Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Hans Urs von Balthasar:
  Vannak laikusok az egyházban?

  A fordítás alapjául szolgáló kiadások:

  Hans Urs von Balthasar:
  ,,Gibt es Laien in der Kirche?'': Neue Klarstellungen.
  Johannes, Einsiedeln 1979

  Fordította:
  Urbán József SP

  Lektorálta:
  Sárközi Sándor SP

  © Hungarian translation: 1997, SzePi

  Laikus – a mindennapi nyelvben jobbára azokat hívjuk így, akik a szóban forgó dologhoz nem értenek, valamilyen szempontból képzetlenek, de ezért nem is hibáztathatók. Lehetséges-e ilyen értelemben laikusnak nevezni az Egyház tagjai közül valakit is? Vannak-e olyan megkereszteltek, akik ugyanakkor hozzá nem értők a „témában”, azaz a kereszténységben? Ha így tesszük fel a kérdést, azonnal látható válik teljes hordereje. Kik tehát azok, akiket laikusoknak nevezünk az Egyházban? Erre a kérdésre keres választ az 1988-ban elhunyt svájci teológus, Hans Urs von Balthasar. Írása a Neue Klarstellungen című, 1979-ben megjelent gyűjteményes kötetből való. Érdekes párja ez az esszé a három evangéliumi tanácsról szóló tanulmányának, amelyet egy évvel ezelőtt adtunk ki Karl Rahner azonos című értekezésével egy kötetben.