csendben.
Hitetlenek,és önzők voltunk...

Hit,s remény nélkül, a népünk árva..
A gonosz járvány,zilálja sorsunk.
Rátelepedett a vajudó világra.
A gyógyúlás, a túlélés a gondunk...

Margit, a hazának szentelt áldozat

https://www.youtube.com/watch?v=pdbeOaQpLWg

Videók:
https://www.youtube.com/channel/UCB4DBaH54W6Ct9YG7RFzQkA/videos

Feliratkozás:
https://www.youtube.com/channel/UCB4DBaH54W6Ct9YG7RFzQkA

2010-2020
Bakk István PÁLOSOK AMERIKA FÖLDJÉN, AVAGY AZ ÚJVILÁGBAN VÁLLALT KÜLDETÉSES SZOLGÁLAT
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00010/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

BAKK ISTVÁN - BAKK ERZSÉBET A magyar Pálos-rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének szolgálatában
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00007/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_20...

Bakk István - Bakk Erzsébet PÁLOS-DRÁMÁK A NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00004/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00006/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István-Bakk Erzsébet ADALÉKOK A PÁLOS IRODALOMHOZ ÉS A PASSIÓ JÁTÉKOKHOZ „A kis termetű Csanádi Adalbert testvérről”
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00002/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

BAKK ISTVÁN - BAKK ERZSÉBET 545 éve Remete Szent Pál Magyarország védőszentje
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00001/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István-Bakk Erzsébet P. Árva Vince atya, az egyetlen magyar pálos emlékére
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00003/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Bakk István Bálint Gábor szülőföldje
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00032/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2014_1-2_00...

PhS Bakk István Boldog lorantházi Bakk István OSP generális atya élete és halála †1518
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2015_3-4_0...

Bakk Erzsébet – Bakk István Bálint Gábor szülőföldjén Szentkatolnán.
Szentkatolnai Bálint Gábor történelmi háttere
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00037/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_1-2_00...

Bakk Erzsébet – Bakk István A Boldogasszony-szigeti pálosok (1. rész)
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00038/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-...

Bakk Erzsébet – Bakk István A Boldogasszony-szigeti pálosok (2. rész)
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_00...

Bakk István A székely magyar nemzet*
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_06...

Bakk István A főnemesség székesegyházi építkezései (Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, Miskolcon)
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4_02...
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4.pdf

Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS Mátyás király, az igazság szentje Elhangzott Miskolcon XLI: Magyarságtudomány napon 2018. szeptember 27-én. Mátyás Király Emlékév alkalmából Hunyadi Mátyásra emlékezünk trónra lépésének 560 évfordulóján.
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_0...

Bakk Erzsébet PhS – Bakk István PhS: MAGNA HUNGARIA – NAGY-MAGYARORSZÁG ÉS A BLAKUSOK (Részlet)
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00043/pdf/EPA02387_osigyoker_2019-2020_0...

Wass Albert FOHÁSZ A HAZÁÉRT, Kiss Irén versei QUER PASTICCIACCIO
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00001/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Fikker János:

"In hoc signo..."

Amíg jeledet kerestem Jézus,
sokszor elestem...
De Te, mindig mellettem voltál.
Felemeltél, és hozzám szóltál.
Figyelmeztettél, álljak talpra!
Hallgassak már, az "Égi hangra".
Higgyek Istenben! Bízzak Benned!!
Emeljem fel én is,"Kereszted"...

Fikker János:"Égi Nagy Patronánk"
A nemezetek közé, ne verjetek éket.
"Égi Nagy Patronánk", segítsd meg a néped...I
Imádkozz érettünk,erősítsd hitünket.
Nyugtató szavakkal, gyógyítsd a lelkünket.
Az alávalókat, hamis esküvőket,
tudjuk elkerülni.Jelezze a fényed...
Mindennapjainkhoz, társítsál türelmet.
Viselhessük méltón, a súlyos keresztet.
Tartsad távol tőlünk, a gyűlölködőket.
A hazudozókat, a "szelet vetőket".
És, a "széllel bélelt", "vihart aratókat"!
Lehessen békésebb a ma,és a holnap.
Mivel nagyon rövid ez a földi élet,
és a világunkban, a panasz temérdek...
Szelíd imáiddal, oldozd a keservet.
Bajoktól,és gondtól, híveidet mentsd meg.
Akármilyen nyelven, akárhányan kérnek,
a jóravalókat, Boldog Asszony, védd meg.
Járj közben Fiadnál, Istennél, az Úrnál.
Legyél a vezetőnk most, a "keresztútnál".
2019.o8.15.

