Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tima:

  1. Heinrich Spaemann: Szüntelen Ádventben
  2. P. Gabriel a S. Maria Magdalena: Itt az idő
  3. Ádventi imádság
  4. Karl Rahner: Egy hang a pusztában
  5. Jörg Zink: Szeretnék csöndben lenni
  6. Theodor Burzer nyomán: Hiszünk Istenben!
  7. Karl Rahner: Nem kell félnünk közelléte miatt
  8. Helder Camara érsek: A megtérés forrása
  9. Jean Daniélou bíboros: Ádventi Mária
  10. Bernhard Welte: Készség Isten akarata iránt
  11. Jöjj el, Jézus (Ádventi himnusz)
  12. Karl Rahner: Szentséges éj
  13. Damaszkuszi Szent János: Karácsonyi himnusz
  14. Charles de Foucauld: Elrejtett élet
  15. Alexandriai Kelemen: Imádság az isteni nevelőhöz
  16. Január 1. újév
  17. Karl Rahner: Az Úr éve jön
  18. Elisabeth Nikrin: Újévi köszöntő
  19. VI. Pál pápa: Közös könyörgések újév ünnepén
  20. Aranyszájú Szent János: „Leborultak és hódoltak neki”
  21. John Henry Newman: Vezess, drága fény
  22. Jézus keresztségének két következménye
  23. Aquileiai Cromatius püspök: Jézus megkeresztelkedése
  24. Hálaadás a keresztségért
  25. Jézus „negyedik” kísértése
  26. „Nemcsak kenyérrel él az ember”
