Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Tóth Gábor


  ultimate sound végső hang

  You follow the path that is yours alone.
  You look neither right not left but
  carry on undistracted.
  What is still before you cannot be your future.
  What is now beneath your feet is not the present.
  What is already behind you is not your past.
  It is not shapes or colours that lead you on
  but your inner voice.
  The voice that grasps the ultimate truth.
  But it is a sound that no-one ever uttered.
  Haladsz az Úton mely csak a tiéd.
  Nem nézel egyik oldalra sem csak
  folytatod töretlenül.
  Mi most előtted van jövőd nem lehet.
  Mi lábad alatt van már az nem jelen.
  Mi most hátad mögé kerül még nem a múlt.
  Nem formák nem színek
  hanem egy belső hang vezet.
  A hang mely a végső lényeget ragadja meg.
  De ezt a hangot még senkinek sem sikerült kiejtenie.

  I have never built
  myself a hause;
  even flowers I always
  buy for others.
  I do not go to others
  with advice;
  when I asked
  I answer.
  I am at peace.
  today succeeds yesterday
  tomorrow succeeds today.
  házat magamnak
  sose építettem.
  virágot is mindig
  másnak veszek.
  tanácsokkal
  máshoz nem megyek.
  ha megkérdeznek:
  válaszolok.
  nyugodt vagyok.
  tegnapot ma követ
  mát mindig holnap.

  everything you have
  is born within you.
  there's just one way
  to ensure it's really yours:
  touch
  but do not disturb.
  benned minden
  már adva van.
  s hogy legtisztábban
  tiéd is legyen annak módja csak egy:
  megérinteni
  de hozzá nem nyúlni.

  in different ways
  the sun shines
  in different ways
  we live our lives
  in different ways
  we think our thoughts.
  from one bowl we eat
  many kinds of food.
  a nap
  másképp világít
  az életet
  másképp éled
  gondolatod
  másképp szólal.
  egy tálból eszünk
  másféle ételt.

  expressing yourself
  in words is in the same
  as not saying
  what you really are.
  speak!
  speak!
  szavakban
  kifejezni magad annyi
  mint elhallgatni
  mi lényeged lehet.
  beszélj!
  beszélj!

  the sun's still shinning
  but in the distance
  it thunders darkly.

  after today's joys
  comes tomorrow's grief
  - the complete circle -
  még süt a nap
  de a távolban már
  sötéten dörög.

  mai örömre
  holnap gyász jöhet
  - így teljes az egész -.

  master and students
  the two sides of consiousness
  the student asks
  the master answers.
  the question is silence
  the answer a question.
  the master a student
  the student a master.
  be my master
  that I may teach you!
  mester és tanítvány
  a tudat két oldala.
  a tanítvány kérdez
  a mester válaszol
  a kérdés hallgatás
  a válasz kérdés.
  a mester tanítvány
  a tanítvány mester.
  légy mesterem
  hogy taníthassalak!

  the question is not
  which is the moment
  of death
  but rather
  till which moment
  is life.
  nem az a kérdés:
  mely pillanattól
  vagy halott
  hanem az
  mely pillanatig
  vagy élő.

  I'm not like this
  and I won't be like that.
  if I were like this or that
  I wouldn't be
  what I am.
  nem vagyok ilyen
  és nem leszek olyan.
  ha ilyen vagy olyan lennék
  már nem lennék az
  ami vagyok.

  can you come face
  to face with time?
  can you tow the moon
  through the sky
  in place of the sun?
  there's no need to answer!
  I don't understand
  everything either.
  why do we need to say
  anything anyway?
  elébe tudsz-e
  menni az időnek?
  nap helyett a holdat
  az égre tudod-e tolni?
  ne gondold
  hogy válaszolnod kéne!
  hisz mindehhez
  én sem értek.
  miért is kellene
  bármit is mondanunk?

  seldom meeting
  often
  together.
  ritkán találkozni
  gyakran
  együtt lenni.

  why do you ponder
  which way to go?
  listen to
  the resonans
  of your inner voice.
  go where it directs
  your feet show
  the way
  your spirit
  the goal.
  miért kutatnád
  merre indulj?
  figyelj:
  a belső hang
  finoman rezdül.
  csak kövesd irányát!
  lábad mutatja
  az utat
  szellemed
  a célt.

  the last thought
  soaring above your cloud;
  the last breath
  that still may change you;
  the first word
  the very last to be heard;
  and the fallen feather
  the last to fly.
  az utolsó gondolat
  mely felhőd fölött vonul
  az utolsó lélegzet
  mely még mindig megváltoztat
  a legelső szó
  mely utoljára hangzik;
  a kihullott madártoll
  mely utolsót repül.

  in the midst of the great river
  lies a small island.
  it is bare of
  bushes and trees
  yet you can still find rest.
  but do you know
  how to reach the bank?
  (there is no river
  and no island.
  how can you
  reach the bank?)
  a nagy folyamban
  kis sziget.
  fát bokrot
  nem találsz rajta
  mégis megpihenhetsz.
  de tudod-e
  hogy lépj a partjára?
  (nincs folyam
  és nincs sziget.
  hogy léphetnél
  partjaira?)

  open fircone
  open mind.
  scattering seeds to no avail?
  kinyilt toboz
  kinyilt értelem.
  magját hiába hullatja?

  I come from nowhere
  I go nowhere.
  what I am now
  is just one
  of my alternatives.
  nem jöttem sehonnan
  nem megyek sehova.
  az hogy most vagyok
  egy lehetőség
  a lehetőségeim között.

  don't count
  the paces that
  are left to you!
  many or few
  it makes no difference.
  the road stretches
  clearly before you
  but it is not the road
  that falls behind
  your feet.
  ne számold
  hány lépés ami
  még hátra van!
  sok vagy kevés:
  egyre megy.
  az út már itt
  simul a szemed előtt.
  az út mely nem a
  lábad alatt kerül
  a hátad mögé.

  to be content
  with one less
  than you have
  may lead to
  the secret
  of happines.
  beérni épp egy
  kevesebbel mint
  ami van
  kezedbe adja
  a titkot:
  boldogság.

  waiting
  and
  not
  wanting.
  várakozni
  és
  nem
  vágyakozni.

  does silence best express
  things that cannot be said?
  do words describe what
  one word cannot reach?

  it's best to keep one's counsel.
  you see it makes no difference
  how the poem ends.
  a csönd fejezi ki legjobban
  a ki nem mondható lényeget?
  a szavak írják körül mi
  egy szóval nem éri be?

  legjobb ha hallgatunk.
  lásd mindegy hogy
  mi a vers vége.

  laying aside
  the weight of your days
  your closed eyes
  carry you far away.
  tired feet
  agile mind.
  napjaid terhét
  letéve
  csukott szemed
  messze visz.
  fáradt láb
  fürge ész.

  one word
  is too few
  for you to understand.
  two words
  are too many
  for you to understand.
  egy szó
  túl kevés ahhoz
  hogy megértsd.
  két szó
  túl sok ahhoz
  hogy megértsd.

  I dash ahead
  never reaching my goal.
  sitting on the grounkd
  I arrive.
  előre rohanok
  célt sose érve
  a földre ülve
  megérkezem.

  birds watch the clouds
  man the future.
  madár felhőt kémlel
  ember jövőt.

  don't seek the word
  that means everything.
  don't seek the knowledge
  that knows everything.
  you should seek the sun
  that lights up
  everything.
  ne a szót keresd
  mely mindent elmond!
  ne a tudást keresd
  mely mindentudó!
  a napot keresd
  mely mindent
  bevilágít!

