Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér

  Mese Julinak

  És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa.

  – Micsirkász, cserkesz? – kérdezte.

  – Cserkeszek – mondta a cserkesz.

  – Mit cserkeszel?

  – Lázrózsákat.

  – Itt vannak az arcomon – nevetett Juli.

  – Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő – szavalta a cserkesz.

  – Jaj, ez jópofa! – örült Juli. – Csak éppen semmi értelme sincs.

  – De rímel-bímel – mondta a cserkesz, és közelebb jött.

  Nicsak, az orra is gesztenye!

  – Az orrod gesztenye – mondta Juli.

  – Az orrom gesztenye, a szemem mandola – énekelte a cserkesz.

  – Talán mandulát akartál mondani.

  – No jó – egyezett bele a cserkesz –, az orrom gesztenye, egyik szemem mandola, másik szemem mandula, a derekam mandulin.

  – Mandolin, te buta – nevetett Juli.

  – Akkor tehát – mondta újra a cserkesz – az orrom gesz…

  – El ne mondd újra! – kiáltotta Juli.

  – Tán az oldalad fúrja? – háborgott a cserkesz.

  – Újra fúrja – mondta Juli.

  – Ezt mondd gyorsan – emelte fel az ujját a cserkesz. Az ujja bikmakk.

  – Az ujjad bikmakk – mondta Juli.

  De a cserkesz nem tágított.

  – Mondd gyorsan – ismételte.

  – Micsodát?

  – Hogy újra fúrja.

  Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki: úrja fújra.

  – Mindig ilyeneket találsz ki – mérgelődött.

  – Bocsánat – szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte: – Hogy van az egyeded-begyeded?

  – Az egyedem-begyedem tengertáncol.

  – Ki fújja neki?

  – A Rezes Bandika rezesbandája.

  – Ki rombitál?

  – A rokodil.

  – Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok – tekergette a nyakát a cserkesz.

  A nyaka nyárs!

  – A nyakad nyárs – mondta Juli.

  – Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél, tavasszal tapasszal – így a cserkesz.

  – Mondd el még egyszer! – kérte Juli.

  A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta:

  – Elfelejtettem, fejemre ejtetten.

  – Talán dinnyédre ejtetten – javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt.

  – Ámbátor ennek ellenére – hősködött a cserkesz – az a fontos, hogy idetaláltam.

  – Hogyan találtál ide?

  – Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő.

  – Nincs is az orromon szeplő – mérgelődött Juli.

  – Hát akkor ki kukorékolt?

  „Ez igaz – gondolkozott Juli –, ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt?”

  – No várj, megnézem – mondta. Megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott: – Nicsak, van itt egy, itt kukorál s kukorékol!

  – S a többi ezerkettő? – rosszmájúskodott a cserkesz.

  – Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak!

  – Mondtam már – kántálta a cserkesz –, a szemem mandola.

  – Mi a csucsor!

  – Micsor? Csicsor?

  – Nem csicsor, csucsor!

  – Ezt nem értem – mondta a cserkesz.

  – Én se – nézett rá Juli.

  Ennek mind a ketten nagyon megörültek.

  – Mit csináltál mostanában? – kérdezte Juli.

  – Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem-hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem.

  – Húha! – mondta Juli.

  – Azt nem hoztam – csóválta a fejét a cserkesz.

  – Hát mit hoztál?

  – Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.

  – Micinákat?

  – Ter.

  – És nekem mit hoztál?

  – Mesét.

  – Hol van?

  – Már odaadtam.

  Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett. Aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese.

  – Hát azért ennek nem sok értelme volt – kritizált Juli.

  – Az igaz – mondta a cserkesz –, de látszik belőle, hogy cserkeszlek.

  – Én is cserkeszlek téged, cserkesz – mondta komolyan Juli.

  A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi.

  Kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.