Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Lelóczky Gyula:

  Egy megdöbbentő történet

  George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:

  Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:

  – Na, mit viszel magaddal?

  – Csak ezt a három vacak madarat – felelte.

  – Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezősködtem.

  – Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. – Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.

  – De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?

  – Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú –, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

  Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:

  – Fiam, mennyit kérsz a madarakért?

  – Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.

  – Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.

  A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.

  Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.

  Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:

  Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:

  – Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!

  – Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus.

  – Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán.

  – Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?

  – Megölőm őket! – felelte a Sátán.

  – Mennyit kérsz értük? – érdeklődött tovább Jézus.

  – Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!

  – Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jézus.

  A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:

  – A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!

  Jézus így szólt:

  – Megegyeztünk! – aztán kifizette az árat…

  Ezzel George Thomas plébános fogta a madárkalitkát és lement a szószékről.

  Forrás: Marana Tha 2004. március