  your tranquility
  is not of this world.
  why should passing events
  disturb you
  your burdens do not
  weigh on your shoulders.
  you travel lightly:
  you don't come
  yet you arrive.
  you don't go
  yet you depart.
  nyugalmad
  nem evilágról való.
  miért is érintenének meg
  múló látszatok?
  válladat nem nyomja
  terheid súlya.
  könnyen jársz:
  nem jössz
  és érkezel.
  nem mész
  és távozol.

  glittering white snow
  lies on the volcano's crest.
  oh burning sheath!
  vulkán ormán a
  fehéren szikrázó hó.
  ó tüzes hüvely!

  living quietly
  from choice
  plantig trees
  for others to harvest.
  csöndesen élsz
  önszántadból
  fát ültettél mely
  másnak terem.

  Zen is a post
  showing
  which way the path
  winds up the hill.
  set out!
  but you yourself
  must cut the staff
  to cling to.
  a Zen karó
  mely jelzi:
  az ösvény a hegyre
  merre tekereg.
  indulj hát!
  de botot
  magadnak te vágj
  a kapaszkodóhoz!

  I asked for nothig
  and to get it
  I asked for nothing.
  and I have got it!
  nem kértem semmit
  s hogy meg is kapjam
  nem kértem semmit.
  és meg is kaptam!

  you can only live once.
  you can die many times.
  élni csak egyszer lehet.
  meghalni többször.

  don't be alarmed
  if the burden you bear
  determines the way you go.
  you cannot shed it since
  the burden and bearer
  are one and the same.
  no matter where you go
  you cannot leave
  yourself behind.
  ne félj ha a teher
  mit magaddal cipelsz
  szabja meg utadat.
  terhed tőled el nem különül.
  mert teher és viselője
  egy és ugyanaz.
  s így bárhova mész is
  magadat el
  nem hagyhatod.

  autumn leaves
  also fall
  where there's
  no philosophy.
  ott is lehull
  az érett falevél
  hol nincs filozófia.

  by turning to
  the outer world
  you may lose your soul
  returning to your soul
  the outer world is
  all you lose.
  a külvilág felé
  fordulva
  belül magad vesztheted.
  bensődbe visszavonulva
  kívül csak a világot.

  why are you obsessed
  by thoughts and objects?
  why is the half moon
  less pleasing than the full?
  why kill the god in you
  when it gives life?
  grab with any empty hand
  and you release nothing.
  miért kapkodsz a
  formák és tárgyak után?
  miért gyönyörködtet kevésbé
  a félhold mint a teli?
  miért ölöd meg magadban
  a jót mert éltet?
  üres kézzel markolsz
  semmit eresztesz nyitottal.

  thoughts are flags
  not straining from a mast
  but tightly held
  in no-one's hand.
  a gondolat zászló
  nyélre nem feszítve
  erősen tartja a
  senki-kéz.

  when you've read these words
  snap the book shut
  and you will
  understand something
  of the essence of things.
  for this book is neither prajna
  nor is it samadhi
  but snapped shut
  it may be a good lesson.
  ha elolvastad ezt a mondatot
  csapd össze könyvemet
  s így megérthesz valamit
  a dolgok lényegéből.
  mert ez a könyv se nem prajna
  se nem szamadhi
  összecsapva viszont
  jó lecke lehet.

     prajna: transzcendens ismeret
     szamadhi: misztikus egyesülés

  the keeling dinghy
  sweeps on again following
  its predestined course.

  now where can you go?
  the current carried away
  the oars long ago.
  a billent csónak
  ismét suhan követve
  kijelölt útját.

  hová is mehetsz?
  elvitte már a víz az
  evező botját.

  showers and puddles
  - shining wet pavements -
  changing and making change.
  eső és tócsa
  - nedves járda -
  változni és változtatni.

  the wind blows
  without waiting for an answer
  the stream gurgles
  without response.
  it's only your mind
  and it's questions
  that call for a reply.
  szél fúj
  válaszra nem várva
  folyó csobog
  visszhang nélkül
  csak elméd az
  mely kérdéseivel
  feleletre int.

  clouds conceal the moon
  - but it is still there -
  your thoughts conceal you.
  holdat felhő takar
  - mégis ott van -
  téged gondolataid.