Fikker János:

Szállj reánk...

Szállj reánk, Szentlélek.
Szállj, az emberekre.
Félelmeink múltán,
juthasson eszünkbe,
sötétségben éltünk,
Reád vártunk, Jézus.
Gyógyulást remélve,
a lelkünk, Feléd húz...
Szállj reánk, Szentlélek.
Tisztítsd, a látásunk.
Kétezer év óta,
a Fényedre vágyunk.
Világjárvány közben,
finomítsd, hallásunk...
Segíts, értelmezni,
megbolydult világunk.
Balgák, bénák vagyunk.
Találj ránk,Szentlélek,
világítsd be utunk.,
hívő népek kérnek...
Csíksomlyói Szent Szűz,
szép Babba Mária,
járj közben érettünk,
Legeslegjobb Anya.
Napban élő Asszony,
tekints most le, reánk.
Áldásodat kérjük,
védelmed, a Világ...

Fikker János:

Az Országház kupolája alatt...

Piros-fehér zászlódat, ifjú Hölgyem,
úgy szorítod, arcod átszellemül.
Magasan állsz, a terem szegletében,
rokonként,és mégis idegenül.
Selymedtől balra, társad néz előre.
Valamit szól, de nem érti senki.
Balkarján, abroszt tart a fénybe,
figyelmeztet, jónak kell lenni...
Majd, három árkád közt, középen
két ív előtt, Asszonyunk, s Királyunk,
jövőnket kémleli a vészben,
tudva, hogy mi békére vágyunk.
A jobb sarokban, két szép Ifjú Hölgy,
az Igazság, s Szabadság Angyala.
Az Igazságé, amely Égre tört,
és a Szabadság szelíd madara.
E hat szobor, vigyázza itt a Rendet,
aranyozott rekeszek alatt.
A bal freskón, éppen királyt "kennek",
míg a jobbon, a Nemzet,már szabad...
E két kép között, héttoronyba zárva,
hét címerünk üzen, hogy még vagyunk.
Piros-fehér, csillagos, kék mező, kitárva,
és gyűrűs holló,királyi sas, Holdunk,és Napunk...
Ősi oroszlán, címerpajzsba fogva,
hátát veti, Egyiiptom Oszlopának.
E hat között, az Országcímer figyel a Honra,
két Angyal tartja oda a Világnak...
1991, Május

Fikker János:

Zászló az Országházon

Megtép a szél ma is
hogy lengve lengj
piros színeddel
jelezd az életet
a hófehérrel
hogy lestisztult
a múltunk
a zölddel azt
hogy reményteljes
utunk
repülő selymed
simuljon a szélbe
hírdesse büszkén
mégis megérte
a Házra tűzni
hogy magasban
lenghess
s a széthúzásban
megnyugvást
teremthess
lobogó zászlónk
tarts hát össze
minket
tanítsd becsülni
szétszórt
kincseinket...
1991 Május 09.

Fikker János:

Köszöntsétek az Édesanyákat

Köszöntsétek az életet adókat.
Az önzetlen, Édesanyákat,
Akik mindig veletek voltak,
ha szíveteket, fájdította bánat.
Ne hagyjátok Őket magukra.
És ne legyenek elfeledve.
Gondoljatok, a megtett útra,
a Tőlük kapott szeretetre..
2021 Május 02.

Fikker János:

Újjászülethet...

Virágot bontó, szeles Április,
reményt nekünk,Te újra adhatsz.
Zöld színed,tiszta, mint a víz
hűs forrása, a szomjas pillanatnak...

Madaraid már, énekelnek,
fáid tövében, sarjad az élet.
Gyógyír lehetsz az embereknek.
Lélegezhet a Föld, tárulkozhat a lélek...

