Vendégkönyv

Ha észrevételed, véleményed van, ne légy rest egy bejegyzést megejteni Vendégkönyvünkbe!

Hozzászólások

Fikker János:

"Európa csendes,újra csendes ."
/Petőfi Sándor/

Fikker János.

Március 15.-re

"Európa most újra csendes..."
/Petőfi Sándor/

Európa most járványtól csendes
de "nem zúgott" el még a vész
kint rügyet bontott a Tavasz
hallod a cinkék énekét
vigasztalón illan a hang
s örülsz hogy élsz...

Európa most lázban ég
és nincsenek még gyógyszerek
egy furcsa kór csak araszol
de van remény mert valahol
készülődik a "kikelet"...

Európa Istenre nézz
Sorsodról most is Ő tehet
béküljenek a nemzetek
halálos háborúk helyett
most egymáson segítsenek
és higgyenek ne féljenek...
2020.03.14.-én

Fikker János:

Imádság

Uram vigyázz most is a jókra
hagyd meg nekik az életet
Ők imádkoznak Hozzád
óránként s naponta
kérik szent kegyelmedet...

A gonoszokat Te jól ismered
képmutatók és lelketlenek
háborúkat pusztulást akarnak
a Föld nekik csak terepet jelent
ők sohasem vetnek csak aratnak...

Védelmezd a Téged keresőket
akiknek Te adtad a lelket
legyen derűs jövő e Földön
szűnjön "karantén" járvány
gyógyuljon minden nemzet...
2020.Március 14

Fikker János:

Búcsú a Költészettől...

Búcsúzom Tőled, Költészet !
Pedig Te, annyi enyhet,szépet adtál.
Most, elszólít az élet...

Vasárnapjaid még vissza sirom.
Üdítő ünnep volt a zenéd.
Ma,ezt a pár sort Neked írom...

Költő, nem voltam, csak örök kezdő!
Aki gondolkodni,írni szeretett.
Sem legutolsó,sem legelső...

2020 Február 19.

Fikker János:

ERDÉLY

"És Erdély lelke csillan meg a szóban.
Mint egy darabka mennybolt tiszta tóban."
/Reményik Sándor/

Csillan fenyőkben szurdokokban
patakvizében haragos folyókban
sziklák taraján elomló réteken
jégből kiolvadt esőcseppeken
templomok tornyán lőréseken
kopjafákon porladó köveken
rozsdamarta bádogkereszteken
és temetőkben elsírt könnyeken
..................................................
őszi ködtől aranyló alkonyatban
rügybontásban gyermekkacajban
daloló asszony szembogarában
hűséggel viselt őrt állásban
röghöz kötözött kitartásban
fagyban és farkas ordításban
.................................................
rácsok közé zárt szobrokon
gondtól barázdált homlokon
súlyos tehertől ingó lombokon
juhok szőrén rovott pásztorboton
....................................................
pisztráng hasán pirosló kokojzán
málnavészben a Kárpátok ormán
sziporkázó tengerszemekben
szánandó hites emberekben
tájszólással diszített nyelvben
mostoha sorsban Isten dícséretben
fohászokban és balladákban
csodavárásban álmodásban
ebben az elvadult világban...
1990.

Fikker János:

És akik hisznek...

Imádsággal zártam az Óévet
imádsággal kezdtem az Újat
alázattal tisztuljon a lélek
ne vétsem el most sem az utat
ne vesszek el a "bábeli zsivajban"
ne hagyjam el az embert s az Urat
szólítsam meg szelíden halkan
helyes irányba Ő mutat
csak menjek arra és fogadjam el
amit sugal az a legjobb dolog
a Keresztben is ott a Jel
és akik hisznek bizony boldogok...
2020 Január 04.

Fikker János:

Élhetőbb lesz-e már a Föld ?

Már elviharzott ez az év is
elkészítjük a mérleget
elkönyveljük akár a régit
raktárba tesszük a Jelent
várjuk hogy felsejlő Jövőnk
békét hoz-e vagy háborút
lesz-e egészségünk erőnk
göröngyös lesz-e még utunk
élhetőbb lesz-e már a Föld
várhatunk talmi örömöt
hiányok és gondok között
jobb lesz a sorsunk a Jövőnk
vagy Holnap is a nagyvilágban
rókalelkű ördögi lények
forrongásban miazmás lázban
tartják továbbra is a népet
Jézusnak népét a Keresztényt
miközben az "UNIÓ" hallgat
nem tisztel nemzetet törvényt
hoz-e a Jövő végre nyugalmat ?!
2019 December 26.

Fikker János:

Talán ma...

Most hó nélküli a Karácsony
de titokzatosak a fények
megszületett a Megváltónk
talán ma megnyugszik a lélek
Akik Rá vártak ma megbocsátók
imádkoznak keresztet vetnek
ma együtt vannak a családok
ma napja van a szeretetnek
ma tudod merre tart világod
a káromlók elcsendesednek
jó tetteiddel sorsod megváltód
így lehetszTe is híve a rendnek ...
2019 December 26.

Fikker János.

