bolt.piarista.hu

Címlap » Vendégkönyv

  Vendégkönyv

  Ha észrevételed, véleményed van, ne légy rest egy bejegyzést megejteni Vendégkönyvünkbe!

  Hozzászólások

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.10.22. - 7:58, kedd

  Fikker János:

  1956 !

  Még gyermek voltam,mikor sírni láttam.
  Anyám szép arcán csorogtak a könnyek.
  Fogtam kezét,mellette álltam,
  megilletődve néztem a szemét...

  A rádió, mondta: véres az utca!
  Részvételen, a szürke,ólmos Ég.
  Járdákon, halott gyerekemberek,
  még fekszenek, s nincs vége még...

  Mosolygó arccal, kiterítve üzennek,
  a Jövőnek,és a Jelennek.
  Ne féljünk, ha tankokat küldnek,
  eltiprói a Szabad Rendnek...

  Estére, megjött vasmunkás Apám.
  Szomorú volt,és most is hallgatag.
  És az erek, a homlokán lüktettek
  akár a szavak, a kopott, ócska
  rádióban.Riadó van,riadó van !
  2016

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.10.16. - 12:16, szerda

  Fikker János:

  Te vagy az Isten

  Nem látnak Téged a vakok, Uram!
  És nem éreznek, a lélektelenek.
  De mégis ott vagy, mindenütt,
  örömöt adhatsz, és derűt,
  jóságot, és szeretetet...

  Füvekben, fákban,és virágban,
  imádságban, feszítő vágyban,
  akik keresnek, megtalálnak,
  Teremtője e Nagy Világnak,
  még vannak élők, akik látnak...

  Te vagy az Isten, egyesegyedül!
  Keresünk Téged a magasban.
  Pedig lehet, közel vagy hozzánk,
  a Létezésed, hírek hozzák,
  részesíts minket, oltalmadban..
  2019 10 16

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.10.06. - 18:36, vasárnap

  Fikker János:

  Egyenlőség,Testvériség, Szabadság...

  Most,merre vagytok, "Aradi Tizenhármak'?
  Szép volt a cél, és Ti harcoltatok.
  Százhetven éve , megmutatva a világnak,
  hogy Szabadságot akarnak a magyarok...

  Közületek nyolc, nem is volt magyar,
  de érezte, hogy mégis tenni kell.
  Hogy e Hazában, Testvériséget akar,
  német, magyar,örmény,román és szerb...

  Egyenlőséget, tisztességet, rendet.
  Hogy az élet, itt élhetőbb legyen.
  A Hóhértól,nem kértetek kegyelmet,
  homlokotokon , fénylett a Jel,

  hogy Ti mind , a Kereszt jegyében,
  születtetek, és abban haltok is.
  Jézus Krisztus,és Isten nevében,
  munkálkodott Bennetek a hit...

  Most, merre vagytok,"Aradi Tizenhármak"?
  Mi nem felejtünk, ha a világ felejt!
  Ha napjainkat, keseríti bánat,
  tudjuk, Ti is őrkődtök ott fent..

  Figyeltek ránk, akár a többi Szentek.
  Számunkra, megmaradtatok.
  Hős mártírokként, erős Lelkek,
  amíg Ti vagytok, lesznek magyarok...
  2019.Október 06.-án

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.09.20. - 17:56, péntek

  Fikker János:

  Én, jártam ott...

  Én, jártam ott, a messzi térben,
  sziporkáztak a csillagok.
  Nyugodt voltam,és nem féltem,
  tudtam, egyedül nem vagyok...

  Egy hinta volt, amelyen álltam.
  Köröttem,túlvilági csend.
  Hideg volt, de én nem fáztam,
  vigyázott rám, a Rend...

  Hittem, figyel reám az Isten.
  Ő emelt fel, a magasságba.
  És lent maradt utánam minden,
  földi sorsunknak árvasága...

  És akkor,megvilágosodtam.
  Megértettem, hogy nincs halál.
  Ott fent, az Úr vendége voltam,
  hiszem, Téged is megtalál...

  1972

  No Avatar
  Bakk István (nem ellenőrzött) on 2019.08.24. - 16:36, szombat

  Noblesse oblige
  A magyarok őstörténete az ókortól Bakk István PhS előadása

  https://www.youtube.com/watch?v=KbWYbJ4YOew

  A történelmi családok ma élő tagjainak bemutatása

  https://www.youtube.com/watch?v=wSohEG6dxSI

  Демонстрация книги по венгерски Múlt és Jelen - по русски Прошлое и Настоящее -. Написали книгу: Ева др. Аради историк, индолог; Иштван Бакк исследователь венгров, Агнеш др. Дярфаш историк, исследователь философий и венгров.

  https://www.youtube.com/watch?v=topIjUXts-Y&vl=hu

  Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS: MÁTYÁS KIRÁLY AZ IGAZSÁG SZENTJE
  https://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_0...

  PhS Bakk István – PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje
  http://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_01...
  https://www.youtube.com/watch?v=h7v7ZNRt9uA

  No Avatar
  Bakk István (nem ellenőrzött) on 2019.08.17. - 13:50, szombat

  Noblesse oblige
  A magyarok őstörténete az ókortól Bakk István PhS előadása

  https://www.youtube.com/watch?v=KbWYbJ4YOew

  A történelmi családok ma élő tagjainak bemutatása

  https://www.youtube.com/watch?v=wSohEG6dxSI

  Демонстрация книги по венгерски Múlt és Jelen - по русски Прошлое и Настоящее -. Написали книгу: Ева др. Аради историк, индолог; Иштван Бакк исследователь венгров, Агнеш др. Дярфаш историк, исследователь философий и венгров.

  https://www.youtube.com/watch?v=topIjUXts-Y&vl=hu

  No Avatar
  Bakk (nem ellenőrzött) on 2019.08.12. - 22:11, hétfő

  PhS Bakk István – PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje

  http://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_01...

  https://www.youtube.com/watch?v=h7v7ZNRt9uA

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.05.25. - 17:37, szombat

  Közös imánk a keresztény Európáért (magyar, angol és német nyelven)
  http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-keresz...
  Imádkozz és gyújtsz gyertyát! Harangszóval emlékezünk 1456 óta arra, hogy Isten segítsége Nándorfehérvárott (ma Belgrád) győzelemre vitte a kereszténységet. A 2019. pedig éve lehet az Európai Alkotmányba rögzítendő kereszténységünknek, ha közös imával erősítjük egymást. A Primor Szentkatolnai Bakk Endréről elnevezett alapítvány felhívással fordul az egyesült Európa keresztény népeihez, hogy csatlakozzanak minden este 19 órakor tartandó közös imánkhoz.

