Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

    Étkezési imák

   Étkezés előtti imák

   1. Édes Jézus, légy vendégünk,
   áldd meg, amit adtál nékünk!

   2. Atyánk, a föld minden javát jóságodból élvezzük.
   Add, hogy a szent igazságot szomjúhozzuk s éhezzük!

   3. Székely asztali áldás
   Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
   Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
   Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
   Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
   Ételben, italban legyen bőven részünk.
   Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

   4. Megígérted: velünk leszel,
   Asztalunknál velünk eszel,
   Mint akárki, ha velünk ül.
   Add, Uram, hogy közösségünk,
   Téged itt lásson vendégül.

   5. Kevés hallal s pár kenyérrel nagy tömeget jóllakattál.
   Áldd meg, amit nekünk adtál
   soha egy embert se hagyjál küzdeni az éhezéssel!

   6. Áldj meg minket Úristen,
   s ez adományaidat, amelyeket a Te bőkezűségedből
   akarunk magunkhoz venni a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

   Étkezés utáni imák

   1. Aki ételt, italt adott,
   annak neve legyen áldott! Ámen

   2. Megköszönjük a kenyeret,
   Mi Atyánk, ki vagy az égben,
   Add, hogy segíthessünk annak,
   Aki szenved nagy szükségben. Ámen

   3. Szánd, Uram, a szenvedőket,
   Szánd, Uram, az éhezőket,
   Hiszen ez a te világod!
   Add, hogy mi is értük éljünk,
   Add, hogy dolgozhassunk értük,
   S jöjjön el a te országod!

   4. Hálát adunk neked mindenható Úristen,
   minden jótéteményedért,
   aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

   5. Székely asztali áldás:
   Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
   Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
   Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,
   Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
   Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
   S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen