Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  [ 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. ]

  1.

  A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával.

  - Látjátok, hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. Ez az, amit igazán szeretnek.

  Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést, s így szólt:

  - Honnan tudod, hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal.

  A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. A Mester pedig mosolygott, mert úgy vélte, hogy ez egy bátor, kutató szellemű ember. Kedvesen válaszolt:

  - S te, barátom honnan tudod, hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én.

  A tanítványok nevettek, mert azt hitték, hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. Egész nap ezen gondolkodott, míg végül estére kelve, a kolostorba ment, s így szólt:

  - Talán nem is különbözöl annyira a halaktól, mint ahogy gondoltam. De én sem tőled.

  2.

  A Mester a tanulásnak és a bölcsességnek is pártfogója volt.

  - Tanultságra úgy teszünk szert - mondta, mikor erről kérdezték - , hogy könyveket olvasunk, vagy előadásokat hallgatunk.

  - És bölcsességre?

  - Önmagadat olvasod, mintha könyv lennél.

  Utólag még hozzátette.

  - Egyáltalán nem könnyű feladat, mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek.

  3.

  A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez, hogy tiszteletét tegye nála.

  - Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre - mondta. - Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt ember számára, mint például én?

  - Egyetlen szóval megmondom Önnek, méltóságos uram.

  - Hihetetlen! Mi az a szó?

  - Csend.

  - S hogyan érhetem el a csendet?

  - Elmélkedéssel.

  - És ha szabad kérdeznem, mi az elmélkedés?

  - Csend.

  4.

  Egy asszonynak, aki végzete ellen panaszkodott, ezt válaszolta a Mester:

  - Te alakítod a végzetedet.

  - De arról nem én tehetek, hogy nőnek születtem.

  - Hogy valaki nőnek születik, az nem végzet. Az a sors. A végzet az, hogy hogyan fogadod el női mivoltodat, s mit hozol ki belőle.

  5.

  A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait.

  - Ha istened a segítségedre siet, és kiment a bajból - mondta -, akkor itt az ideje, hogy a valódi Isten után nézz!

  Amikor arra kérték, hogy magyarázza ezt meg, a következő történetet beszélte el:

  - Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon, amikor vásárolni indult. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár, s rohant azonnal a piacra, gondolván, hogy úgyis ellopták már. De a bicikli pontosan ott volt, ahol hagyta.

  Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni, amiért megőrizte kerékpárját. Amikor azonban kijött a templomból, a biciklinek hűlt helyét találta.

  6.

  A tanítványoknak nagy fejtörést okozott, hogy a Mester, aki olyan egyszerűen élt, miért nem ítélte el gazdag követőit.

  - Bár ritka, mégsem lehetetlen, hogy egy gazdag szent legyen - mondta.

  - Hogyan?

  - Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére, mint a bambusznád árnyékának az udvarra.

  A tanítványok feszülten figyeltek. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül, hogy egy porszemet is felkavart volna.

  7.

  A következő nap azt mondta a Mester:

  - Haj, könnyebb utazni, mint megállni.

  A tanítványok persze tudni akarták, hogy miért.

  - Azért, mert amíg utazol valamilyen cél felé, addig álmodozhatsz róla. Amikor megérkezel, a valósággal nézel szembe.

  - De hogyan változhatunk meg, ha nincsenek céljaink és álmaink? - kérdezték az elámult tanítványok.

  - Az igazi változás nem akarásból születik. Fogadjátok el a valóságot, és a változás magától fog beállni.

  8.

  - Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre, máskülönben megbolondulok. Egyetlen szobában élünk: a feleségem, a gyerekeim, meg az apósom és anyósom. Az idegeink kikészültek, egymással üvöltözünk. A szobánk maga a pokol.

  - Megígéred, hogy megteszed, akármit is mondok neked? - kérdezte a Mester.

  - Esküszöm bármit megteszek.

  - Jól van. Hány állatotok van?

  - Egy tehenünk, egy kecskénk és hat tyúkunk.

  - Tartsd benn azokat is a szobában, ahol laktok. Aztán egy hét múlva gyere vissza.

  A tanítvány megrémült. De mivel megígérte a Mesternek, hogy engedelmeskedik, bevitte az állatokat is. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza.

  - Idegroncs vagyok. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindannyian.