  Urunk, Atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük Néked, hogy Szent Fiad útján áldásban és békességben egységesíted Európát. Add meg nekünk, hogy Szent Fiad által erősödjenek meg vezetőink! Képviseljenek abban, hogy szívünk és történelmünk összetartó szavát a közös európai alkotmányunkban is képviseljék, ott is kereszténnyé válhassunk. Add meg a kegyelmet, hogy az ifjúság megismerje a békét, a szabadságot, ne kerüljenek az életet eltipró zsarnokság és háború martalékaivá. Legyen minél több halandó, nő és férfi, akik megtisztult, tiszta lélekkel járják a béke és szeretet útját, mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

  Prayer for a Christian Europe!
  Lord God our Father, giver of live to all, we thank you with humble hearts for the goodness that we experience in our daily life on earth. Thank you that through your Son’s Holy Blessing and peace, Europe would be united. That our leaders would be strengthened by your Holy Son. And that our common European constitution may support the words from our hearts and our history to become Christian. Give us the grace that the youth would know what peace really is, and that freedom would not lead to tyranny or destruction in war. That there would be an increase of young souls who wish to be as pure as snow and follow the path of peace and love of our Lord Jesus Christ.
  Amen.
  István Bakk
  Chairman Endre Bakk Canon Foundation
  http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-keresz...
  Unser gemeinsames Gebet für das christliche Europa!
  Unser Herr, unser Vater, der du unser aller Leben bist, mit demütigem Herzen danken wir dir für deine große Güte, die wir täglich im Laufe dieses Lebens auf Erden erfahren. Wir danken dir, dass du Europa auf dem Weg des Heiligen Sohnes in Segen und in Frieden vereinst. Hilf uns, damit unsere Leiter durch den Heiligen Sohn erstarken. Sie sollen uns so vertreten, dass sie das unser Herz und unsere Geschichte zusammenhaltende Wort auch in unserer gemeinsamen, europäischen Verfassung vertreten, so dass wir auch dort zu Christen werden können. Gib uns die Gnade, damit unsere Jugend den Frieden und die Freiheit kennenlernt und nicht zur Beute der das Leben zertretenden Tyrannei und des Krieges wird. Es soll so viele reine Jungen und Mädchen wie möglich geben, die mit schneeweißer Seele den Weg des Friedens und der Liebe beschreiten, durch unseren Herrn Jesus Christus.
  Amen.
  István Bakk
  Vorsitzender der Endre Bakk Kanoniker Stiftung
  http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-keresz...
  PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: A magyar Pálos-rend…
  https://www.youtube.com/watch?v=JUCgrIjw1Es

  No Avatar
  Fikker János (nem ellenőrzött) on 2019.05.21. - 19:13, kedd

  Fikker János:

  Égi Nagy Patrónánk...

  A nemzetek közé, ne verjetek éket.
  Égi Nagy Patrónánk, segítsd meg a néped.
  Imádkozz érettünk,erősítsd hitünket,
  nyugtató szavakkal gyógyítsd a lelkünket...
  Az alávalókat, hamis esküvőket,
  tudjuk elkerülni, jelezze a fényed.
  Mindennapjainkhoz,társítsál türelmet,
  viselhessük méltón, a súlyos keresztet...
  Tartsad távol tölünk a gyűlölködőket,
  a hazudozókat, a "szelet vető"-ket.
  És, a széllel-bélelt "vihart aratókat",
  lehessen békésebb a ma,és a holnap...
  Mivel nagyon rövid ez a földi élet,
  és a világunkban, a panasz temérdek,
  szelíd imáiddal,oldozd a keservet,
  bajoktól, és gondtól, híveidet mentsd meg...
  Akármilyen nyelven, akárhányan kérnek,
  a jóravalókat, Boldogasszony, védd meg.
  Járj közben, Fiadnál,Istennél, az Úrnál,
  legyél a vezetőnk most, a "Keresztútnál"...
  2019 Május 21.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.05.12. - 9:20, vasárnap

  Fikker János:

  Ferenc pápához...
  " A mártírok vére, az egyház magvetése..."
  (Tertullianus)

  Haltak,mert hittek az Igében.
  A Kereszthalált, Jézusért.
  Sorsukat vállalták,merészen,
  a Megváltóért, Istenért...
  Vérük, "az egyház magvetése..."!
  Még meddig tart, a "magvetés"?
  Európa, ma már megérte,
  hogy Krisztus híve oly kevés,
  megvédeni a szent hitet,
  megóvni azt az Istenarcot,
  az önzetlen lelket,s szívet,
  aki érte is vívta a harcot...
  A világ, elszegényedett,
  megcsappant hit, vad háborúk...
  Viharoktól, a Föld remeg,
  véres,és göröngyös az Út.
  És akkor merre, nincs irány,
  mely békés jövőbe mutat,
  rossz felé billent az arány,
  kiszolgáltatták az Urat ?!
  Zavarodott lelketlenek,
  vezetik most a népeket.
  Gyűlölködők,kegyetlenek,
  kendőzik el, a lényeget...
  Sározzák, tépik Isten arcát.
  Ha véres volt a "magvetés",
  ha elviseltük napi hajszánk,
  jöhetne derű, ébredés...
  A jó emberek tisztelése.
  Üzenjen minden nyelv a Földön,
  hogy aki fenn van,tegyen érte,
  ne szennyezze vak,gyilkos ösztön,
  a harmadik évezredet.
  Gyógyítson úgy, minden nép értse,
  a vigasztaló érveket...

  2019 Május 12.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.05.12. - 7:50, vasárnap

  Fikker János:

  Pihenni kellene...

  Vasárnap van,pihenni kellene.
  És,imádkozni, rendületlenül.
  Csak kérni, kérni,
  semmit nem adni,
  csak jóra várni, legbelül...
  Önző az ember !
  Nem adakozó.
  Hiszi, hogy Isten megbocsát,
  minden bűnt, és minden hibát.
  Mert elvakult, nem látja önmagát,
  milyen kicsiny, s földhözragadt
  szegény, és nincs erény,
  nincs bűnbánó megigazulás,
  csak önfeledt magamutogatás...
  Vasárnap van.Pihenni kellene.
  Csak imádkozni, és semmit sem
  kérni.Ne legyen megcsökött hite.
  Imádkozni, hinni,és remélni,
  hogy rátalál Isten tekintete...
  2019

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.05.12. - 7:50, vasárnap

  Fikker János:

  Pihenni kellene...

