Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Nagy Szent Leó:

  Betlehemi alázat

  „Három mágus Jézushoz jön” – nincs jelentés nélkül íme:
  Új csillagnak fénye hívja: nem ahhoz, ki ül székébe'
  és parancsol démonoknak. Nem, Hozzá, ki holtat támaszt,
  ki némának torkát nyitja, vaknak fényt ad, sántát jártat.
  Nem látják, ki istenerőt: csodát mutat ámulónak…
  Egy szólni sem tudó Kisded az, akinek ők hódolnak!
  Hallgat Ő! És rászorul Ő az anyai gondozásra.
  Semmi jele hatalomnak! Csak alázat nagy csodája!
  Fülnek hirdet néma Igét, bűvöl szemet, hívők szívét…
  Még emberszót sem szól ajka, s földet látás már oktatja.
  Mert a mi szent Üdvözítőnk minden dicső győzedelme,
  poklot sujtó, föld-hódító, lelket-vonzó nagy szerelme
  ily alázattal kezdődött, ily alázat végezte azt.
  Földön rendelt napjait ím megnyitotta már üldözés;
  s üldözés, mi befejezte;„kifosztottságba-öltözés”…
  Megvolt már a Kisdedben is a szenvedés szent türelme,
  majdan-szenvedőben ott a kisgyermeki szelíd lélek…
  Mert a magas Úristennek Egyszülöttje: Szent Fia
  fönségét elhagyni vágyott, tetszett földre szállnia!
  Emberként, hogy megszülessék;
  s emberektől megölessék…

  Forrás: Nagy Szent Leó: 37. beszéd