  - Menj haza - mondta a Mester -, és tedd ki az állatokat.

  Az ember egész úton rohant hazafelé. Másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza.

  - Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. A szobánk maga a mennyország, olyan csendes, tiszta és tágas!

  9.

  A tanítványok, akik azt akarták tudni a Mestertől, hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben, így válaszolt:

  - Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot, akkor teljes virágzásban látom.

  - Miért kell valakinek figyelmesen néznie, hogy lássa a rózsabokrot? - kérdezték.

  - Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember, hanem a saját előregyártott gondolatát a bokorról.

  10.

  Egy látogatónak, aki úgy mutatkozott be, mint az Igazság keresője, ezt mondta a Mester:

  - Ha valóban az Igazságot keresed, akkor van valami, amire mindenek felett szükséged van.

  - Tudom. Az igazság szenvedélyes szeretete az.

  - Nem. Állandó készenlét annak elismerésére, hogy tévedhetsz.

  11.

  Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz:

  - Messziről jöttem ide, hogy hallgassam a Mestert, de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét.

  - Ne a szavaira figyelj, hanem az üzenetére.

  - Hogyan lehet azt kiszűrni?

  - Ragadd meg az egyik mondatát, s rázd addig, amíg az összes szó le nem esik róla. Ami megmarad, az lángra lobbantja a szívedet.

  12.

  - Van valami, amit én magam tehetnék, azért, hogy elnyerjem a megvilágosodást?

  - Körülbelül annyit, amennyit azért tehetsz, hogy a nap reggel felkeljen.

  - De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak, amelyeket kötelezővé teszel számomra?

  - Hogy biztosan ébren legyél, amikor a nap kezd felkelni.

  13.

  A Mester így szólt a látogatóhoz, aki engedélyt kért, hogy a tanítványa lehessen:

  - Élhetsz velem együtt, de ne kövess engem!

  - Kit kövessek akkor?

  - Senkit. Mihelyt elkezdesz követni valakit, megszűnsz az igazság követője lenni.

  14.

  A Mester gyakran hangsúlyozta, hogy az életszentségben nem az a döntő, hogy valaki mit cselekszik, hanem, hogy mit enged megtörténni.

  Néhány tanítványnak, akiknek ez fejtörést okozott, a következő történetet mesélte el:

  Volt egyszer egy egylábú sárkány, s az így szólt a százlábúhoz:

  - Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van.

  - Az igazat megvallva - válaszolt a százlábú - egyáltalán nem rendezgetem őket.

  15.

  A Mestert már életében legendák övezték. Azt tartották, hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá:

  - Bújócskázni akarok az emberekkel. Megkérdeztem az angyalaimat, hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. Volt, aki azt mondta, hogy az óceán feneke. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot. Te mit ajánlasz?

  - Rejtőzz el az emberi szívben - válaszolt a Mester. - Az lesz az utolsó hely, ahol keresni fognak.

  16.

  - Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi, a lelki és az isteni - mondta a Mester.

  - Mi a testi fokozat? - kérdezték a buzgó tanítványok.

  - Az az állapot, amikor a fát fának, a hegyet pedig hegynek látják.

  - És a lelki?

  - Az az, amikor az ember mélyebben néz a dolgokban a fa már nem fa, a hegy pedig már nem hegy.

  - És az isteni?

  - Ah, az a megvilágosodás - mondta a Mester kuncogva -, amikor a fa újból fa, s a hegy újból hegy lesz.

  17.

  A Mester egyszer azt mesélte, hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. Azelőtt egy csavargó használta, aki szegényen halt meg. Fogalma sem volt a csésze értékéről, amellyel fillérekért koldult. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte, hogy mit jelképez ez a csésze, a Mester azt válaszolta:

  - Téged magad!

  A tanítvány kérte, hogy fejtse ezt ki jobban.

  - Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul, amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. Sokkal jobban járnál, ha a csészére figyelnél, amelyben a tudásodat tartod.

  18.

  A közösségi ülésen minden kérdés azzal foglalkozott, hogy van-e élet a síron túl. A Mester csak nevetett, s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem.

  Tanítványainak pedig, akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra, ezt mondta:

  - Észrevettétek-e, hogy pont azok akarnak egy másik örökké tartó életet, akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni?

  - De van-e élet a halál után, vagy nincs?