  Vasárnap van,pihenni kellene.
  És,imádkozni, rendületlenül.
  Csak kérni, kérni,
  semmit nem adni,
  csak jóra várni, legbelül...
  Önző az ember !
  Nem adakozó.
  Hiszi, hogy Isten megbocsát,
  minden bűnt, és minden hibát.
  Mert elvakult, nem látja önmagát,
  milyen kicsiny, s földhözragadt
  szegény, és nincs erény,
  nincs bűnbánó megigazulás,
  csak önfeledt magamutogatás...
  Vasárnap van.Pihenni kellene.
  Csak imádkozni, és semmit sem
  kérni.Ne legyen megcsökött hite.
  Imádkozni, hinni,és remélni,
  hogy rátalál Isten tekintete...
  2019

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.05.04. - 14:32, szombat

  Fikker János:
  Légy résen...
  Dante Alighieri,Isteni Színjáték
  című művéből, idézve)

  "Az emberélet útjának felén",
  a Költő,"sötét erdőbe" jutott...
  Ő volt, a Firenze-i Dante,
  és a sorsról,mindent tudott...
  Az akkori,osztott világban,
  látta,hogy gyarló emberek,
  az elbutított,sok hazátlan,
  koncért, hírnévért,ölre megy...
  Látta,hogy gazdag,és szegény,
  gaztettekért,pokolra megy.
  És, hogy bomlasztó televény,
  halálra fertőz,naiv lelkeket...
  Egy napon, a mélybe leszállva,
  titokban,utánuk eredt.
  Vergilius, a költőtárs várta,
  és Beatrice,odalent...
  A Költő, akkor megrendülten,
  látott sok bűnöst, s büntetést.
  Miként szenved a hazug, a hűtlen,
  hogyan fizet meg, mindenért...
  Ha iránytűd, a lelked mélyén,
  a jó irányba nem mutat,
  ha elvakít a sok hamis fény,
  eltévesztheted az Utat...
  légy résen ezért,és imádkozz,
  ha kéred Istent,megsegít!
  Holnapodért,pár percet áldozz,
  segít feltárni,rejtett kincseid...
  2019.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.30. - 19:34, kedd

  Fikker János:

  Visegrád
  Áprily Lajos emlékének

  " A tavasz jött a parttalan időben,
  s megállt" a visegrádi vár tövében,
  ahol a Költőt, Áprilyt kerestem,
  halk rímeit "a porladó" kövekben...
  Hol vágyait ringatta el az álom,
  itt pihent meg, az ősi Visegrádon.
  A Vár alatt, " a délutáni csendben",
  dalolt versének "zenéje bennem"...
  "S amig dalolt, a századokba néztem",
  és szülőföldem Költőjét" idéztem".
  Erdélyi volt Ő,úgy szól a fáma,
  hogy balladáit a szívébe zárta...
  Amikor ősszel, a Fellegvárat nézte,
  Kolozsvár, s Mátyás jutottak eszébe...
  A kék Dunát, szőke Szamosnak vélte,
  és reménykedett partjára érve,
  hogy majd a Várból, ének száll az Égre,
  emlékeztetve, szent testvériségre
  És,hogy a Vár alatt ifjak,és leányok,
  valóra váltnak minden nemes álmot...
  És hitte, hogy a vágy, s a képzelet,
  békét teremt majd a romok felett,
  és a lelkekben megbúvó szeretet,
  megtartja az "ispáni" székhelyet.
  S felépít újra Várat,Palotát,
  fényébe vonva e kicsiny Hazát...
  Visegrád, 2003.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.30. - 19:19, kedd

  Fikker János:

  Visegrád

  A Pilis ormán, fény dereng.
  Toronyiránt vezet az út.
  Ügetnek,lengyelek, csehek,
  királyokkal, kisért a múlt...
  Robognak,német hercegek.
  Szellemek szólnak a Várból.
  Romok közt száll a képzelet,
  üzennek: István, Róbert, Károly...
  II.Endre, "Bullát" lenget.
  Felfénylik, Mátyás arca.
  Hallgatag árnyakat kerget,
  ispánok dörgő hangja...
  IV.Béla fellegvárán,
  békésen leng a zászló.
  Hospesek állnak a vártán,
  mentoruk, IV.László...
  A mélyben áradó Duna,
  görgeti nemzetek vágyát.
  Európának ősi Habúra,
  összemossa népek határát...
  Visegrád, 2003

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.28. - 10:52, vasárnap

  Fikker János:

  Virágvasárnap-Húsvét

  Húsvét előtt,"Virágvasárnap",
  hozsannáztak az emberek.
  Sok, reményszínű pálmaágat,
  szórt Útjára, a tisztelet...

  És ünnepeltek, önfeledten,
  örültek,hogy megérkezett.
  A "Messiás",szamárnyeregben.
  Egekbe szállt, a képzelet...

  Jézus haladt, szamara hátán.
  Ó, Jeruzsálem! Érkezik!
  Ő az, Akit régóta vártál,
  hogy megválthassa, vétkeid...

  Templomodban, riadt kufárok,
  pénzváltó, tolvaj csőcselék.
  És, Kajafás, a kapzsi, álnok,
  ki Isten Útjáról, letért...

  Pimaszul vádolt, követelt,
  bűntessék meg, kereszthalállal!
  Nem értette a " Jövetelt",
  átkozódott, sokad magával...

  Kezet mosott a római,
  Pilátus, bele egyezett,
  súlyos keresztnek kínjai,
  életével, végezzenek...

  De, Istenhez, elért fohásza!
  Rengett a rög, kárpit szakadt.
  Az Úrnak volt Ő, földi mása,
  feltámadt,és velünk maradt...
  2015, Virágvasárnap

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.25. - 16:52, csütörtök

  Fikker János.

  A gyermekek imája

  "... a legősibb ima, az újszülött kisgyermekek sírása..."
  "Wollák Zoltán)

  Te tudod Uram, amikor e világra jönnek,
  a gyermekek sírnak. Vajon miért ?!
  Hozzád fordulnak, fuldokolva,
  nem ismerik a földi fényt...

  Máshonnan jönnek,védett helyről,
  a testük biztonságban van.
  Édesanyáik,értük vajúdnak,
  mellükre veszik öket, boldogan...

