Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok

  IX. fejezet,
  amelyben egy törvényre derül fény

  Mindig titokban jártam a Levendula utcai házban, mégsem voltam soha olyan izgatott, mint másnap, amikor először nyomtam meg a csengőt bejelentett látogatóként.

  Peti nyitott ajtót.

  – Szervusz, miért csöngettél? Apa itthon van.

  – Hozzá jöttem.

  Csodálkozva rám nézett.

  – Apához? Nem értem. Mit akartok ti egymástól?

  – Hivatalos ügy. Építészeti – mondtam gyorsan, és elhatároztam, hogy nem szólok az átépítési tervről Petinek. A bontásról meg különösen nem. És még valami más is megfogamzott bennem, de ezt akkor még magam sem tudtam, csak később döbbentem rá. Mindenáron meg kell akadályozni a pajta lebontását! Nem szabad lebontani!

  Pár perc múlva, mikor szemben ültem Peti apjával, már szilárd meggyőződésem volt ez. A pajtát az életem árán is megvédem.

  – Tudja, nem is annyira a csúnyasága miatt akarom lebontani ezt a rozzant pajtát. Inkább a fiam miatt. Tegnap itt volt az öcsém. Nagyon szereti a fiamat. A gyerek mesélt neki valami oroszlánról meg egy artistanőről, aki itt lakik a pajtában. Nem tudom, milyen nevet mondott, már nem emlékszem… Valami Bella vagy ilyesféle…

  – Arabella – csúszott ki a számon, de azt hiszem, egyébként is megmondtam volna.

  – Az – nézett rám furcsán. – Tényleg ezt a nevet mondta a fiam. Olyan komolyan beszélt róluk, mintha valóban élnének. Megmondom őszintén, félelem fogott el, és gyanakvó lettem. Reggel kimentem megnézni, van-e valami a pajtában. Természetesen üres volt.

  – A pajta nem üres, doktor úr – mondtam, és keményen s szemébe néztem.

  Furcsán nézett rám, aztán valamerre a szoba sarka felé bámult, és bizonytalan lett.

  – Az öcsémet kivitte a fiam a pajtába. Azt mondta neki: „Megsimogathatod Szigfridet.”

  – És? – kérdeztem mohón.

  – Nem tudom, együtt mentek el és beszélgettek. Fura népség. Nem értem.

  Valaki kopogott.

  – Bejöhetek? – hallottam Peti hangját az ajtó mögül.

  – Csak gyere – felelte az apja.

  A kisfiú bejött az ajtón. Rögtön a küszöbön megállt, és hol az egyikünkre, hol a másikunkra nézett. Aztán megkérdezte:

  – Na, jó barátok lettetek?

  – Szamárságokat kérdezel – mosolygott az apja. – Beszélgettünk az építész bácsival.

  Még egypár szót váltottunk, aztán fölálltam.

  – Elmegyek, megnézem a helyszínt.

  – Elkísérlek, ha megengeded – mondta Peti.

  – Kisfiam, hogy mered tegezni az építész bácsit?

  – Ó, mi már régóta tegeződünk – mondtam.

  A doktor úr csóválta a fejét. Valami nem tetszett neki.

  Ropogott lábunk alatt a kavics.

  Szerettem volna valami másról beszélni, de láttam, hogy elkerülhetetlenül be kell vallanom mindent.

  – Édesapád le akarja bontatni a pajtát, és melegházat akar helyette építtetni, virágoknak.

  – Lebontani?! És hol laknak akkor Szigfridék?

  – Édesapád nem törődik Szigfridékkel!

  – Nem, melegházban nem lakhatnak. Csak ez a pajta jó nekik. Igaz?

  – Igaz – mondtam.

  – És te? Rád miért volt szükség?

  – Én tervezem a melegházat.

  – Komolyan? Viktor…

  Beszélni sem tudott a meglepetéstől.

  – Nem kell félned – siettem a válasszal –, majd kitalálunk valamit. Mindenesetre jó, ha én vállalom a tervezést.

  – Lehet, hogy igazad van. De ugye nem csapsz be?

  – Hogy csapnálak be! Ne beszélj butaságokat!

  A pajta ajtaja kitárult.

  – Na végre! – mondta Szigfrid. – Csakhogy itt vagytok… Mi az? Miért lóg az orrotok? Csak nincs valami baj?

  – Á, dehogy. Elfáradtunk.

  – Elfáradtatok? Miben?

  – Hát mindenfélét csinál az ember…

  – Akkor éppen jó. Feketepétert játszunk. Az jó fáradtság ellen – mondta Szigfrid. – Tudsz feketepéterezni? – fordult hozzám.

  – Persze, tudok, és szívesen játszom veled.

  – Príma! Még két embert kérünk… Nem halljátok?… Arabella!

  – Nem tudok feketepéterezni, és kedvem sincs – mondta Arabella.

  – Ebben a pillanatban érkezett meg Gabriella. Nagyon izgatott volt, arca kipirult, és egy kicsit lihegett is.

