Szegedi Piaristák

    Advent
    Reggeli dicséret

   Ím harsan feddő égi szó,
   Szívek homályán átható:
   Távozzatok káprázatok,
   Magasból Jézus ránk ragyog.

   Már kábult lélek talpra kelj,
   Tespedve többé ne heverj!
   Új csillag fénye tündököl,
   Fut minden bűn e fény elöl.

   A Bárány ím közénkbe jő,
   Felold minden bilincset ő.
   Minden szemek könnyezzenek,
   Bocsánatért úgy esdjenek!

   Ha fénylik újra majd az Úr,
   Vad félelem, ha ránk borul:
   Ne bosszulónk legyen s bíránk,
   Védő kezét terjessze ránk!

   Dicsérjük, áldjuk hangosan
   Az Atyaistent s egy Fiát
   S a Vigasztaló Lelket is,
   Most és örök időkön át! Ámen.