  És megnyugodnak, a síró gyermekek,
  imájuk, meghallgattatott.
  Jajuk,sírások Hozzád ért Uram,
  szuszogásukat Te is hallhatod...

  Lelket adtál, küldtél beléjük,
  nyugtatod öket, hogy ne féljenek.
  Mély álomba szenderültek,
  álmokkal hasítják kék eged...

  Vigyázol rájuk, nődögéljenek,
  irányítod kapaszkodásuk.
  Gyönyörű ima, mindenik gyerek,
  szeretet,és jóság a vágyuk...

  2019, Április 25.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.20. - 11:22, szombat

  Fikker János :

  Nagypéntek

  Testedben,éles vasszegekkel,
  szembe néztél, a rettenettel!
  Az igaztalan,méltatlan halállal,
  a sarkaiból kifordult világgal...
  Húsodat,átszúrták a Kereszten,
  átkozott Téged, sok hitetlen...
  De, a római százados értett,
  rájött, hogy Te a néped félted.
  S már tudta, Te vagy az Igazság,
  te vagy az Út, Te vagy az Élet !
  És a Hegyen,hirtelen csend lett,
  amikor lelked kilehelted...
  A Templomban, hasadt a kárpit,
  korom sötét lett, pár óráig...
  Az emberek, magukba szálltak,
  félve,és tétovázva vártak...
  Másnap, aki sírodba tekintett,
  furcsálta,hogy Téged elvittek,
  a messzi űrbe, békés angyalok,
  a döbbenettől,nagy volt a titok...
  János,és Péter tudták,merre vagy,
  hogy felemelt az Isteni Akarat...
  Az asszonyok,vitték a hírt,és sírtak,
  szelíd szívekben,hála imák nyíltak...
  Megértették, hogy holnap újra látnak,
  kérték, hozz békét, a nemtelen világnak...

  2019 Április 19.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.11. - 14:08, csütörtök

  Fikker János:

  Szófecsérlő,díjazott "költőinkhez"

  Ne főállásban írjatok!
  Dolgozzatok,mint bárki más!
  Ne legyen nagy a hangotok,
  ez, számotokra, bölcs tanács.

  Hisz, vannak itt még olvasók!
  Mind többen tudják, mi a kincs.
  A verseitek, gyengék, illanók,
  mérnek titeket, érdemetek szerint...

  Ne legyetek hát, eltartottak !
  Díjakat kolduló sereg...
  A Költőink, mind nagyok voltak,
  lelkük az űrben,kesereg...

  Költészetetek, szalma láng!
  És abból, nem tanulhat gyermek...
  Ne okozzatok súlyos kárt,
  legyetek, munkás tagjai a rendnek!

  És, ha képtelenek lennétek erre,
  javasolom,többé ne írjatok!
  Nem rátok "fókuszál" a nép figyelme,
  fizessetek,ti is adót!
  2019 Április 11
  A magyar Költészet napján

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.11. - 12:21, csütörtök

  Fikker János:

  Költőkről, másként...

  a semmitmondás "művészeihez"

  Kik vagytok ti, akik ma írtok?
  ti költők bizony, nem lehettek!
  Akárhány "plecsni", babérkoszorú,
  nem vagytok ti, az ünnepeltek...

  Mert aki Költő, igazat szól !
  Negédesen, nem altathatja népét!
  Gyenge "költő" lehet akárki,
  a jó, nem vész el, a jó,az érték...

  Nagy költőink, kűzködtek a létben
  Berzsenyitől, Ady Endréig,
  József Attilát nem is említem,
  de Őket, olvassák, és értik...

  Ó,mennyi babérkoszorús!
  Semmitmondásból, lettek díjazottak!
  Megittasult, önfényező poéták,
  akik eltünnek holnap...

  2019 Április 11.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.08. - 10:04, hétfő

  Dr.Fikker Ede

  A hippokrátészi úton

  orvosi "ars poetica"

  Fehér köpenyed mikor rád borul,
  és naponta lép be hozzád, aki rászorul,
  csak Ő létezik akkor, a beteg!
  A baj, a gond, az kint reked...

  Meghallgatod,és segíted Őt,
  és a soron érkező, következőt.
  És, otthon is, eszedbe jut a beteg,
  arra gondolsz,érte még mit tehetsz ?!

  Átgondolsz mindent! És ami elmaradt,
  igyekszel megadni, minél hamarabb !
  Magadból szeretnél adni, legtöbbet,
  az ilyen-olyan kórban szenvedőknek...

  Hivatásod foglya vagy! Hát áldozz!
  Szeretet fűzzön, a sok elesett társhoz!
  Tedd,amit kell ! Fáradhatatlanul,
  a gyógyítás mellett, kutass,és tanulj!

  Alig észleled, hogy az időd halad.
  Hajad, fehérlik, arcod,ráncba kap.
  A fáradtság, az itt-ott fájdalom,
  jelzik, hogy ott állsz már, az alkonyon...

  Fehér köpenyét, aki végleg leveti,
  sok dolgos év után, még felemlegeti,
  reá szoruló, érző betegét,
  akinek, vbissza adhatta, a reményt...

  Hisz, a betegség kikezdi a lelket.
  Megnyugvást, békét, csak orvos teremthet.
  Aki, míg él, az marad, aki volt mindenkoron,
  a Gyógyító Orvos, a hű társ, szinte rokon...

  Aki tudásra vágyott, rátalált a kútra !
  És birtokolva azt, úgy lépett az útra!
  És, az eskűvését, soha nem feledte,
  a Betegért mindent! Ez volt, vezérelve !

  1995, Április 04.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.04.04. - 8:08, csütörtök

  Fikker János:

  Gyógyító testvérem

  A sorsod itt, a gyógyítás volt!
  Enyhítetted, mások baját!
  Adtál nekünk útravalót,
  hóban is, jártad a határt...

  Nappal, s éjjel,háztól házik,
  mentél hóban,és esőben.
  Kitartásod, úgy hiányzik.
  Porod,urna-temetőben...

  Vigasztaló, hű szavaid,
  olykor, vissza-vissza térnek.
  Az emléked, ma csendre int,
  rímeid, hozzám beszélnek...

  Voltál orvos, költő, író !
  Jobbítottad a világot !
  Tényfeltáró, bölcs tanító,
  aki jobb életre vágyott...