Mottó:

"Jézus tanítványa voltam.-
Gyermekekhez lehajoltam.-
A szívemhez fölemeltem.-
Szeretetre így neveltem.-"
/Kisbacon, 1926 Karácsony,
Benedek Elek/

Gyermekek Karácsonya...

Ezüstdió aranydió alma
fenyőfánkra Édesanyám rakta
Édesapám adta a kezébe
készülődtek Karácsony Estére
Jézust várták jönne el ma hozzánk
érkezését "porka havak" hozták
hulltak szálltak a csillogó pelyhek
városunkban nyugalom és csend lett
Gyertyák gyúltak ragyogtak a fények
alázattal várt ma minden lélek
imádságtól dobogtak a szívek
fenyőfánkon reszkettek a díszek
ajtónk felöl vidám gyereemekhangok
érkeztek a "Betlehemet" tartók
bezörgettek a "Három Királyok"
csilingelve suhantak a szánok
házunk fölött ragyogott egy Csillag
pulzálása Megváltónkról hírt ad
diós mákos kalács az asztalon
Reá vártunk nagy volt az izgalom
arcunk pirult a kezünk remegett
szent áhítattal vártuk mi a Jelet
tűzze reánk a Keresztnek Jelét
távozzon már sorsunkból a sötét
azóta is minden nap várjuk Őt
a Vigasztalót az embert szeretőt
emlékezem alma dió a fán,
s a fa mellett áldott Édesanyám...
2019 December 24.-én

Fikker János:

Virrasszatok hát hajnalig
Jézusra várva...

"Jézus tanítványa voltam.-
Gyermekekhez lehajoltam.
A szívemhez fölemeltem,-
Szeretetre így neveltem."
/", Kisbacon,1926.Karácsony,
Benedek Elek"

Ne zavarjátok meg az álmát
Ő most rólatok álmodik
testét Keresztre szánták
virrasszatok hát hajnalig...
Angyalok énekét hallják
térdepelő jó pásztorok
érkezését a Bölcsek áldják
de földi sorsa még titok...
Ringatja altatja a Jászol
szíve ütemesen dobog
lehettek közel vagy távol
Ő nektek megváltást hozott...
Ünnep van ma a Földön Égen
sziporkáznak a csillagok
ragyognak mennyei fényben
hogy higgyetek és lássatok...
2019 December 06.

Fikker János:

ADVENT...

Barátaim ma újra vissza nézünk
elvégezzük a számadást
megvizsgáljuk eddig mit tettünk
egy újabb ADVENT reánk talált

mit mulasztottunk mit feledtünk
erősebb lett csökött hitünk
útjainkon kitartóan mentünk
a próbatételt kibírta-e szívünk
segítettünk-e olykor másokat
megfogtuk-e a reszkető kezet
amely nem kért ajándékokat
csak megnyugvást szeretetet

megbántuk-e a hanyagságaink
úgy éltünk-e ahogyan kellett
sértettek-e valakit vágyaink
tanúsítottunk-e jóságot türelmet

hogyan alakult tehát mérlegünk
lehetünk-e megelégedettek
hova és merre tendált életünk
Jézusra várva rohannak a percek ...
2019 December 01.

Fikker János:

Gyököket, ragokat számolt...

Csomakőrös Csoma Sándor
Útra indult a Nagy Vándor
Őseinket felkutatni
angoloknak szótárt adni
Tibet nyelvét rendszerezni
nélkülőzve mégis tenni
nyomot hagyni a világban
Útra indult egymagában
szikár székely Csoma Sándor
Enyed után Göttingába
de Nagy Tibet volt az álma
pár krajcárral indult Útnak
szemeiben fények gyúltak
keresett egy más világot
megtalálta mire vágyott
kolostorok néma csendjét
szerzetesek békés rendjét
szűk cellában egymagában
alkotott a nagy magányban
bár már ismert vagy húsz nyelvet
kutatta az Ősi Egyet
sápadt arca láztól lángolt
gyököket ragokat számolt
vére meggyúlt teste égett
Dardzsiling tett Rá pecsétet...
2019

Fikker János:

Árad a Nyelv...

Örök a forrás, és árad a Nyelv.
Ős szavait, sebesen hordják,
örvények,és gátak között,
Költők, akik az igazat szólják...
"Az értől..." hullámzó "Óceánig",
görgeti, a kavicsot, a sziklát.
Fényesre csiszolja a követ.
Szent Anyanyelvnek hívják...
Édesanyáknak álmait viszi,
Édesapáknak,megváltó parancsát,
hogy megmaradjon holnap is.
Hogy, örök legyen a Szabadság...
A "lélek tükre" is, a Nyelv!
Nincs nála szebb,nincs.nála jobb.
Társakra lel, gyógyít, vigasztal.
De, elárvulsz,ha elhagyod!
2019

Fikker János:

Halottak Napja...

Emlékezünk,.Akik a tegnap voltak,
talán most, itt vannak velünk.
Előttünk járnak Ők, a holtak,
a mécsvilágnál fényesebb, szemünk...

Virágok közt, együtt imádkozunk.
A gyertyalángtól, melegebb szívünk.
Lelkünket, halottaink felé kitárjuk,
és ma, az örök életben hiszünk...

