Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Gandhi:

  A tökélyről

  Az erőszaknélküliség a tökély egyik állapota.
  Jelenti a célt,
  amely felé az emberiség
  természettől fogva, ha talán öntudatlanul is,
  halad.

  Az ember nem válik istenivé,
  ha eléri azt a fokozatot,
  hogy a hibátlanság megtestesítője lesz.
  Talán csak akkor válik igazán emberré.

  Azon a fokon, amelyen ma állunk,
  részben emberek, részben állatok vagyunk,
  s tudatlanságunkban és önhittségünkben
  azt állítjuk,
  hogy mivoltunk céljának híven megfelelünk,
  ha az ütést ütéssel viszonozzuk,
  és az ehhez szükséges haragot forrni engedjük.

  Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye.
  Holott létünk törvénye: önmagunk legyőzése.

  Enélkül a tökély legmagasabb fokát elérni nem lehet.

  Forrás: Érted vagyok 2004. február