  Szíved, gyötörte az élet!
  Mosolyod, arcodra fagyott.
  Hajnalonta, látom fényed...
  Ugye, Te nem lehetsz halott ?!

  2019,Április 04.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.03.15. - 19:21, péntek

  Fikker János:

  Forradalom, Szabadságharc

  Forr a dalom, Forradalom.
  Szabadságot, a Hazának.
  "48"-ban, volt alkalom,
  a "Szent-Szabadságra" vágytak...

  Ifjak voltak, a vezérek.
  Akarták, a jót, a rendet.
  Legyen élhetőbb az élet,
  ösztönösen cselekedtek...

  Költők voltak, és jogászok,
  Istenfélők, eltiportak.
  Hősök, csatasorba állók,
  jogaiktól, megfosztottak...

  Földbe döngölt,meghurcoltak,
  rabigával sújtott népek.
  Bátorsággal,Ők harcoltak,
  így rendelte ezt, a végzet...

  Ellen álltak, elszántsággal,
  védelmezték, ezt a földet.
  Szembe szálltak a halállal,
  jeltelen sírokba dőltek...

  Forradalom, forr a dalom.
  Szabadság-harc a Jövőért.
  Megriadt a bősz hatalom,
  álmaikat összetörték...

  Új háborúk, népirtások,
  tették próbára a sorsát.
  Mégis, megmaradt Hazátok,
  legyen áldott, Magyarország...

  Megfizetett már, mindenért.
  Mártír népe a világnak.
  Mi másnak jár,csak annyit kért,
  Nemzete, a Szabadságnak...

  2019, Március 15.-én

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.03.11. - 12:22, hétfő

  Fikker János :

  A gyermekről...

  Nincs legnagyobb kincs,nincs vagyon,
  Te lennél számomra, az érték!
  Nélküled, nincsen hatalom,
  hiányoddal, sorsomat bemérték...
  Ha mosolyogsz, az időm felderül,
  szelíden süt reám a Nap.
  Úgy érzem akkor, legbelül,
  hogy Gyermekem, a kincs,Te vagy !
  Sok Gyermek hozhat ide békét!
  Segíts, hogy megszülessenek!
  Ők, az egyetlen, igaz érték,
  az úton, Ők kövessenek...
  Legyenek jobbak, és erősek,
  fejezzék be, mit hátra hagytál.
  Akik holnap, utánad jönnek,
  intő szavaid, értsék, hallják...

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.03.11. - 11:56, hétfő

  Fikker János:

  Az Édesanyákról...

  Dícsőség, az életet adóknak,
  mert Tőlük függ a holnap!
  Ők szülnek, dajkálnak,nevelnek,
  önzetlenül, csak Ők szeretnek...
  Betegágyadnál, Ők vigyáznak,
  szűnjön fájdalmad, múljon lázad.
  Homlokodról,letőrlik gondjaid,
  féltésük, hitre, szeretetre int...
  Nélkülük, Te sohasem élnél,
  teljesítik,bármit is kérnél...
  Reményt adnak,vigyázz Reájuk,
  békés, biztos jövő, a vágyuk!
  Köszöntsd hát Őket, alázattal,
  nyugtató, szerető szavakkal !

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.03.10. - 17:14, vasárnap

  Fikker János:

  Felettünk, csakis Te....

  Uram ! örülnénk mi is , mint mások.
  Még mindig, gondterhelt az arcunk.
  Kis országunkban, ál Messiások.
  Bűnbánatot még, meddig tartunk ?

  Adósságaink, rendre megfizettük.
  Mi már, csak Neked tartozunk.
  A várásokba, beleroppan rendünk.
  Lelkünk beteg, és erőtlen karunk.

  Elkelne most már, bátorításod.
  Szózatod, amely nyugalomra int.
  Vergődésünk, egyedül Te látod.
  Csak Te tudod, enyhíteni a kínt.

  Nézz le, reánk is, Teremtő Atyánk !
  Hisz mi is, gyermekeid volnánk.
  Védd a tűzhelyünk, kicsiny Hazánk.
  Ne legyünk a jövőben is szolgák.

  Felettünk, csakis Te lehetsz az Úr!
  Nem parancsolhat többé senki más.
  Nem maradhatunk mindig legalul.
  Néped,nem lehet "hitetlen -Tamás".

  No Avatar
  Bakk István (nem ellenőrzött) on 2019.02.19. - 18:04, kedd

  PhS Bakk István: Rákóczi seregében az Úr szolgálatában
  https://www.youtube.com/watch?v=QwrAStY741s

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.01.30. - 16:35, szerda

  Fikker János:

  Ady Endre

  "Halottak élén" jött felém.
  "Verecke híres útján"érkezett.
  Hős lelkét,Isten küldte le,
  értünk dobbant Táltos szíve,.
  "Verecke híres útján érkezett...

  A gyötrődések hajnalán,
  pogány imákat mormolt.
  Elébe állt az "Ős Kaján".
  Kesergett népén,és Hazán.
  Pogány imákat mormolt...

  Féltette népét, a Magyart !
  Vajúdó sorsból vétetett.
  "Ahasvérrel " fújta a dalt,
  békét, szeretetet akart.
  Vajúdó sorsból vétetett...

  Fagytól szikrázó téli erdőn,
  "Havas Krisztus Keresztet" látott.
  És, hitte, Jézus mégis eljön.
  Fohászkodott hittel, esendőn.
  "Havas Krisztus Keresztet" látott...

  Lázadozott, csókolt, remélt.
  Újongott, a Kalota mentén.
  A" hepe-hupás vén Szilágyban",
  árvultan búsongott magában.
  Újongott, a Kalota mentén...

  Ahogy rozsdázva "beszökött",
  megleste, Párizst,és az Őszt,
  sápadó háztetők fölött,
  a Szajna partjai között.
  Megleste, Párizst,és az Őszt...

  Az elvadult,és háborús világot,
  jobbnak szerette volna látni.
  Kemény hangon,ezért kiáltott.
  Igazságos világra vágyott!
  Jobbnak szerette volna látni...
  2019 Január 27.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2019.01.20. - 13:08, vasárnap

  Fikker János:

  "Vándorbölcsők"- Kopjafák...

  Fából készült "vándorbölcsők",
  ringassatok sok gyermeket,
  élni vágyó csecsemőket.
  Legyen sírás, legyen élet,
  új életek, "életekben",
  nődögélő, sok-sok gyermek,
  csillogtassa a szemeket,
  dobogtassa a szíveket,
  mindenütt, a nagyvilágban!
  Örvendjenek,hogy születnek,
  s Földre jönnek,tiszta lelkek,
  hogy születnek, s nem temetnek...
  Legyen,ki a kopjafákat
  megfaragja, s tele írja...
  "Vándorbölcsőnek" lakója,
  agg korában, nézzen vissza...
  Bölcsőtől, a koporsóig,
  hosszú útja legyen neki,
  mert a bölcsőt,és kopjafát,
  a magyar, egyként tiszteli !
  2019.01.03.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.12.31. - 16:22, hétfő

  Fikker János:

  Az Idő, örök...

  Az Idő, örök !
  Csak mi számolunk.
  Földi sorsunkban,
  tűnő éveket...

  Felkel a Nap,
  és lenyugszik este.
  És újra felkel
  reggelente.
  Lélegzünk,élünk,
  álmodunk,
  gondolkodunk,
  és dolgozunk...
  Testünk, a Föld felé
  menetben,
  elhasználja energiáit,
  miközben lelkünk
  fénybe vágyik...
  Megszámoljuk, az éveket,
  bölcsőnk, és koporsónk
  között. Voltak Tavaszok,
  Nyarak,Őszök, Telek.
  Kudarcok is, és sikerek,
  Csak az Idő állt,
  és hűen őrködött,
  teremtett, kódolt,
  halandó embersorsunk
  felett...
  2018 December 31.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.12.26. - 14:00, szerda

  Fikker János:

  A békét hozta el...

  És eljött Karácsony Jézus születése
  Örvendjetek hát emberek
  nézzetek a Fényre...
  Vílágít már egy Gyermekarc
  Ő álmodik most Rólad
  Az istállóban csend honol
  várakozik a holnap...
  És kint sok pásztor térdepel
  csillag ragyog az Égen
  egy üstökös most elsuhan
  és ének zeng az éjben...
  Hű angyaloknak dala száll
  Földünket beborítja
  és ünnepel már hét határ
  lejött közénk a Minta...
  Kit édesanyja ölbe vesz
  és szorongatva félti
  holnap érted keresztre megy
  Ő léted sorsod érti...
  Utat mutat és járhatót
  csak vedd észre hogy láthass
  Neked a békét hozta el
  a védelmet a támaszt...
  2018 December 25.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.12.23. - 10:28, vasárnap

  Fikker János:

  Jézus s az Új Év

  Mögöttem már sok-sok Karácsony
  életemből sok év lepergett
  volt alma színes dió a fákon
  kántálók ünnepi éneke zengett...
  volt "betlehem" "három királyok
  voltak kipírult gyermekarcok
  álmélkodó fiúcskák kisleányok
  kiket a várás ébren tartott
  vártuk a "titokzatos estét"
  Jézusunknak megszületését
  és megjött az isteni Vendég
  Akinek vártuk érkezését...
  És most is várjuk reménykedve
  hogy érkezik s tovább marad
  és megvigasztal szerre rendre
  és hogy lebontja a falat
  mi éket vert a földi sorsban
  embert embertől elszakítva
  háborút szítva minden korban
  a halandókat elvakítva...
  Jézus s az Új Év kopogtat az ajtón
  figyelmeztet nézzünk magunkba
  várjuk hát hittel kitartással
  számunkra Ő maradt a minta...
  2018 december 23.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.12.09. - 12:00, vasárnap

  Üdvözlet Mindenkinek!
  A Mesterségek Ünnepén megvettem a Hegyek-völgyek között című CD-t. Szeretném a másikat is megvenni. Mi a lehetőség erre?
  Cs. Kovács Mihályné Anikó vagyok. Email: cskavacsa@gmail.com
  Köszönettel, Anikó

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.12.05. - 22:09, szerda

  PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje
  https://www.youtube.com/watch?v=h7v7ZNRt9uA

  Bakk István PhS: MÚLT ÉS JELEN Aradi Éva – Bakk István – Gyárfás Ágnes
  https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

  Bakk István székely primor a Hunyadi-emlékév kapcsán Mátyás király reneszánsz udvarába invitálta az ünneplő közönséget és bejelentette, ...
  https://youtu.be/492Cf7RqWdc

  Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon...
  http://bekefy.agnusradio.ro/2018/07/volt-e-magyar-genocidium-mit-er.html

  Istvan Bakk: Pauline fathers in the Americas missionary work end service in the new world
  http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassioen.pdf
  http://epa.oszk.hu/02300/02387/00010/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.11.30. - 9:11, péntek

  Fikker János:

  Advent előtt

  Advent előtt a Tél kopog
  bezörget ajtón ablakon
  ébredjetek hát emberek
  vendégetek Jézus lehet
  Karácsonykor Ő született
  fogadjátok a Gyermeket
  lássátok a szelíd mosolyt
  s ahogy az Anyja Rá hajolt
  földöntúli szeretetet
  a Fényt és az üzenetet
  megérkezett a kegyelem
  megváltásod hitet terem
  hogy a Földön béke legyen..
  2018 Nov.30.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.11.11. - 9:02, vasárnap

  Fikker János :

  Minden_Szentek, Halottak Napja

  Szívemben élnek akiket szeretek
  az Élők is és a Holtak
  Akik a tegnap voltak...

  Ott vannak Ők a gyertyalobogásban
  mécsek fényében foszló lángban...

  Az Élők akik gyertyát gyújtanak
  a Holtak akikre nem süt már a Nap...

  A testük földben lelkük messze már
  de érintésük olykor ránk talál...

  Üzennek Ők most itt vannak velünk
  találkozunk hisz mi is elmegyünk...

  Születésünknek célja a Halál
  az Istenünk minket is vissza vár...

  Élők és Holtak mind egyek vagyunk
  az elmúlásban összetartózunk...

  A temetőkben Minden-Szentek Napján
  és aztán másnap a Halottak Napján
  emlékezünk lobogó fényben várjuk
  hogy megérintsen visszatérő árnyuk
  Halottainknak akik a tegnap voltak
  akik szerettek akik szóltak...

  2018 November 01.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.10.18. - 16:22, csütörtök

  Fikker János:

  1956

  Fiúk, kicsordult véretek felszívta ez a honi föld.
  A győzelemben, hittetek, és legyőztétek az Időt!
  A pesti, szeles Októberben, jövőtökért harcoltatok,
  sebektől vérző testetekre, az Ősz, levelet hullatott...

  Voltatok, bátrak, és elszántak, mártírok, önfeláldozók!
  Az Igazság volt, sorsotok, akik itt hisznek,nem hátrálnak!
  Nem féltetek, korgó gyomorral védtétek Pestet,éhesen,
  hol nagy a szükség,és a baj, ott mindörökké Hős terem...

  Hát emlékezzünk most,Reájuk, nevesek,és névtelenek!
  Istenünkhöz, a másvilágig vitték a sajgó híreket ...
  Halott fiúcskák, árnya kószál, a messzi űrből csak jelez,
  ügyelj, maradjon meg az Ország, a harcuk,erre kötelez !

  2018,Október 18.-án

  No Avatar
  DSzJ (nem ellenőrzött) on 2018.09.26. - 14:01, szerda

  Kedves Piaristák!
  Időnként meglátogatom honapjukat és böngészgetek benne. Mert: néhai Édesapám és fivéve gyakran és mindig nagy büszkeséggel emlegették, hogy a szegedi piaristákhoz jártak anno az 1900-as évek elején. :)
  Megtaláltam archívumukban a bizonyítványaikat is, mind a nyolc évükről, és szerepléseiket. Nagy örömmel fedeztem fel ezeket a honlapjukon, és szeretnék érte köszönetet mondani.
  További sikeres "piaristáskodást" kívánok kedves Mindannyiuknak!
  Üdvözlettel: egy Sztárcsevich szülött "hetvenkedő" nagymama :)

  No Avatar
  Fikker János (nem ellenőrzött) on 2018.09.23. - 8:47, vasárnap

  Fikker János:

  Gyerekek...

  " A gyerekek, a világ mosolyai..."(Rabindranath Tagore)

  "Világ mosolyai " ,gyerekek !
  Nőjetek naggyá,nem habozókká.
  Váltsátok meg a világot,
  évezredes kínjaitól...

  Ne féljetek ! Legyetek bátrak!
  A gonoszok, talán meghátrálnak,
  erőtöktől, és ez a század,
  megváltozik, és búcsút mond,
  a féktelen halálnak...

  Ne akarjatok soha, háborút !
  Tiszta, s hibátlan lelketekkel,
  népesítsétek a tereket...
  Ti vagytok, a legjobbak, a Szentek,
  az emberek, Reátok még figyelnek,
  "Világ mosolyai",
  Drága Gyermekek...
  1990

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.09.04. - 19:54, kedd

  Fikker János:

  Becsengettek, az Iskolába...
  Elsős, kisunokámnak

  Ünnep van ma, Drága kis Szentem!
  Becsengettek, az Iskolába !
  Zsibonganak a tanteremben,
  Új Ablak nyílik a Világra...

  Ott állsz a sorban,megilletődve!
  Új szintre ér, az Okítás!
  Kitartásodból, mához-esztendőre.
  lesz "betűvetés",értékes Tudás...

  Lesz, olvasás,és tantárgy-ismeret!
  Fejlődni fog agyad, és az értelem,
  ragyogni fog,és szül majd,ihletet,
  hogy holnapod,már szebb legyen...

  A szorgalom,tágítja látköröd!
  Nagyobb leszel,,és szűkül a Világ!
  Sohse feledd, a Tanulás örök!
  Tanulva értesz,számtalan csodát...

  2018,Szeptember 03

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.04.11. - 8:14, szerda

  Fikker János:

  Költészet Napja
  "-költők,kik nem adják ki igazunkat,
  rászolgálnak,ha belefulnak!"
  (Illyés Gyula)

  Költők, csak az igazat,
  és semmi mást,
  ne a magamutogatást,
  a félretájékoztatást...
  Ne az ömlengést,
  ne csak siránkozást.
  A lélekmélyről
  tiszta csillogást
  vetítsetek az olvasó felé...
  Ne egymást dícsérjétek
  önfeledten meghitt
  baráti keretben!
  És soha ne hazudjatok,
  az emberségért
  legyen szavatok
  mindenkoron!
  Ha Költők vagytok,
  és nem"koklerek"...
  Különben,ne is írjatok,
  nem kellenek a bájolgó
  dalok, a versek,amelyek
  nem szólnak senkihez,
  ne fertőzzétek a
  megmaradt hitet...
  2018 Április 11.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.04.01. - 14:46, vasárnap

  Fikker János:

  Naphimnusz

  Ne vakíts meg minket
  gyógyítsd sebeinket
  oldjad keservünket
  érintsd közönyünket
  tisztítsd a szívünket
  lelkeinkbe fényed áraszd
  holnapunkhoz
  nyújtsál támaszt...
  Ne tűzz ránk haraggal
  csak égi malaszttal
  ébreszd fel az alvót
  aki elbitangolt
  süss Rá új hajnallal
  lelkeinkbe fényed áraszd
  holnapunkhoz
  nyújtsál támaszt...
  Ne hagyd el nemzeted
  szórd Reá fényedet
  olvaszd meg a fátylat
  amitől nem láthat
  vakuló sereged
  lelkeinkbe fényed áraszd
  holnapunkhoz
  nyújtsál támaszt...
  Ne várjunk hiába
  fényed oltalmára
  szórd hát sugaraid
  vezéreld útjaink
  várunk a csodádra
  lelkeinkbe fényed áraszd
  holnapunkhoz
  nyújtsál támaszt...
  1999.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.04.01. - 11:37, vasárnap

  Fikker János:
  A Hírnök

  Az Isten küldött Hírnököt
  hogy igazodj s legyen jövőd
  hogy látva lásd és halljad is
  Jézus a szeretetre int...
  Feltámadt és előtted áll
  és vár Reád hogy Rá találj
  vigasztal és utat mutat
  oldja a fájó gondjaidat...
  vigyázza utad melyre lépsz
  és enyhíti a szenvedést
  letörli könnyed hogyha sírsz
  a nyugalom terére visz...
  Ő Isten s Ember Egymaga
  létednek Vezércsillaga
  sorsodból ne rekeszd ki Őt
  Isten Fiát a Hírnököt...
  2018 Április 01.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.03.24. - 13:09, szombat

  Fikker János:

  Virágvasárnap

  Tódul a nép fohászkodik
  virágot hint az Útra
  csodára vár imádkozik
  és bízva vár az Úrra
  Megváltót vár sorsfordítót
  gyógyító szentjét várja
  ma ünnepel és nincs szitok
  remény vetül a tájra...
  Jézus szamáron érkezik
  a sokadalom áldja
  a népre néz szemével int
  a gyengét megtalálja...
  És lengenek a pálmaágak
  hozsanna zeng a légben
  kérések vágyak fókuszálnak
  Jézus halad a fényben...
  Karnyújtásnyira Jeruzsálem
  gaz főpapoknak fészke
  Templomában hamis az "ámen"
  vígan csencsel csalóknak népe...
  Jézus leszáll ostort ragad
  kiűzi onnan őket
  ujjong a nép mert szent harag
  tisztítja most a Földet...
  2018 Március 24

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.03.19. - 18:59, hétfő

  Fikker János:

  Húsvét

  Megfeszíttetik újra Őt
  az írástudó pártütők
  eső szitál és mintha sírna
  behavazott sorsunkba írva
  roppan a súlyos nagy kereszt
  magához vonz és nem ereszt
  hiába fázunk a latyakban
  kong az Idő a harangban
  lelkünkben felsejlik az Út
  a Koponyák Hegyére fut
  s egy Ember roppant teherrel
  tővisektől vérző sebekkel
  tart felfelé az Út sarában
  hallgatagon az ordító magányban
  lép tántorogva számkivetve
  és tudja már felér a Mennybe
  sápadt az arca fénylő a szeme
  Ő Isten Fia emberek Istene
  de a legárvább legmegcsúfoltabb
  hat órakor majd fogadják a holtak
  és "harmadnapra" újra éled
  megrettennek a bírák és a vének
  és még Tamás is hitetlenkedik
  hogy él az Úr megint...
  1995

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2018.02.14. - 19:24, szerda

  Fikker János:

  Kallós Zoltánnak

  Életünkben,"válaszutak",
  erőt nyüvő, rögös földek,
  köd, és vihar,szél,és huzat,
  szeretted a Szülőfölded...

  Hittel vitted, keresztedet,
  nem hagytad el sújtott néped.
  Megszentelted azt a helyet,
  ahol szeretik a szépet...

  Dalokat,és balladákat
  felhoztál, az ősi kútból.
  Úgy szeretted a Hazádat,
  szóltál rólunk,és magunkról,

  csak azt írtad. amit népünk,
  igaznak,és szentnek tartott.
  jelezted,hogy miként élünk,
  értünk gyűjtötted a "hangot"...

  Tetted dolgod, Zoltán Bátyám.
  Áldjon meg az Isten érte !
  Őrszem voltál, hű a vártán,
  vigyáztál az ősi fényre...

  De most mégis, messze mentél.
  Földi utad, befejezted.
  Kincsek után, kincsre leltél,
  és már, nem szenved a lelked...

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2017.12.18. - 19:38, hétfő

  Fikker János:

  Karácsonykor,jó, ha béke lesz...

  Jön már Karácsony vége van az évnek
  az ember most talán magába néz
  a gond a baj még igencsak temérdek
  rosszal közönnyel többé ne tetézd...

  Tudatosítsd hogy nem vagy egyedül
  e Földön több millió társad remél
  békét jobb sorsot akar önzetlenül
  előttük egyik jó példa Te legyél...

  Számon ne kérj ne akarj háborút
  csak azt igényeld ami jár Neked
  s bár járhatatlan sok-sok út
  a járhatóra tesz majd Istened...

  Akard hogy hittel dobogjon szíved
  ragadd meg a bizonytalan kezet
  ne fordíts többé hátat senkinek
  vakok előtt nyisd meg értelmedet...

  Cselekedj jót szépet felemelőt
  amerre jársz a fényed áraszd
  ne tékozold el parányi időd
  amíg Hazádnak földjén állhatsz...

  Örülj hogy élsz örülj a Napnak
  percnek órának ünnepeknek
  az ünneplők együtt haladnak
  derűt nyugalmat így keresnek...

  És alázattal emlékeznek
  szelíden fénylő Karácsonyokra
  mikor még volt hite az embereknek
  tekints testvérként a halandókra...

  Egy vagy közülük és az Út közös
  önámítás önhittség felesleges
  hiszen együtt kell várni a Jövőt
  és Karácsonykor jó ha béke lesz...

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2017.11.23. - 16:48, csütörtök

  Fikker János:

  Mert holnap...

  A szél, a szél,surrog,süvölt,
  tépázott fák,bokrok között.
  Kavarog, a sok-sok levél,
  táncolva,érkezik a Tél...

  Hókristálya,holnap befed,
  erdőt,mezőt,és völgyeket.
  A fagytól, jégtől,sohse félj,
  sorsodhoz, tartozik a Tél...

  De,jön már "Advent",érkezik,
  és, talán megtalál a hit!
  Vigasztalódjál, és remélj,
  Karácsonyt hoz Neked, a Tél...

  Figyeld,ahogy az emberek,
  várják a Fényt,amely remeg,
  a messzi csillagok körül,
  szeresd a társad,és örülj...

  Megérted ezt az évet is,
  és földi utad, célba visz!
  Mert holnap,langyos fuvvalat,
  olvasztja,űzi a havat...

  2017 Nov.19

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2017.11.01. - 7:16, szerda

  Fikker János:

  Halottak Napja a Házsongárdban

  A gyertyalángban kedves drága arcok
  a tegnap még közöttünk voltak
  finom metszésű súlytalan árnyak
  opálos fényben üzennek a holtak...

  a Házsongárd-i úton baktatunk
  figyelnek ránk kik előre mentek
  virágokat gyertyát mécsest viszünk
  a kaptatón kísérnek a szentek...

  imádkozunk amíg leszáll a köd
  míg halványul a mécseseknek fénye
  amíg az árnyak némán kergetőzve
  víg búcsút intve merülnek a mélybe...

  1987 November 02.

  No Avatar
  Anonymous (nem ellenőrzött) on 2017.10.31. - 19:37, kedd

  Fikker János:
  Gyújtsatok gyertyát...

  Ha kint jártok a Temetőben
  gyújtsatok gyertyát emberek
  senkiről meg ne feledkezzetek...

  Elárvult sírnál álljatok meg
  mondjatok ott is egy imát
  Ki benne fekszik messze ment...

  És közben gondolkozzatok
  mi végre van az Élet itt
  ha holnap már a test halott...

  Hogy látva lásson szemetek
  az Úr adott akaratot
  hogy fénye felé menjetek...

  Leküldte Jézust hű Fiát
  legyen itt boldogságotok
  fénnyel üzen a gyertyaláng...

  2017 Október 31

  Oldalak

  Új hozzászólás

  Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

  Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.