  I wanted to be helpful.
  but then I thought
  my wisdom is better.
  now I sit here
  indecisively.
  my turtle eats his lettuce
  with utter indifference.
  segítőkész akartam lenni.
  majd úgy gondoltam:
  bölcsességem a jobb.
  most itt ülök
  tanácstalanul.
  teknősöm egykedvűen
  salátát eszik.

  the greatest task
  is to discover what
  we both have in common
  not insisting on yourself
  not insisting on others.
  don't think this is a formula
  with which to reach your goal!
  if you already know this
  you will know that
  it isn't a great task
  is to discover what
  we both have in common.
  a feladat mily nagy:
  megtalálni azt ami
  benned és bennem közös.
  nem ragaszkodva magadhoz
  nem ragaszkodva másokhoz.
  ne hidd hogy ez egy formula
  mellyel célhoz érhetsz!
  mindezt magadtól is tudhatod
  s így már láthatod
  a feladat nem nagy:
  megtalálni azt ami
  benned és bennem közös.

  the prayers of the dumb
  also reach heaven.
  néma ember imája is
  felér az égig.

  above the meadows
  shines the sun.
  above all thought
  shines reality.
  zöld mező fölött
  a nap.
  gondolat fölött is
  a valóság.

  your life is a mirror where
  you see yourself gleaming.
  the darkness of your closed eyes
  is the mirror of your inner soul.
  which then shows
  your true face?
  életed tükör melyben
  villódzva látod önmagadat.
  lehunyt szemed sötétje
  legbensőbb valód tükre.
  melyik mutatja hát
  igazi arcodat?

  as soon as the hawk
  flies away the sparrow starts
  to hunt the beetle.
  amint a héja
  elrepült bogarat les
  a kismadár.

  my mother tells me
  that as a child
  I broke a statue of
  Buddha.
  and although I can
  remember nothing
  today the statue
  is comlete again.
  anyám mesélte:
  gyermekkoromban
  eltörtem egy szobor
  Buddhát.
  s bár semmire
  nem emlékszem
  a szobor ma már
  ismét ép.

  things simply happen
  unaccountably.
  it's only your imagination
  that seeks an explanation.
  it cannot explain
  why the mouse
  cringes in the treetop
  or why the bird
  sings from the ground.
  egyszerűen jelennek
  meg a dolgok.
  csak képzeted mely
  magyarázatokat keres.
  nem érti
  hogy került gubbasztva
  egér az ágra
  madár dalt miért
  a földről üzen.

  choose not
  the path
  or you will spoil
  all that is already
  perfect in you!
  let what drives your soul
  determine your direction.
  where are you going?
  ne az utak közt
  válogass
  mert így elrontod
  mi benned már
  tökéletes!
  ami bensőd vezeti
  szabjon irányt!
  merre mész?

  looking at a single point
  you see everything.
  thus vanishes the wall
  between within and without.
  going inwards
  you go outwards
  you reach ever
  further inwards.
  and so your eye
  beholds the two in one
  but remember:
  the outher and the inner eye
  are not the same.
  egyetlen pontot figyelve
  mindent látni.
  így megszűnik a fal
  kinn és benn között.
  befelé haladva
  kifelé haladsz
  és kifelé haladva
  egyre beljebb kerülsz.
  szemed így jól látja
  mi nem volt sose különböző.
  de tudd:
  külső és belső szem
  nem ugyanaz.

  the silence with which I speak
  is the word of Zen.
  through my silence it touches
  you as well.
  the wind blows across the roof
  billowing the courtains.
  a csönd amellyel szólok
  a Zen szava.
  hallgatásommal érint meg
  téged is.
  a házon átfúvó szél
  meglebbenti a függönyöket.

  Forrás: Tóth Gábor - Végső hang / Ultimate sound
  Kiadó: Buddhista Misszió