Ködöt oszlató,derűs Április.
Érkezésed, régóta vártuk.
Harsogva hoztad el a hírt,
újjászülethet, vajudó világunk...

Fikker János

Ó, fák...

Ó, fák ti feltartott kezek
Ég felé nyuló eres tenyerek
kérges göcsörtös ághegyek
magányosak rengetegek
télen némák és csendesek
hajlottak és egyenesek
csupaszok és levelesek
hű őrzők a világ felett
titeket az ember szeret
bölcső és koporsó lehet
minden percben belőletek
Ó,fák ti emberségesek
megmaradni segítsetek
harsogjátok az Életet
jegyezzétek az éveket
és várjátok a fényeket
az Idő Új Tavaszt teremt...

Fikker János:

Költők...
( A Magyar Költészet napjára)
(2021. Ápr.11.-re)

Költők! csak az iagazat,és semmi mást.
Ne önimádó,és öncélú magamutogatást.

Elődeinktől vegyétek a példát.
A" díjakat", a tehetségért osztják.

Ne fertőzzetek. semmit mondással.
Ne érthetetlen okoskodással.

Felfoghatatlan, fülsértő szavakkal.
Rímes,és rímtelen hordalékanyaggal....

Ne romboljátok a ragozott nyelvet!
Az érthető vers,megnyugvást teremthet.

Derűt, és örömöt plántálhat a szívbe.
Ne kódoljatok mérget a szóba, rímbe...

Akiben működik az "Isteni szikra",
az sejtetheti csak, mi a világunk titka...

Költők! Figyeljetek a népre.
Tegyetek Ti is, valamit érte.

Hadd érthessék,amiről irtok.
A tanítás legyen, az indok.

Az ömlengés, a hiúság is vétek.
Nem lehet csak a "díj" az érdek.

A Vers, ma úgy kell akár a jó zene.
Legyen dallama, íze, üzenete...
2021 Április 09.-én

Fikker János:

Nagyszombat...

Most, még csak várunk.
A döbbenettől, némán.
Magunkba nézve,
csodára várunk.
Rádöbbentünk,
hogy mit is tettünk...
Csak gyűlölködtünk,
nem szerettünk.
Bénultan hagytuk,
hogy megkínozzák,
és elítéljék.
Nem éreztük Isten-i
voltát.
Nem hittük azt sem,
miattunk jött a Földre.
S hogy, értünk
serkent ki a Vére...

Fikker János:

Húsvét...

Ma,megfeszítik újra Őt,
az írástudó pártütők.
Eső szitál, és mintha sírna,
behavazott sorsunkba írva...

Roppan, a súlyos, nagy kereszt,
magához vonz,és nem ereszt.
Hiába fázunk a latyakban,
kong az Idő, a harangban...

Lelkünkben,felsejlik az Út,
a Koponyák Hegyére fut.
Egy Ember, a roppant teherrel,
koszorúval, vérző sebekkel,

tart felfelé, az Út sarában,
hallgatagon, ordító magányban.
Lép tántorogva, számkivetve.
És, tudja már, felér a Mennybe...

Az arca sápadt,fénylő a szeme.
Isten Fia Ő, és emberek Istene.
Most, a legárvább, legmegcsúfoltabb.
Hat órakor majd, fogadják a holtak...

De, harmadnapra, újra éled.
megrettennek a bírák, a vének.
És majd, Tamás is hitetlenkedik,
hogy Jézus él, megint...

Fikker János:

Virágvasárnap, 2021

Virágvasárnap.Óraváltás.
Járvány van.Néptelen az Út.
Jézusra várunk,jöjjön áldás.
Nélküle mi, gyengék vagyunk...

Ma nincs"hozsánna".Nincsen ének.
Az Ünnep bús,és hangtalan.
Más a világ,mások a fények.
Jeruzsálem most,messze van...
2021 Március 28.-án
/Virágvasárnapkor/

Fikker János:

Az élet,így szép...

Az élet,így szép, Veletek,
ártatlan,drága gyermekek.
Mosolygó kislányok,fiúk,
utatok, a Jövőbe fut...

Arcotokon, a tisztaság.
Szemetek, a Jövőbe lát.
Szívetekben a szeretet,
megszenteli majd helyetek...