Találkozunk, a temetőkben.
Szeretteink , a csendes árnyak,
suttogva szólnak elmenőben,
és újra, Isten Egébe szállnak...
2019 Nov.2.

Fikker János:

1956 !

Még gyermek voltam,mikor sírni láttam.
Anyám szép arcán csorogtak a könnyek.
Fogtam kezét,mellette álltam,
megilletődve néztem a szemét...

A rádió, mondta: véres az utca!
Részvételen, a szürke,ólmos Ég.
Járdákon, halott gyerekemberek,
még fekszenek, s nincs vége még...

Mosolygó arccal, kiterítve üzennek,
a Jövőnek,és a Jelennek.
Ne féljünk, ha tankokat küldnek,
eltiprói a Szabad Rendnek...

Estére, megjött vasmunkás Apám.
Szomorú volt,és most is hallgatag.
És az erek, a homlokán lüktettek
akár a szavak, a kopott, ócska
rádióban.Riadó van,riadó van !
2016

Fikker János:

Te vagy az Isten

Nem látnak Téged a vakok, Uram!
És nem éreznek, a lélektelenek.
De mégis ott vagy, mindenütt,
örömöt adhatsz, és derűt,
jóságot, és szeretetet...

Füvekben, fákban,és virágban,
imádságban, feszítő vágyban,
akik keresnek, megtalálnak,
Teremtője e Nagy Világnak,
még vannak élők, akik látnak...

Te vagy az Isten, egyesegyedül!
Keresünk Téged a magasban.
Pedig lehet, közel vagy hozzánk,
a Létezésed, hírek hozzák,
részesíts minket, oltalmadban..
2019 10 16

Fikker János:

Egyenlőség,Testvériség, Szabadság...

Most,merre vagytok, "Aradi Tizenhármak'?
Szép volt a cél, és Ti harcoltatok.
Százhetven éve , megmutatva a világnak,
hogy Szabadságot akarnak a magyarok...

Közületek nyolc, nem is volt magyar,
de érezte, hogy mégis tenni kell.
Hogy e Hazában, Testvériséget akar,
német, magyar,örmény,román és szerb...

Egyenlőséget, tisztességet, rendet.
Hogy az élet, itt élhetőbb legyen.
A Hóhértól,nem kértetek kegyelmet,
homlokotokon , fénylett a Jel,

hogy Ti mind , a Kereszt jegyében,
születtetek, és abban haltok is.
Jézus Krisztus,és Isten nevében,
munkálkodott Bennetek a hit...

Most, merre vagytok,"Aradi Tizenhármak"?
Mi nem felejtünk, ha a világ felejt!
Ha napjainkat, keseríti bánat,
tudjuk, Ti is őrkődtök ott fent..

Figyeltek ránk, akár a többi Szentek.
Számunkra, megmaradtatok.
Hős mártírokként, erős Lelkek,
amíg Ti vagytok, lesznek magyarok...
2019.Október 06.-án

Fikker János:

Én, jártam ott...

Én, jártam ott, a messzi térben,
sziporkáztak a csillagok.
Nyugodt voltam,és nem féltem,
tudtam, egyedül nem vagyok...

Egy hinta volt, amelyen álltam.
Köröttem,túlvilági csend.
Hideg volt, de én nem fáztam,
vigyázott rám, a Rend...

Hittem, figyel reám az Isten.
Ő emelt fel, a magasságba.
És lent maradt utánam minden,
földi sorsunknak árvasága...

És akkor,megvilágosodtam.
Megértettem, hogy nincs halál.
Ott fent, az Úr vendége voltam,
hiszem, Téged is megtalál...

1972

Noblesse oblige
A magyarok őstörténete az ókortól Bakk István PhS előadása

https://www.youtube.com/watch?v=KbWYbJ4YOew

A történelmi családok ma élő tagjainak bemutatása

https://www.youtube.com/watch?v=wSohEG6dxSI

Демонстрация книги по венгерски Múlt és Jelen - по русски Прошлое и Настоящее -. Написали книгу: Ева др. Аради историк, индолог; Иштван Бакк исследователь венгров, Агнеш др. Дярфаш историк, исследователь философий и венгров.

https://www.youtube.com/watch?v=topIjUXts-Y&vl=hu

Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS: MÁTYÁS KIRÁLY AZ IGAZSÁG SZENTJE
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_0...

PhS Bakk István – PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_01...
https://www.youtube.com/watch?v=h7v7ZNRt9uA

Noblesse oblige
A magyarok őstörténete az ókortól Bakk István PhS előadása

https://www.youtube.com/watch?v=KbWYbJ4YOew

A történelmi családok ma élő tagjainak bemutatása

https://www.youtube.com/watch?v=wSohEG6dxSI

Демонстрация книги по венгерски Múlt és Jelen - по русски Прошлое и Настоящее -. Написали книгу: Ева др. Аради историк, индолог; Иштван Бакк исследователь венгров, Агнеш др. Дярфаш историк, исследователь философий и венгров.

https://www.youtube.com/watch?v=topIjUXts-Y&vl=hu

Közös imánk a keresztény Európáért (magyar, angol és német nyelven)
http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-keresz...
Imádkozz és gyújtsz gyertyát! Harangszóval emlékezünk 1456 óta arra, hogy Isten segítsége Nándorfehérvárott (ma Belgrád) győzelemre vitte a kereszténységet. A 2019. pedig éve lehet az Európai Alkotmányba rögzítendő kereszténységünknek, ha közös imával erősítjük egymást. A Primor Szentkatolnai Bakk Endréről elnevezett alapítvány felhívással fordul az egyesült Európa keresztény népeihez, hogy csatlakozzanak minden este 19 órakor tartandó közös imánkhoz.

Urunk, Atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük Néked, hogy Szent Fiad útján áldásban és békességben egységesíted Európát. Add meg nekünk, hogy Szent Fiad által erősödjenek meg vezetőink! Képviseljenek abban, hogy szívünk és történelmünk összetartó szavát a közös európai alkotmányunkban is képviseljék, ott is kereszténnyé válhassunk. Add meg a kegyelmet, hogy az ifjúság megismerje a békét, a szabadságot, ne kerüljenek az életet eltipró zsarnokság és háború martalékaivá. Legyen minél több halandó, nő és férfi, akik megtisztult, tiszta lélekkel járják a béke és szeretet útját, mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Prayer for a Christian Europe!
Lord God our Father, giver of live to all, we thank you with humble hearts for the goodness that we experience in our daily life on earth. Thank you that through your Son’s Holy Blessing and peace, Europe would be united. That our leaders would be strengthened by your Holy Son. And that our common European constitution may support the words from our hearts and our history to become Christian. Give us the grace that the youth would know what peace really is, and that freedom would not lead to tyranny or destruction in war. That there would be an increase of young souls who wish to be as pure as snow and follow the path of peace and love of our Lord Jesus Christ.
Amen.
István Bakk
Chairman Endre Bakk Canon Foundation
http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-keresz...
Unser gemeinsames Gebet für das christliche Europa!
Unser Herr, unser Vater, der du unser aller Leben bist, mit demütigem Herzen danken wir dir für deine große Güte, die wir täglich im Laufe dieses Lebens auf Erden erfahren. Wir danken dir, dass du Europa auf dem Weg des Heiligen Sohnes in Segen und in Frieden vereinst. Hilf uns, damit unsere Leiter durch den Heiligen Sohn erstarken. Sie sollen uns so vertreten, dass sie das unser Herz und unsere Geschichte zusammenhaltende Wort auch in unserer gemeinsamen, europäischen Verfassung vertreten, so dass wir auch dort zu Christen werden können. Gib uns die Gnade, damit unsere Jugend den Frieden und die Freiheit kennenlernt und nicht zur Beute der das Leben zertretenden Tyrannei und des Krieges wird. Es soll so viele reine Jungen und Mädchen wie möglich geben, die mit schneeweißer Seele den Weg des Friedens und der Liebe beschreiten, durch unseren Herrn Jesus Christus.
Amen.
István Bakk
Vorsitzender der Endre Bakk Kanoniker Stiftung
http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-keresz...
PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: A magyar Pálos-rend…
https://www.youtube.com/watch?v=JUCgrIjw1Es

Fikker János:

Égi Nagy Patrónánk...

A nemzetek közé, ne verjetek éket.
Égi Nagy Patrónánk, segítsd meg a néped.
Imádkozz érettünk,erősítsd hitünket,
nyugtató szavakkal gyógyítsd a lelkünket...
Az alávalókat, hamis esküvőket,
tudjuk elkerülni, jelezze a fényed.
Mindennapjainkhoz,társítsál türelmet,
viselhessük méltón, a súlyos keresztet...
Tartsad távol tölünk a gyűlölködőket,
a hazudozókat, a "szelet vető"-ket.
És, a széllel-bélelt "vihart aratókat",
lehessen békésebb a ma,és a holnap...
Mivel nagyon rövid ez a földi élet,
és a világunkban, a panasz temérdek,
szelíd imáiddal,oldozd a keservet,
bajoktól, és gondtól, híveidet mentsd meg...
Akármilyen nyelven, akárhányan kérnek,
a jóravalókat, Boldogasszony, védd meg.
Járj közben, Fiadnál,Istennél, az Úrnál,
legyél a vezetőnk most, a "Keresztútnál"...
2019 Május 21.

Fikker János:

Ferenc pápához...
" A mártírok vére, az egyház magvetése..."
(Tertullianus)

Haltak,mert hittek az Igében.
A Kereszthalált, Jézusért.
Sorsukat vállalták,merészen,
a Megváltóért, Istenért...
Vérük, "az egyház magvetése..."!
Még meddig tart, a "magvetés"?
Európa, ma már megérte,
hogy Krisztus híve oly kevés,
megvédeni a szent hitet,
megóvni azt az Istenarcot,
az önzetlen lelket,s szívet,
aki érte is vívta a harcot...
A világ, elszegényedett,
megcsappant hit, vad háborúk...
Viharoktól, a Föld remeg,
véres,és göröngyös az Út.
És akkor merre, nincs irány,
mely békés jövőbe mutat,
rossz felé billent az arány,
kiszolgáltatták az Urat ?!
Zavarodott lelketlenek,
vezetik most a népeket.
Gyűlölködők,kegyetlenek,
kendőzik el, a lényeget...
Sározzák, tépik Isten arcát.
Ha véres volt a "magvetés",
ha elviseltük napi hajszánk,
jöhetne derű, ébredés...
A jó emberek tisztelése.
Üzenjen minden nyelv a Földön,
hogy aki fenn van,tegyen érte,
ne szennyezze vak,gyilkos ösztön,
a harmadik évezredet.
Gyógyítson úgy, minden nép értse,
a vigasztaló érveket...