  27. Karl Rahner: Jézus a gyengék mellé áll
  28. Theodor Burzer nyomán: Nagyböjti imádság
  29. Ez az én szeretett Fiam (Márk 9,1-9)
  30. Josef Bommer: Isten hangja az egyházi évben
  31. Helder Camara érsek: Ha próbára teszel
  32. Mindenkivel szóba áll
  33. Imádság Isten országáért
  34. Giovanni Papini: A két fiú
  35. Christian Fürchtegott Gellert: A bűnös könyörgése
  36. Origenész: Ha a búzamag nem hull a földbe és nem hal el, egyedül marad (Jn 12,10-36)
  37. Alfred Bengsch: Akaratának szolgálatában
  38. Sören Kierkegaard: Vonj magadhoz minket!
  39. Karl Rahner: Íme, az ember!
  40. Karl Rahner: Előkészületi imádság az elmélkedéshez Jézus szenvedéséről és haláláról
  41. Karl Rahner: A reménytelenek reménysége
  42. Karl Rahner: Húsvéti misztérium
  43. Dietrich Bonhoeffer: Szokratész és Krisztus
  44. Josef Ratzinger: Húsvéti imádság
  45. Franz Hillig: Bizonyosságot akarunk
  46. Ernest Psichari: Hálaadás a hitért
  47. Romano Guardini: Az emberi test sajátossága
  48. Pierre Charles: Lakjál bennem, Uram!
  49. Karl Rahner: „Én vagyok a jó pásztor”
  50. Karl Rahner: Imádság a papnövendékekért
  51. Karl Rahner: Krisztus a világ szíve
  52. Richard Thalmann: Az úr a mi pásztorunk
  53. Franz Mussner: Szeretet és öröm
  54. Assisi Szent Ferenc: Áldás, békesség
  55. Szent Ágoston: A hit szemével
  56. Richard Thalmann: Krisztus mennybemenetele
  57. Alexandriai Szent Cirill: Magasztaló ének
  58. Alexandriai Szent Cirill: Húsvéti imádság
  59. Heinrich Bacht: A Szentlélek és az egyház
  60. Szent Ágoston: Pünkösdi könyörgés
  61. Josef Dillensberger: Pünkösdi imádság
  62. Szent Ágoston: Az istenről való beszéd nehézségei
  63. Loyolai Szent Ignác: Keresztvetés
  64. Jean Crasset: Istenem, mindenem
  65. Elsi Schindler: Imádság a Szentháromsághoz
  66. Johannes Rosche: A legnagyobb dolog a világon
  67. Aquinói Szent Tamás: Imádság szentáldozás előtt
  68. Paul Roth: Arra kérlek
  69. Rudolf Schnackenburg: Megtérésünk
  70. Raoul Follerau: Taníts meg szeretni...
  71. Franz Mussner: Mit mondanak Jézus csodái?
  72. Sören Kierkegaard: Hogy kövessünk téged
  73. Rudolf Schnackenburg: Jézus kafarnaumban
  74. August Berz: Könyörgés
  75. Dietrich Bonhoeffer: Előbb engesztelődj ki
  76. Helder Camara érsek: Imádság a gazdagokért
  77. Franz Mussner: Jézus megtöri a rossz hatalmát
  78. Huub Oosterhuis: Amikor elvesztünk
  79. Rudolf Schnackenburg: Az üdvösség öröme
  80. Heinrich Rennings: Szeretetszövetség
  81. Afrikai imádság: Építsd fel bennem templomod
  82. Heinz Schürmann: Jézus tanítása
  83. Joseph Ernst Mayer: A kafarnaumi százados jelleme
  84. Dag Hammarskjöld: Útravaló
  85. Ladislaus Boros: Ha már senki sincs
  86. Jörg Zink: Rád bízom magam
  87. Franz Mussner: Jézus, a szeretet forradalmára
  88. John Henry Newman: Jobban tudod
  89. Gustav Kalt: Vegyük fel keresztünket
  90. Dietrich Bonhoefer: Önmegtagadás és keresztviselés
  91. Sören Kierkegaard: Hála mindenkor
  92. Charles de Foucauld: „Leányom, hited meggyógyított”
  93. Imádság a hitért
  94. Odo Haggenmüller: Jézus saját szülővárosában
  95. J. Hoffmann-Herreros: Köszönöm
  96. Antiochiai Szeverosz: Jézus az irgalmas szamaritánus
  97. Gabriele Kasten: Egyszerűen szeretni
  98. Angeborg Pacher nyomán: Imádság szeretetért
  99. Néri Szent Fülöp: Mindig Isten szeme előtt
  100. Alfred Schilling: Reggeli fohász
  101. Theodor Burzer nyomán: Reggeli imádság
  102. Szent Ágoston: „Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek”
  103. F. Cromphont: Atyánk
  104. Jörg Zink: Legyek munkatársad
  105. Wolfgang Trilling: A csodálatos kenyérszaporítás
  106. Imádság szentmise előtt
  107. Joseph Ernst Mayer: A kishitű
  108. Imádság szentmise után
  109. Alfred Läpple: Életközösség Krisztussal
  110. Theodor Burzer nyomán: Imádság a közösségért
  111. Wolfgang Trilling: „Te Péter vagy”
  112. Heinrich Suso Braun: Te vagy!
  113. Richard Thalmann: Te és én
  114. Rudolf Schnackenburg: Ne törvény-jámborságot!
  115. Drutmar Cremer: Kicsiny vagyok
  116. Josef Anselm Adelmann: Hétköznapi imádság
  117. Hálaadás Isten szaváért
  118. Imádság munkakezdés előtt
  119. Paul Hilsdale nyomán: Esti hálaadás
  120. Megelőznek titeket
  121. A bűn botránya
  122. Vannak prófétáink
  123. Az Úr legyen veletek!
  124. Theodor Burzer: „Szenteltessék meg a Te neved!”
  125. Isten új népe
  126. Jézus és a gyermekek
  127. Az igazi hit
  128. Közgyónás
  129. Theodor Burzer: „Jöjjön el a te országod”
  130. Válaszunk a meghívásra
  131. Válaszunk a meghívásra
  132. Mit kapunk cserébe?
  133. Hálaadásunk
  134. Norbert Zwergel: Tíz közül egy
  135. Testvérek közt a szentmisén
  136. Theodor Burzer: „Legyen meg a te akaratod...”
  137. Mindenkinek a magáét
  138. Nem uralkodni, hanem szolgálni
  139. Bizalom és állhatatosság
  140. Szent Ágoston: Kié a kép és a felírás?
  141. Kinek gyónunk?
  142. Theodor Burzer: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
  143. Az összefoglaló parancs
  144. A látás kegyelme
  145. Vannak-e még farizeusok?
  146. Charles Péguy: A legrosszabb állapot
  147. Kezdöének (introitus)
  148. Theodor Burzer: „Bocsásd meg a mi vétkeinket...”
  149. „Egy a ti Mesteretek”
  150. „Nem jársz messze...”
  151. Zakeusok nemzedéke
  152. Pius Parsch: „Uram, irgalmazz!”
  153. Guy de Larigaudie: Teljes szívedből
  154. Theodor Burzer: „Ne vígy minket a kísértésbe”
  155. Az okos hajadonok lámpása
  156. Aki mindent odaadott
  157. Hiszünk a feltámadásban!
  158. Wolfgang Trilling: Az okos és a balga szüzek
  159. A szentmise reggeli himnusza
  160. Theodor Burzer: „Szabadíts meg a gonosztól”
  161. Jörg Zink: Változtass meg!
  162. Nem a mikor, hanem a „hogyan” a fontos
  163. „Csak az a vég...”
  164. A világ vége vagy megdicsöülése?
  165. Karl Rahner: Az elkerülhetetlen vég
  166. XXIII. János pápa: Mikor?
  167. Hála
  168. Mindennapunk királya
  169. Jézus országa
  170. Az üdvösség Királya
  171. Heinrich Bacht: Tiéd az ország
  172. Szent Ágoston: Az irgalmasság cselekedetei
  173. Közös könyörgés
  174. Assisi Szent Ferenc: Mária-köszöntő
  175. Francois Fenelon: A világ világossága
  176. Mint a gyertyaszál
  177. Romano Guardini: Imádság a fényért
  178. Sikertelen lelkipásztor imádsága
  179. Richard Thalmann: Én vagyok a világosság
  180. Chiara Lubich: A világi hívek mintaképe
  181. Thomas Suavet: Mária, reményünk
  182. Karl Rahner: A keresztény és közössége
  183. A sziklára építő ember
  184. F. Cromphout: Isten szava köztünk
  185. Magyarok Nagyasszonya, Béke Királynéja
  186. Szent Ágoston: Földünk virága
  187. Josef Gülden: Ave Maria!
  188. A kereszt felmagasztalása életünkben
  189. Dietrich Bonhoeffer: Szenvedés és kereszt
  190. Theodor Burzer alapján: Imádság
  191. Csanád Béla: Kereszt
  192. Mindenszentek
  193. Charles de Fouchauld: Boldogok
  194. Kalkuttai Teréz anya: Öröm