Álmodtok,fényes réteket.
Angyal fogja kis kezetek.
Az Isten,óvja léptetek,
ezért kell bátrak legyetek...

Bennetek,kincs van.Értelem.
Hogy holnapotok,jobb legyen,
hordozzátok az álmokat.
Tágítsatok, határokat...

Tietek lesz, a Föld, s a Nap.
A hely, ahol forrás fakad.
Ártatlan,drága gyermekek,
az élet,így szép Veletek...
2016.

Fikker János:

Az élet,így szép...

Az élet,így szép, Veletek,
ártatlan,drága gyermekek.
Mosolygó kislányok,fiúk,
utatok, a Jövőbe fut...

Arcotokon, a tisztaság.
Szemetek, a Jövőbe lát.
Szívetekben a szeretet,
megszenteli majd helyetek...

Álmodtok,fényes réteket.
Angyal fogja kis kezetek.
Az Isten,óvja léptetek,
ezért kell bátrak legyetek...

Bennetek,kincs van.Értelem.
Hogy holnapotok,jobb legyen,
hordozzátok az álmokat.
Tágítsatok, határokat...

Tietek lesz, a Föld, s a Nap.
A hely, ahol forrás fakad.
Ártatlan,drága gyermekek,
az élet,így szép Veletek...
2016.
megszen

Fikker János:

Vigyázzatok...

Vigyázzatok a kultúránkra,
Jókaira,Aranyra,Kodályra,
Petőfire,József Attilára.
Vigyázzatok, a lángra...

A szövétnekre,amely ébreszt,
az Anyanyelvre,ami éltet.
Berzsenyire, Vörösmartyra,
Kosztolányira,Dsidára,Adyra...

Minden gyötrődő alkotóra.
Ők ügyeltek az érthető Szóra.
Ne hagyjátok,hogy érdemtelenek,
a kultúránkról, ítélkezzenek ...
2021 Február 27.

Tisztelt Címzettek!
Örülök, hogy a honlapjukra akadtam egy Youtube hivatkozáson keresztül, pontosabban az Ősi Maghar himnusz szövegét keresve.
Feltételezve, hogy a honlapjukon feljegyzett anyagának a hiteleségét fontosnak tartják, szeretnék egy gépelési hibára felhívni a figyelmüket.
A helyesbítés ebben a feljegyzésben szükséges, hiszen a jólismert nyelvész Dr. BOBULA Ida, nem Bonula

E Youtube linken található (https://youtu.be/o6W2P2K_sag) a bezen61 hozzászólásában, hogy
Forrás: rovásírás alapján Dr. Bonula Ida nyelvész
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_108.html

Mivel volt alkalmam találkozni Dr. Bobula Idával, Gastonia, South Carolina-ban és beszélgetni vele az élete munkájáról, kötelességemnek tekintem, hogy megírjam észrevételemet. Remélem lesz idejük erre a kicsi, de fontos javításra.
Tisztelettel, Szőke Zsófia
Hamilton, Ontario, Kanada
zsizso14@gmail.com

nak a kijavítására minden

Fikker János:

A Tőle kapott hit...

Ránk tőrt a fertőzött idő.
Most, járvány dúlja életünk.
Mégis, örülni kellene,
már közeleg,az ünnepünk...

Holnap,fényesebb lesz az Ég.
Istentől jön az üzenet:
"imádkozz, a bűneidért,
s látni fogod a fényeket..."

Mária ajkán, a mosolyt.
Egy Gyermekarcon,örömöt.
Jézus,megváltja életed.
"Ne tépelődj,gondok között..."

Nem hagy magadra most sem Ő.
A szelídség, a szeretet,
a Tőle kapott hit, erő,
járja át, fáradt szívedet...
2020 december 13.

Fikker János:

Árad a nyelv...

Örök a forrás árad a nyelv
szavainkat sebesen hordják
örvények és sziklák között
Költők akik az igazat mondják...

"Az Értől az Óceánig"
görgeti a kavicsot a sziklát
fényesre csiszolja a követ
Szent Anyanyelvnek hívják...

