Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   Franklin az erényekről...

  ...tizenhárom erény címszavába gyűjtöttem mindazt, amit magam elé mint szükségest vagy kívánatost tűztem, majd minden címszóhoz mellékeltem egy-egy rövid utasítást az erény mibenlétéről.

  Az erények címszavai s a hozzá fűzött utasítások így hangzottak:

  1. Mértékletesség
   Ne egyél a tunyulásig, ne igyál a részegségig.
  2. Csönd
   Csak úgy szólj, ha a magad vagy a mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést.
  3. Rend
   Legyen meg minden holmid helye; legyen meg minden tevékenységed ideje.
  4. Határozottság
   Határozz, mit kell tenned; hiánytalanul tedd meg, amit elhatároztál.
  5. Takarékosság
   Csak úgy költekezz, ha a mások vagy a magad javát szolgálod; ne pocsékolj.
  6. Szorgalom
   Ne veszíts időt; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden fölös tevékenységet.
  7. Őszinteség
   Bántó módon senkit félre ne vezess; jámboran s méltányosan gondolkodj, s ha szólsz, ekképpen szóljál.
  8. Igazság
   Senkit igaztalanul meg ne sérts; iránta való kötelességed el ne mulaszd.
  9. Mérséklet
   Kerüld a végleteket; de légy türelmes a legvégső határig azok iránt, akik megsértenek.
  10. Tisztaság
   Ne tűrd sem tested, sem ruhád, sem környezeted tisztátalanságát.
  11. Nyugalom
   Állj ellent az apró bosszúságoknak; a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak.
  12. Makulátlanság
   Ritkán élj a kéjjel: céljának egészségedet vagy a nemzést tekintsd; csömörig, erőd fogytáig, mások vagy a magad békéjének, jó hírének rovására ne űzd.
  13. Alázat
   Kövesd Jézust és Szókratészt.

  Fordította: Bartos Tibor

  Forrás: Benjamin Franklin: Számadása életéről