EGYH-KCP-19-1065 PIPACS Plusz-Piarista kisközösségek fejlesztése

 

 

Beszámoló

 

A Kalazancius mozgalom (PiPaCs - Piarista Pasztorális Csoportok) iskolánkban egyre nagyobb teret kap. Korábban a helyi csoportokra a PiPaCs elnevezést használtuk. Miután országosan is elindult a mozgalom, így áttértünk a nemzetközileg is használt Kalazancius mozgalom névre.

Az előző évek során az iskola diákjaiból évfolyamonként alakultak meg az ifjúsági kisközösségek. A csoportok heti rendszerességgel találkoznak. A mozgalom fontos jellemzője, hogy a diákok csoportjait idősebb diákok vezetik. Az egyes csoportalkalmakon a játék-ima-tanulás hármasának megvalósulására igyekszünk figyelni. Idén új programként jelent meg a csoportvezetők támogatására a nekik szóló kétnapos tréning.

A diák-tagok létszáma már 45-50 főre tehető. A 12. évfolyam kivételével minden évfolyamon van legalább egy diákcsoportunk. Nagy örömünkre a diákmozgalmat önkéntesen segítő felnőttek száma is nőtt.

A közösségek megerősítésére fontosnak tartjuk mind a diákok egész iskola szintű találkozását, közös programját, mind a vezetőknek szánt programokat.

Már hagyománynak mondhatóak az őszi és tavaszi kirándulások, amikor is igyekszünk kimozdulni az Alföldről és Magyarország más tájaival is megismertetni diákjainkat. Az őszi kirándulásunk Püspök Szentlászlón volt. A szállás és étkezés költségét finanszíroztuk a támogatásból.

Szintén minden évben megrendezendő programunk már a Pipacs-karácsony (2019. 12.18.). Az alkalmat a közös játék és imádság után közös étkezéssel zártuk, amely költségét a támogatásból fedeztük.

Az új tagok közösségünkhöz tartozását kívánjuk a Kalazancius mozgalom logójával ellátott pólókkal erősíteni.

Szintén a pályázati támogatásból tudtuk megfinanszírozni a közösségi alkalmak irodaszer, ill. sportszer költségét. A közösségi találkozások helyszíneit a korábbi kirándulásokon készült vászonképekkel díszítettük.

Az ifjúsági kisközösségeket támogató felnőttek munkájukat önkéntes munkaként végzik. Számukra tavasz elején Kalocsára szerveztünk kirándulást. Az utazás és étkezés költségét a támogatásból fedezetük.


A közösségek működéséhez az iskola biztosít termeket. Célunk, hogy a csoportszoba, ill. a nagytermet a diákok sajátjukénak tekintsék. Ennek érdekében a termek dekorálásához a korábbi évek kirándulásain készült képeket használtuk.

Szintén a közösséghez való tartozás erősítésére tervezünk minden évben a mozgalom logójával ellátott pólókat, melyeket az új tagok ajándékba kapnak.

A közösségi találkozásokon mindig van játék tervezve. Mivel az iskola belső terei erre lehetőséget biztosítanak, így különböző játékeszközöket is igénybe szoktak venni a csoportok (pl ugrókötél, labda).

A közösségi találkozások papír-írószer igényét is a pályázatból finanszíroztuk.


2019. október 4-6. között az őszi kirándulásunkat Püspök Szentlászlón valósítottuk meg. Szállásunk a Pécsi Egyházmegye Arborétum Táborházában volt. A szállás és étkezés költséget is a támogatásból fedeztük. Az étkezéseket részben a helyi kisboltból, másrészt étteremben oldottuk meg.


Az ifjúsági kisközösségeket támogatók kalocsai kirándulásának útiköltsége.

Programjaink étkezési költségeinek egy részét a támogatásból finanszíroztuk:

  • 2019. február 25-26: csoportvezetők továbbképzése;
  • 2019. júniusi kalocsai kirándulás;
  • 2019. októberi püspökszentlászlói őszi túra;
  • 2019. december Pipacs-karácsony.


https://www.szepi.hu/kep/2019-2020/15-kalazancius-mozgalom-oszi-tura-2019-oktober-4-6

* 2019. évben szerveztünk először a csoportvezetőinknek tréninget. Ezeken az alkalmakon segítséget szeretnénk nekik nyújtani a csoportvezetésben. Elemezzük az egyes csoportalkalmakat, a felmerülő nehézségeket. Reflektív gondolkodásra szeretnénk őket nevelni. Segítjük őket a további alkalmak tervezésében. Eközben a közös együttléteken az ő közösségi összetartozásuk is erősödik. Az első alkalomra Mórahalmon került sor.

* Múlt évtől egyre nő a Kalazancius mozgalmat segítők száma. Munkájukat önkéntesen végzik. Így számukra egy kalocsai kirándulást szerveztünk. Meglátogattuk a kalocsai Érseki Múzeumot, majd közös ebéddel zártuk a programot.

* Őszi kirándulásunk az eddigi legnagyobb létszámú túra volt. Püspök Szentlászló környéke alkalmas volt a túrázásra, a szállás terei pedig az esti közösségi programok megvalósítását segítették.

* a 2019-es évet a közös karácsonyozással zártuk. Közös imádság után közösségi játékok következtek, majd az előző évekhez hasonlóan pizza-uzsonnával zártuk az alkalmat.


A megnövekedett diáklétszám miatt vált szükségessé az iskolaépület újabb tereit is bevonni a Kalazancius mozgalom programjaihoz. Most saját csoportszobával, ill. egy nagyobb létszámú csoport befogadására, ill. program megvalósítására is alkalmas terem áll a tagok rendelkezésére.

A támogatásból finanszírozott programot nagy segítséget jelentenek a közösségek erősítésében. Olyan programokat tudtunk így nyújtani a diákoknak, melyek az iskolai költségvetésből nem finanszírozhatóak, de a piarista neveléshez hozzátartozik.

A jelenleg már működő kisközösségek fejlődését szeretnék megalapozni. A projektek megvalósulásával a közösségek erősödnek. A támogatott programok sikerességét mutatja, hogy évről évre nő a Kalazancius mozgalom tagjainak száma. Egyre több diákunk jelentkezik csoportvezetőnek is.


Jövőbeni tervek:

A közösségek fejlődését szeretnénk támogatni további programokkal ill eszközök beszerzésével.

A tavaszi és őszi kirándulásokat továbbra is szeretnénk megszervezni.

Állandósítani szeretnénk a csak csoportvezetőknek szóló programokat.

Következő tanévtől szeretnénk a kiscsoportok működésnek a csoportos önkéntességet is részévé tenni, és ebben a csoportokat segíteni.

Előzetes tervekben a támogatásból az őszi kirándulást terveztük finanszírozni. Mivel adományként kaptuk felajánlást az őszi kirándulás buszköltségére, így a megmaradó útiköltséget a kalocsai kirándulásra tudtuk fordítani. Mivel egyházi intézmény vagyunk, így az előzetes árajánlathoz képest az egyházmegyei szállás is kedvezményt adott, így ezen a költségsoron is tudtunk átcsoportosítani másik kirándulás étkezésére.