Édesanyáknak álmait viszi
Édesapáknak szigorú parancsát
hogy megmaradjon holnap is
hogy örök legyen a Szabadság...

A lelkünk tükre ez a Nyelv
nincs Nála szebb nincs Nála jobb
védelmet nyújt gyógyít vigasztal
árvább leszel ha elhagyod...

.

Fikker János:

Fiát sem hagyta...

A templomok, a templomok üresek!
Most csak lelkednek templomában,
imádkozhatsz az Istenedhez...
Nyugodj meg, most is meghallgatja,
óvásért könyörgő imád.
Most már csak Ő maradt Neked,
megvigasztal,ha sírni lát...
Mert Ő, az Isten,aki teremtett.
Hidd el barátom, közbelép,
Fiát sem hagyta a Kereszten,
Előtte is megnyílt az Ég...
2020.10.18.

Fikker János:

Míg, lélek szól...
A Hargita Nemzeti Székely Együttes,
"Zeng a lélek,zeng a szó..." előadás
alkalmából---"2020.Okt.02.
Táncoljátok az életet
a lélek zeng a forgatagban
tánc nélkül élni nem lehet
reménysugár lüktet a dalban...
Táncba lendít előre visz
a mélybe ránt hogy érezd
a sejtjeidben van a kincs
ami mozgatja véred...
Feltólul panasz és remény
veled forog a Társad
szívetekben lobog az Ég
pezsdíti űzi vágyad...
A csillagok felé repít
úgy pallérozza sorsod
járj" karikázót" vagy "verbunkost"
"csárdást" örömbe sodrót...
Mutasd meg azt hogy vagy hogy élsz
hogy megmaradsz a forgatagban
hogy táncban vagy és hogy remélsz
míg lélek szól a dalban...
2020.10.02.

Fikker János:

Halljátok ?!
"Mint Atlantisz, a rég elsülyedt ország,
halljátok..."
/Reményik Sándor/

Halljátok?!Értünk harangoznak
Fertőzött lett a levegő.
A szelek,ismét járványt hoztak.
Vírusba borult az Idő...
De Atlantisz,emelkedőben.
Bár, zeng a múltból még panasz,
bízzál a békésebb jövőben.
Egyedül, sohasem maradsz...
Amíg van hit, amíg van ember,
nem süllyed el ez a világ.
Ha türelemmel,fegyelemmel,
véded önmagad,és Hazád...
2020.

Fikker János:

"Hullámok" közt...

Úszunk az árral,
meg kell maradni !
"Hullámok" közt is,
bármi áron...
Húz most az" örvény",
"járvány "hulláma,
sodorva ver,
kell most a rend,
a Törvény...
Meg kell maradnod!
Igazodj hát !
Reménykedj,tartsd be
a Szabályt...
Túléled ezt is,
legyőződ,
a hullámzó,
"Pandémiát"...
2020 09.03.

Fikker János.

Uram, Te látod...

Uram Te látod mivé váltunk
önző egyéni érdekek
béklyóba fogták a világunk
nemzetek s népek betegek...
nincs szeretet hideg a szív
tarolnak a lelketlenek
elfelejtetettünk valamit
sárba tiportuk nevedet...
csak tengünk s lengünk
jó célok nélkül élünk
megrendült rendünk
silányul sorvad lényünk...
emberek volnánk mégis
teremtményeid
ha olykor elhagy a remény is
várjuk Uram a fényeid...
2020 Aug.18.

Fikker János:

Nagy Boldog Asszony...

Vajon ma hányan imádkoznak
a háborús és járvány dúlta Földön
van még ereje imádságnak szónak
Feléd terel az ősi ösztön ...

Gyógyírt türelmet Tőled kaphatok
és Általad ismerem Jézust
csodát váró gyarló vagyok
hallgasd imám és tégy úgy

ahogyan jónak látod Asszony
népemnek Boldog Asszonya
Nagy Boldog Asszony Mária
a Mennynek legszebb csillaga...

De tarts meg minket adj erőt
hogy tisztuljunk és gyarapodjunk
vigasztald óvd a szenvedőt
még mindig temérdek a gondunk...
2020 Aug.15.