  – Jézus, Mária, úgy futottam – hadarta. – Baj van, a rendőrség az eltűnt oroszlánt keresi. Ide is jön egy őrmester. Azt hiszem, házkutatást akar tartani.

  – Ide a pajtába csak nem jön? – mondta Arabella.

  – De igen, erre jön, talán már itt is van.

  – Viktor, segíts! – suttogott a kisfiú.

  Kimentünk a pajta elé.

  Az úton valóban egy rendőr jött a pajta felé. Szigorú arcot vágott, és a kezében egy papírt lobogtatott.

  – Jó napot! – mondta. – Ez itt egy házkutatási parancs. Állítólag maguknál oroszlánok vannak.

  – Nálunk oroszlánok? Honnan tetszik gondolni? – kérdezte Peti.

  – Ez valami tévedés lehet – toldottam meg én is a hazugságot. – Itt nincsenek oroszlánok.

  – Tegnap az Altamero cirkuszból megszökött egy oroszlán. Itt kell lennie. És itt kell lennie a balerinának is, aki megszöktette. Le kell tartóztatnom őket.

  – De rendőr bácsi, itt senki sincs. Tessék benézni a pajtába. Hiszen fölfalna bennünket az oroszlán.

  – Az igaz – mondta a rendőr –, erre nem gondoltam. Igazuk van. Köszönöm, viszontlátásra!

  – Elmegy – súgta boldogan Peti.

  – Várjon egy kicsit, biztos úr! – hallatszott ebben a pillanatban egy borízű hang a pajta felől.

  – Szigfrid! Most mi lesz? – sápadt el Peti.

  A rendőr megfordult. Szigfrid ott állt a pajta előtt, és barátságosan mosolygott.

  – Van szerencsém, biztos úr! Csak azt szeretném megkérdezni, nem tud-e véletlenül feketepéterezni. Mert kevesen vagyunk.

  – Aha, szóval itt rejtőzködsz! – kiáltott a rendőr. Félretolt bennünket, és belépett a pajtába. – Sőt a kisasszony is itt van – nézett a rendőr Arabellára. – Szép fogás. Letartóztatom magukat!

  – De miért? – kérdezte Arabella.

  – Mert vétettek a törvény ellen.

  – Milyen törvény ellen?

  – Hm, hm – hümmögött a rendőr. – Hát megszöktek a munkaadójuktól, és… és bejelentőlapjuk sincs – tette hozzá diadalmasan.

  – De mi azért szöktünk meg a munkaadónktól, mert rosszul bánt velünk. Szilviának különben már régen nyugdíjba kellett volna mennie.

  – És nem engedett el az igazgató, képzelje, biztos úr – mondta Szilvia –, bezárt egy szűk ketrecbe, és a bejárat elé ültetett. Hiába kértem, hogy ne kelljen ott ülnöm, mert az emberek állandóan piszkálnak és gúnyolnak, mert öreg vagyok. Rám se fütyült!

  – Szegényt mindig bántották – mondta Peti –, itt meg nyugodtan élhet. Hiszen annyit dolgozott.

  A rendőr hümmögött, és Szigfridre mutatott.

  – És ez az úr kicsoda?

  – Szigfrid vagyok, a szavannák királya.

  – Kicsit hazudós. Sohasem látott szavannát – mondta Szilvia.

  – Ugyan, az nem számít – mondta a rendőr. – És itt jól érzik magukat? – kérdezte aztán.

  – Jól! – feleltük mindannyian.

  – Csak feketepéterezni tudna valaki – akadékoskodott Szigfrid.

  – Én tudok – mondta a rendőr –, és éppen lejárt a szolgálatom, leülhetünk.

  – És a letartóztatás? – kérdezte Arabella.

  – Ugyan! – mondta a rendőr. – A törvény az igazság mellett áll. Holnap letartóztatom a cirkuszigazgatót.

  – Milyen indokkal? – kérdeztem.

  – Hogyhogy milyen indokkal? Hát mert rossz ember! Az nem elég?

  – Ne fecsegjetek annyit, osztok – hadarta Szigfrid.

  – Vigyázzanak, csalni szokott – figyelmeztetett bennünket a felesége.

  – Ugyan, anyus! – méltatlankodott Szigfrid.

  – Érdekes! – mondta a rendőr. – Két Fekete Péter van nálam.

  – Ugye mondtam, hogy csal! – kiabált Szilvia.

  – Mit jár a szád? Nem nekem van két Fekete Péterem!

  – Erre Arabella is odajött, belenézett Szigfrid lapjába.

  – Tényleg, Fekete Pétered nincs kettő, de csupa egyforma kártyát osztottál magadnak.

  – Nem illik belenézni a lapomba!

  – Csalóval nem játszom – mondtam.

  – El ne menj, el ne menj! Véletlen volt! – kiabált rémülten Szigfrid. – Többet nem csalok.

  És tényleg, többet nem csalt.