  - Van-e élet a halál előtt, ez itt a kérdés - mondta a Mester rejtelmesen.

  19.

  - Tanulni akarok. Vállalod a tanításomat?

  - Nem hiszem, hogy tudod, hogy hogyan kell tanulni - mondta a Mester.

  - Megtanítanál arra, hogyan kell tanulni?

  - Meg tudod-e tanulni, hogyan engedd magad tanítani?

  Később az elképedt tanítványokhoz így szólt a Mester:

  - Csak akkor lehetséges a tanítás, ha van tanulás is. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó, ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat.

  20.

  - Hogyan keressük az egységet Istennel?

  - Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted.

  - Hát akkor mit tegyünk a távolsággal?

  - Értsd meg, hogy az nincs ott.

  - Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz?

  - Nem egy, de nem is kettő.

  - Hogyan lehetséges ez?

  - A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

  21.

  A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez:

  - Kártyázás közben tegnap rajtakaptak, hogy csalok, hát jól elvertek, és kidobtak az ablakon. Mit tanácsolsz, mit tegyek?

  A Mester mélyen az ember szemébe nézett, és azt mondta:

  - Ha én a helyedben lennék, mostantól kezdve csak a földszinten játszanék.

  Ez aztán felbolydította a tanítványokat. Azt kérdezték, illetve követelték:

  - Miért nem mondtad neki, hogy ne csaljon többet?

  - Mert tudtam, hogy úgy sem bírná megállni - hangzott a Mester egyszerű és mélyértelmű magyarázata.

  22.

  Annak a nőnek, aki amiatt panaszkodott, hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá, azt mondta a Mester:

  - Úgy beszélsz, mintha a kényelem és a komfort tartozéka lenne a boldogságnak; holott ahhoz, hogy valóban boldog légy, kedvesem, csupán arra van szükséged, hogy lelkesedni tudj valamiért.

  23.

  A tanítványnak, aki állandóan panaszkodott másokra, azt mondta a Mester:

  - Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, és ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.

  24.

  Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt, a Mester mindig azt hangoztatta, hogy az igazi újító, aki képes mindent úgy hagyni, ahogy van, mert mindent tökéletesnek lát.

  - De akkor miért akarna bármit is megreformálni? - tiltakoztak a tanítványok.

  - Nos, vannak újítók és újítók. Az egyik típus hagyja, hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta, s ő maga semmit sem tesz; az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. A másik típus állandóan buzgólkodik; az ilyenek arra az emberre hasonlítanak, aki azon fáradozik, hogy még nedvesebbé tegye a folyót.

  25.

  - Hogyan lehetnék olyan nagy ember mint te?

  - Miért akarsz nagy lenni? - kérdezte a Mester. - Embernek lenni is elég nagy teljesítmény.

  26.

  Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester:

  - Kopogtassatok, s az ajtók megnyílnak.

  Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte:

  - Hogy akarod azt, hogy az ajtó kinyíljon neked, amikor sosem volt becsukva?

  27.

  Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé, valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől.

  - Meg tudod mutatni az életünk célját?

  - Nem.

  - Legalább az élet értelmét?

  - Azt sem.

  - Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet?

  - Nem.

  A látogató gúnyolódva továbbállt. A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek, hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. A Mester viszont békítőleg így szólt:

  - Mi haszna, ha érted az élet értelmét és természetét, de sosem érezted és élted azt. Inkább azon vagyok, hogy egyétek meg a puddingot, sem mint hogy spekuláljatok rajta.

  28.

  A Mester egyszer így szólt egyik tanítványához:

  - Ha valaki helyes útra akarja terelni háza népét, nem szabad miattuk méregbe gurulnia, hiszen a haraggal nemcsak magát szennyezi be, hanem azok lelkébe is tisztátalanságot visz, akikre haragszik.

  Egy másik alkalommal meg azt mondta:

  - Amióta összetörtem haragomat, a zsebemben tartom. Ha szükségem van rá előveszem.

  29.

  - Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget?

  - Egyikkel sem. Az üdvösség látáson keresztül jön.

  - Mit kell látni?

  - Hogy az arany nyaklánc, amit annyira szeretnél, már ott van a nyakadon. Hogy a kígyó, amitől úgy félsz, csak egy kötél a földön.

  Forrás: A csend szava