Fikker János:
helyesbítés az " Álarcosbál 2020" című
eszmefuttatáshoz:
Herlyesen, így szólna.
"Megrendezték, de ez nem ünnep..."
"Tartsd be a Törvényt,és imádkozz,
gyógyulhasson ez a világ..."

Fikker János:
Álarcosbál,2020
Megrendezték, és mégsem ünnep.
Ezért is, egyformák a "maszkok".
Takart arcokon,nincs mosoly,
fulladoznak a szavak, a hangok...
Nagy a levertség, nincsen dallam.
Zene, mely nyugtat, s felvidít.
Néma keringőt lejt a Földön,
egy járvány. Józanságra int...
Testvérem! Maradj ki e táncból!
Nem partnered ez a "vírus" !
felkérését, utasítsd vissza,
inkább a gyógyulást tanuld...
Tartsd be Törvényt,és imádkozz !
Ne legyen ilyen" maszkabál"!
Megmaradt hited, arra áldozd,
ünnepelhessen a világ...
2020 Május 05.-én

Fikker János:

Édesanyám

Tovatűntél mint szálló galambok
körödből már csak ívnyi rés maradt
még konganak a lélekharangok
megállok most a Házsongárd alatt
virágaid és sorsomat viszem
a pirosat a hófehéret
fenyőgallyakban a hiterm
míg imádkozva sírodig érek
a hantodon levél zizeg
koppanva hull a gesztenye
a szélben
emlékezem üzen a múlt
Édesanyám látlak a fényben
de tovatűnsz mint szálló galambok
körödből már csak ívnyi rés marad
távolodik foszlik az Arcod
árnyad az Űr felé halad...
1991.

Fikker János:

Szeressétek az Édesanyákat...

Szeressétek az Édesányákat
életet szülő áldott szenteket
Akik nevelve óvnak és vigyáznak
hogy majd felnőve is jók legyetek...
Akik ápolnak elhivatottsággal
ha láz sorvasztja olykor testetek
Ők virrasztanak elszántásággal
gyógyítva múló sebeiteket...
és Ők azok kik őrangyalként
enyhítik sajgó gondotok
és tanítanak dalra versre
hogy szebb legyen holnapotok...
szeressétek az Édesanyákat
a titkot tudó önzetleneket
ne érje Őket szomorúság bánat
szeressétek amíg lehet...
2020 Május 01.-én
/Anyák Napja előtt/

Fikker János:

NAGYPÉNTEK

Más ez a Nagypéntek
mintha a Feltámadás utáni
nap lenne
nagy most a csend
a bénultságtól
beszükült a látás
elképzelhetetlen
a JÖVŐ
mintha keresztre
szegezték volna
az emberiséget
valahol messze
faragnak az ácsok
eljött az önmagunkba
nézés ideje
gondoljatok most
Jézusra
igavonóként terelik az
Úton
gúnyolodó méltatlanok
köpködik és röhögnek
Rajta
akikért életét adta
hiszen
Keresztre feszítik
a gazok
elhagyatottságából
merítsetek erőt
legyen veletek
béke és a hit
diadalmaskodjék
mostmár örökre
a meggyötört
Világon...
2020 Április 10
/Nagypéntek napján/

Fikker János:

Virágvasárnap 2020

Április 5,Virágvasárnap
nincs ünneplés
nincsenek pálmaágak
és Jézus sem jön
szamárháton
"koronás járvány"
pusztít a világon
karanténban
elkülönítve
mi mégis várjuk
hozzon gyógyírt
lüktető sebeinkre
adjon erőt
tudjunk felállni
láthassuk Őt
dicsfényben
prédikálni
halljuk szavát
reménykedve
hogy elmúlik
e kórság
melynek hatása
jó lesz a rendre
amire megbánón
várunk
most csendben
ülünk
nem ünnepelünk
és nem kiáltunk
Virágvasárnap
elcsendesültünk
taníts meg Jézus
hogyan tűrjünk
miként gyógyuljunk
nem káromolva
félve
vezess hát minket
békésebb jövőbe.
2020 Április 04.