2019 Május 12.

Fikker János:

Pihenni kellene...

Vasárnap van,pihenni kellene.
És,imádkozni, rendületlenül.
Csak kérni, kérni,
semmit nem adni,
csak jóra várni, legbelül...
Önző az ember !
Nem adakozó.
Hiszi, hogy Isten megbocsát,
minden bűnt, és minden hibát.
Mert elvakult, nem látja önmagát,
milyen kicsiny, s földhözragadt
szegény, és nincs erény,
nincs bűnbánó megigazulás,
csak önfeledt magamutogatás...
Vasárnap van.Pihenni kellene.
Csak imádkozni, és semmit sem
kérni.Ne legyen megcsökött hite.
Imádkozni, hinni,és remélni,
hogy rátalál Isten tekintete...
2019

Fikker János:

Pihenni kellene...

Vasárnap van,pihenni kellene.
És,imádkozni, rendületlenül.
Csak kérni, kérni,
semmit nem adni,
csak jóra várni, legbelül...
Önző az ember !
Nem adakozó.
Hiszi, hogy Isten megbocsát,
minden bűnt, és minden hibát.
Mert elvakult, nem látja önmagát,
milyen kicsiny, s földhözragadt
szegény, és nincs erény,
nincs bűnbánó megigazulás,
csak önfeledt magamutogatás...
Vasárnap van.Pihenni kellene.
Csak imádkozni, és semmit sem
kérni.Ne legyen megcsökött hite.
Imádkozni, hinni,és remélni,
hogy rátalál Isten tekintete...
2019

Fikker János:
Légy résen...
Dante Alighieri,Isteni Színjáték
című művéből, idézve)

"Az emberélet útjának felén",
a Költő,"sötét erdőbe" jutott...
Ő volt, a Firenze-i Dante,
és a sorsról,mindent tudott...
Az akkori,osztott világban,
látta,hogy gyarló emberek,
az elbutított,sok hazátlan,
koncért, hírnévért,ölre megy...
Látta,hogy gazdag,és szegény,
gaztettekért,pokolra megy.
És, hogy bomlasztó televény,
halálra fertőz,naiv lelkeket...
Egy napon, a mélybe leszállva,
titokban,utánuk eredt.
Vergilius, a költőtárs várta,
és Beatrice,odalent...
A Költő, akkor megrendülten,
látott sok bűnöst, s büntetést.
Miként szenved a hazug, a hűtlen,
hogyan fizet meg, mindenért...
Ha iránytűd, a lelked mélyén,
a jó irányba nem mutat,
ha elvakít a sok hamis fény,
eltévesztheted az Utat...
légy résen ezért,és imádkozz,
ha kéred Istent,megsegít!
Holnapodért,pár percet áldozz,
segít feltárni,rejtett kincseid...
2019.

Fikker János:

Visegrád
Áprily Lajos emlékének

" A tavasz jött a parttalan időben,
s megállt" a visegrádi vár tövében,
ahol a Költőt, Áprilyt kerestem,
halk rímeit "a porladó" kövekben...
Hol vágyait ringatta el az álom,
itt pihent meg, az ősi Visegrádon.
A Vár alatt, " a délutáni csendben",
dalolt versének "zenéje bennem"...
"S amig dalolt, a századokba néztem",
és szülőföldem Költőjét" idéztem".
Erdélyi volt Ő,úgy szól a fáma,
hogy balladáit a szívébe zárta...
Amikor ősszel, a Fellegvárat nézte,
Kolozsvár, s Mátyás jutottak eszébe...
A kék Dunát, szőke Szamosnak vélte,
és reménykedett partjára érve,
hogy majd a Várból, ének száll az Égre,
emlékeztetve, szent testvériségre
És,hogy a Vár alatt ifjak,és leányok,
valóra váltnak minden nemes álmot...
És hitte, hogy a vágy, s a képzelet,
békét teremt majd a romok felett,
és a lelkekben megbúvó szeretet,
megtartja az "ispáni" székhelyet.
S felépít újra Várat,Palotát,
fényébe vonva e kicsiny Hazát...
Visegrád, 2003.

Fikker János:

Visegrád

A Pilis ormán, fény dereng.
Toronyiránt vezet az út.
Ügetnek,lengyelek, csehek,
királyokkal, kisért a múlt...
Robognak,német hercegek.
Szellemek szólnak a Várból.
Romok közt száll a képzelet,
üzennek: István, Róbert, Károly...
II.Endre, "Bullát" lenget.
Felfénylik, Mátyás arca.
Hallgatag árnyakat kerget,
ispánok dörgő hangja...
IV.Béla fellegvárán,
békésen leng a zászló.
Hospesek állnak a vártán,
mentoruk, IV.László...
A mélyben áradó Duna,
görgeti nemzetek vágyát.
Európának ősi Habúra,
összemossa népek határát...
Visegrád, 2003

Fikker János:

Virágvasárnap-Húsvét

Húsvét előtt,"Virágvasárnap",
hozsannáztak az emberek.
Sok, reményszínű pálmaágat,
szórt Útjára, a tisztelet...