Fikker János:

2020 Virágvasárnap előtt és után...

Virágvasárnap után, megfeszíttetés.
Előtte még, tővissel"koronázták".
Virágvasárnap, újjiongott a nép.
zöld pálmaágakkal Várták...
Volt aki, ruhát tette Eléje,
de mindannyian hozsannártak.
Pénteken már kibuggyant Vére,
Megváltója lett a világnak...
Virágvasárnap, még szerették,
nagyon sokan gyógyúlni vágytak.
Majd, gúnyolták,és kinevették,
lelketlen árulókká váltak...
És nemcsak Júdás, Simon Péter,
a csőcselék is megtagadta.
Hiába jött Ő, égi fénnyel,
szeretetét, hiába adta...
Vitte, cipelte Nagy Keresztjét,
jajszó nlkül felért a Hegyre.
De még előtte,Virágvasárnap,
Isten Országát híven hírdette...
Virágvasárnapunk előtt,
várjuk, érkezzen ,jöjjön közénk.
"koronás járványtól"nyög a Föld.
vakulunk, nem látjuik a Fényt...
2020 Április 02.

Nagypénteken,már megtagadták,

Fikker János:

Ha mélyre szállsz,magasba érsz...

Magunkba nézni,legyen most időnk!
Elgondolkodni, ezen a "járványon".
Milyen lesz holnapunk, jövőnk,
ezen a "szétcincált" világon ?

Mit üzen nekünk,és miért,
az alattomos"koronavírus",
hogy támadása, célba ért?
Ember,légy éber! Ne aludj!

Miért a láz, a pusztulás,
a méltatlanul arató halál,
a háborúk, az örűlt rombolás?
Óvd otthonod,és féltsed a hazád...

Mikor lesz remélt nyugalom,
mosoly, derű,és nevetés?
Eljött a ritka alkalom,
hogy öszintén, magadba nézz...

Nem hazudhat, a lelkiismeret!
Ha mélyre szállsz,magasba érsz.
Felderítheti bénult kedvedet,
ha holnaptól, tisztábban élsz...

Segíts magadon,segíts máson!
Barátom, ez most korparancs!
Büntető járvány tarol a világon,
"koronája",Téged is fogva tart...
2020 Március 29.

Fikker János:

Más lett az élet...

Üres a csend most,értelmezhetetlen.
Béklyóba verte a megfoghatatlan.
Ez a csend már nem ugyanaz.
Nincsen valami rendben...

Ráült a járvány, titkos,"koronás".
Fulladásba kényszerítette.
Ez a csend már nem ugyanaz.
Más lett a reggel,és az este...

E furcsa csend most,ismeretlen.
Nincs neki párja a világon.
Ez a csend már nem ugyanaz.
Más lett az élet,és az álom...
2020 Március 27.

Fikker János:

Tartsd be a Törvényt...

Kell most a rend, ez korparancs!
A testi-lelki mosdatás!
Tovább kell adni, ami jó,
el kell kerülnünk, a halált...

Most béke kell,és nyugalom!
Védelmezd,otthonod, hazád!
Fegyelmezetten cselekedj,
gyógyulni serkentsen, a vágy...

Nem győzhet le, járvány,vírus!
Nem fog ki Rajtad,félelem!
Ha megteszed,mit elvár Tőled,
társad,országod,Istened...

Szükség, a rend!Nélküle nincsen,
szebb jövőt hozó gyógyulás!
Tartsd be a Törvényt! Ne habozz!
El kell kerülnöd, a halált...
2020 Március 22.

Fikker János:

Bátorítsuk egymást...

Ezt is túléljük majd, van hitünk barátom,
győzedelmeskedünk,ezen a kórságon!
A lopakodása,nem fog ki majd rajtunk,
egymást bátorítva, itt meg kell maradnunk...

Vigyázni folyókra,rétekre, hegyekre,
Isten teremtette, vidám gyermekekre.
Anyákra, Apákra, öreg nagyszülőkre.
Legyen akaratunk,ne legyünk letörve...

Bátorítsuk egymást, jó szóval,imával,
védjük tűzhelyeink, makacs kitartással.
Ne félj hát barátom,megsegít az Isten,
jósága türelme, kedvre kell derítsen...

2020.Március 21.

Oldalak

Új hozzászólás

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.