És ünnepeltek, önfeledten,
örültek,hogy megérkezett.
A "Messiás",szamárnyeregben.
Egekbe szállt, a képzelet...

Jézus haladt, szamara hátán.
Ó, Jeruzsálem! Érkezik!
Ő az, Akit régóta vártál,
hogy megválthassa, vétkeid...

Templomodban, riadt kufárok,
pénzváltó, tolvaj csőcselék.
És, Kajafás, a kapzsi, álnok,
ki Isten Útjáról, letért...

Pimaszul vádolt, követelt,
bűntessék meg, kereszthalállal!
Nem értette a " Jövetelt",
átkozódott, sokad magával...

Kezet mosott a római,
Pilátus, bele egyezett,
súlyos keresztnek kínjai,
életével, végezzenek...

De, Istenhez, elért fohásza!
Rengett a rög, kárpit szakadt.
Az Úrnak volt Ő, földi mása,
feltámadt,és velünk maradt...
2015, Virágvasárnap

Fikker János.

A gyermekek imája

"... a legősibb ima, az újszülött kisgyermekek sírása..."
"Wollák Zoltán)

Te tudod Uram, amikor e világra jönnek,
a gyermekek sírnak. Vajon miért ?!
Hozzád fordulnak, fuldokolva,
nem ismerik a földi fényt...

Máshonnan jönnek,védett helyről,
a testük biztonságban van.
Édesanyáik,értük vajúdnak,
mellükre veszik öket, boldogan...

És megnyugodnak, a síró gyermekek,
imájuk, meghallgattatott.
Jajuk,sírások Hozzád ért Uram,
szuszogásukat Te is hallhatod...

Lelket adtál, küldtél beléjük,
nyugtatod öket, hogy ne féljenek.
Mély álomba szenderültek,
álmokkal hasítják kék eged...

Vigyázol rájuk, nődögéljenek,
irányítod kapaszkodásuk.
Gyönyörű ima, mindenik gyerek,
szeretet,és jóság a vágyuk...

2019, Április 25.

Fikker János :

Nagypéntek

Testedben,éles vasszegekkel,
szembe néztél, a rettenettel!
Az igaztalan,méltatlan halállal,
a sarkaiból kifordult világgal...
Húsodat,átszúrták a Kereszten,
átkozott Téged, sok hitetlen...
De, a római százados értett,
rájött, hogy Te a néped félted.
S már tudta, Te vagy az Igazság,
te vagy az Út, Te vagy az Élet !
És a Hegyen,hirtelen csend lett,
amikor lelked kilehelted...
A Templomban, hasadt a kárpit,
korom sötét lett, pár óráig...
Az emberek, magukba szálltak,
félve,és tétovázva vártak...
Másnap, aki sírodba tekintett,
furcsálta,hogy Téged elvittek,
a messzi űrbe, békés angyalok,
a döbbenettől,nagy volt a titok...
János,és Péter tudták,merre vagy,
hogy felemelt az Isteni Akarat...
Az asszonyok,vitték a hírt,és sírtak,
szelíd szívekben,hála imák nyíltak...
Megértették, hogy holnap újra látnak,
kérték, hozz békét, a nemtelen világnak...

2019 Április 19.

Fikker János:

Szófecsérlő,díjazott "költőinkhez"

Ne főállásban írjatok!
Dolgozzatok,mint bárki más!
Ne legyen nagy a hangotok,
ez, számotokra, bölcs tanács.

Hisz, vannak itt még olvasók!
Mind többen tudják, mi a kincs.
A verseitek, gyengék, illanók,
mérnek titeket, érdemetek szerint...

Ne legyetek hát, eltartottak !
Díjakat kolduló sereg...
A Költőink, mind nagyok voltak,
lelkük az űrben,kesereg...

Költészetetek, szalma láng!
És abból, nem tanulhat gyermek...
Ne okozzatok súlyos kárt,
legyetek, munkás tagjai a rendnek!

És, ha képtelenek lennétek erre,
javasolom,többé ne írjatok!
Nem rátok "fókuszál" a nép figyelme,
fizessetek,ti is adót!
2019 Április 11
A magyar Költészet napján

Fikker János:

Költőkről, másként...

a semmitmondás "művészeihez"

Kik vagytok ti, akik ma írtok?
ti költők bizony, nem lehettek!
Akárhány "plecsni", babérkoszorú,
nem vagytok ti, az ünnepeltek...

Mert aki Költő, igazat szól !
Negédesen, nem altathatja népét!
Gyenge "költő" lehet akárki,
a jó, nem vész el, a jó,az érték...

Nagy költőink, kűzködtek a létben
Berzsenyitől, Ady Endréig,
József Attilát nem is említem,
de Őket, olvassák, és értik...

Ó,mennyi babérkoszorús!
Semmitmondásból, lettek díjazottak!
Megittasult, önfényező poéták,
akik eltünnek holnap...

2019 Április 11.

Dr.Fikker Ede

A hippokrátészi úton

orvosi "ars poetica"

Fehér köpenyed mikor rád borul,
és naponta lép be hozzád, aki rászorul,
csak Ő létezik akkor, a beteg!
A baj, a gond, az kint reked...

Meghallgatod,és segíted Őt,
és a soron érkező, következőt.
És, otthon is, eszedbe jut a beteg,
arra gondolsz,érte még mit tehetsz ?!

Átgondolsz mindent! És ami elmaradt,
igyekszel megadni, minél hamarabb !
Magadból szeretnél adni, legtöbbet,
az ilyen-olyan kórban szenvedőknek...

Hivatásod foglya vagy! Hát áldozz!
Szeretet fűzzön, a sok elesett társhoz!
Tedd,amit kell ! Fáradhatatlanul,
a gyógyítás mellett, kutass,és tanulj!

Alig észleled, hogy az időd halad.
Hajad, fehérlik, arcod,ráncba kap.
A fáradtság, az itt-ott fájdalom,
jelzik, hogy ott állsz már, az alkonyon...

Fehér köpenyét, aki végleg leveti,
sok dolgos év után, még felemlegeti,
reá szoruló, érző betegét,
akinek, vbissza adhatta, a reményt...

Hisz, a betegség kikezdi a lelket.
Megnyugvást, békét, csak orvos teremthet.
Aki, míg él, az marad, aki volt mindenkoron,
a Gyógyító Orvos, a hű társ, szinte rokon...

Aki tudásra vágyott, rátalált a kútra !
És birtokolva azt, úgy lépett az útra!
És, az eskűvését, soha nem feledte,
a Betegért mindent! Ez volt, vezérelve !

1995, Április 04.

Fikker János:

Gyógyító testvérem

A sorsod itt, a gyógyítás volt!
Enyhítetted, mások baját!
Adtál nekünk útravalót,
hóban is, jártad a határt...

Nappal, s éjjel,háztól házik,
mentél hóban,és esőben.
Kitartásod, úgy hiányzik.
Porod,urna-temetőben...

Vigasztaló, hű szavaid,
olykor, vissza-vissza térnek.
Az emléked, ma csendre int,
rímeid, hozzám beszélnek...

Voltál orvos, költő, író !
Jobbítottad a világot !
Tényfeltáró, bölcs tanító,
aki jobb életre vágyott...

Szíved, gyötörte az élet!
Mosolyod, arcodra fagyott.
Hajnalonta, látom fényed...
Ugye, Te nem lehetsz halott ?!

2019,Április 04.

Fikker János:

Forradalom, Szabadságharc

Forr a dalom, Forradalom.
Szabadságot, a Hazának.
"48"-ban, volt alkalom,
a "Szent-Szabadságra" vágytak...

Ifjak voltak, a vezérek.
Akarták, a jót, a rendet.
Legyen élhetőbb az élet,
ösztönösen cselekedtek...

Költők voltak, és jogászok,
Istenfélők, eltiportak.
Hősök, csatasorba állók,
jogaiktól, megfosztottak...

Földbe döngölt,meghurcoltak,
rabigával sújtott népek.
Bátorsággal,Ők harcoltak,
így rendelte ezt, a végzet...

Ellen álltak, elszántsággal,
védelmezték, ezt a földet.
Szembe szálltak a halállal,
jeltelen sírokba dőltek...

Forradalom, forr a dalom.
Szabadság-harc a Jövőért.
Megriadt a bősz hatalom,
álmaikat összetörték...

Új háborúk, népirtások,
tették próbára a sorsát.
Mégis, megmaradt Hazátok,
legyen áldott, Magyarország...

Megfizetett már, mindenért.
Mártír népe a világnak.
Mi másnak jár,csak annyit kért,
Nemzete, a Szabadságnak...

2019, Március 15.-én

Fikker János :

A gyermekről...

Nincs legnagyobb kincs,nincs vagyon,
Te lennél számomra, az érték!
Nélküled, nincsen hatalom,
hiányoddal, sorsomat bemérték...
Ha mosolyogsz, az időm felderül,
szelíden süt reám a Nap.
Úgy érzem akkor, legbelül,
hogy Gyermekem, a kincs,Te vagy !
Sok Gyermek hozhat ide békét!
Segíts, hogy megszülessenek!
Ők, az egyetlen, igaz érték,
az úton, Ők kövessenek...
Legyenek jobbak, és erősek,
fejezzék be, mit hátra hagytál.
Akik holnap, utánad jönnek,
intő szavaid, értsék, hallják...

Fikker János:

Az Édesanyákról...

Dícsőség, az életet adóknak,
mert Tőlük függ a holnap!
Ők szülnek, dajkálnak,nevelnek,
önzetlenül, csak Ők szeretnek...
Betegágyadnál, Ők vigyáznak,
szűnjön fájdalmad, múljon lázad.
Homlokodról,letőrlik gondjaid,
féltésük, hitre, szeretetre int...
Nélkülük, Te sohasem élnél,
teljesítik,bármit is kérnél...
Reményt adnak,vigyázz Reájuk,
békés, biztos jövő, a vágyuk!
Köszöntsd hát Őket, alázattal,
nyugtató, szerető szavakkal !

Fikker János:

Felettünk, csakis Te....

Uram ! örülnénk mi is , mint mások.
Még mindig, gondterhelt az arcunk.
Kis országunkban, ál Messiások.
Bűnbánatot még, meddig tartunk ?

Adósságaink, rendre megfizettük.
Mi már, csak Neked tartozunk.
A várásokba, beleroppan rendünk.
Lelkünk beteg, és erőtlen karunk.

Elkelne most már, bátorításod.
Szózatod, amely nyugalomra int.
Vergődésünk, egyedül Te látod.
Csak Te tudod, enyhíteni a kínt.

Nézz le, reánk is, Teremtő Atyánk !
Hisz mi is, gyermekeid volnánk.
Védd a tűzhelyünk, kicsiny Hazánk.
Ne legyünk a jövőben is szolgák.

Felettünk, csakis Te lehetsz az Úr!
Nem parancsolhat többé senki más.
Nem maradhatunk mindig legalul.
Néped,nem lehet "hitetlen -Tamás".

Fikker János:

Ady Endre

"Halottak élén" jött felém.
"Verecke híres útján"érkezett.
Hős lelkét,Isten küldte le,
értünk dobbant Táltos szíve,.
"Verecke híres útján érkezett...

A gyötrődések hajnalán,
pogány imákat mormolt.
Elébe állt az "Ős Kaján".
Kesergett népén,és Hazán.
Pogány imákat mormolt...

Féltette népét, a Magyart !
Vajúdó sorsból vétetett.
"Ahasvérrel " fújta a dalt,
békét, szeretetet akart.
Vajúdó sorsból vétetett...

Fagytól szikrázó téli erdőn,
"Havas Krisztus Keresztet" látott.
És, hitte, Jézus mégis eljön.
Fohászkodott hittel, esendőn.
"Havas Krisztus Keresztet" látott...

Lázadozott, csókolt, remélt.
Újongott, a Kalota mentén.
A" hepe-hupás vén Szilágyban",
árvultan búsongott magában.
Újongott, a Kalota mentén...

Ahogy rozsdázva "beszökött",
megleste, Párizst,és az Őszt,
sápadó háztetők fölött,
a Szajna partjai között.
Megleste, Párizst,és az Őszt...

Az elvadult,és háborús világot,
jobbnak szerette volna látni.
Kemény hangon,ezért kiáltott.
Igazságos világra vágyott!
Jobbnak szerette volna látni...
2019 Január 27.

Fikker János:

"Vándorbölcsők"- Kopjafák...

Fából készült "vándorbölcsők",
ringassatok sok gyermeket,
élni vágyó csecsemőket.
Legyen sírás, legyen élet,
új életek, "életekben",
nődögélő, sok-sok gyermek,
csillogtassa a szemeket,
dobogtassa a szíveket,
mindenütt, a nagyvilágban!
Örvendjenek,hogy születnek,
s Földre jönnek,tiszta lelkek,
hogy születnek, s nem temetnek...
Legyen,ki a kopjafákat
megfaragja, s tele írja...
"Vándorbölcsőnek" lakója,
agg korában, nézzen vissza...
Bölcsőtől, a koporsóig,
hosszú útja legyen neki,
mert a bölcsőt,és kopjafát,
a magyar, egyként tiszteli !
2019.01.03.

Fikker János:

Az Idő, örök...

Az Idő, örök !
Csak mi számolunk.
Földi sorsunkban,
tűnő éveket...

Felkel a Nap,
és lenyugszik este.
És újra felkel
reggelente.
Lélegzünk,élünk,
álmodunk,
gondolkodunk,
és dolgozunk...
Testünk, a Föld felé
menetben,
elhasználja energiáit,
miközben lelkünk
fénybe vágyik...
Megszámoljuk, az éveket,
bölcsőnk, és koporsónk
között. Voltak Tavaszok,
Nyarak,Őszök, Telek.
Kudarcok is, és sikerek,
Csak az Idő állt,
és hűen őrködött,
teremtett, kódolt,
halandó embersorsunk
felett...
2018 December 31.

Fikker János:

A békét hozta el...

És eljött Karácsony Jézus születése
Örvendjetek hát emberek
nézzetek a Fényre...
Vílágít már egy Gyermekarc
Ő álmodik most Rólad
Az istállóban csend honol
várakozik a holnap...
És kint sok pásztor térdepel
csillag ragyog az Égen
egy üstökös most elsuhan
és ének zeng az éjben...
Hű angyaloknak dala száll
Földünket beborítja
és ünnepel már hét határ
lejött közénk a Minta...
Kit édesanyja ölbe vesz
és szorongatva félti
holnap érted keresztre megy
Ő léted sorsod érti...
Utat mutat és járhatót
csak vedd észre hogy láthass
Neked a békét hozta el
a védelmet a támaszt...
2018 December 25.

Oldalak

Új hozzászólás

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.