Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Ó, kegyes Szűz Mária

  Ó, kegyes Szűz Mária!
  Te vagy szép tiszta rózsa.
  Bűn nélkül fogantatál
  Mert mennyből te adattál.
  Anyádtul mikort születél,
  Istentül úgy tiszteltetél,
  Hogy méhében megszenteltetél,
  Szeretettel épültetél.
  Szűz Mária, ékes viola,
  Bűnösöknek vigassága!

  Ó, kegyes Szűz Mária!
  Te vagy szép tiszta rózsa.
  Szentháromságnak leánya,
  Istennek édes anyja,
  Gábrielnek mikoron te hivél
  Szüzességedben épülél,
  Malaszttal ottan megtelél.
  Csodálatos az szüzesség
  Kivel érdemléd
  Istenséget méhedben
  Úgy viselhetnéd.
  Szűz Mária, ékes viola,
  Bűnösöknek vigassága!

  Ó, kegyes Szűz Mária!
  Te vagy szép tiszta rózsa.
  Szeplőtelen megmaradál,
  Jézust ha nekünk adád.
  Ó, mely méltó szűz te akkor lől,
  Mikor istent embert szüléd,
  Mert angyelok imádának,
  Szeretének, tisztelének,
  Szolgálának téged.
  Mindeneknek bódognak hirzetének.
  Szűz Mária, ékes viola,
  Bűnösöknek vígassága!

  Ó, kegyes Szűz Mária!
  Te vagy szép tiszta rózsa.
  Mennyeknek dicsősége,
  Szenteknek nagy öröme.
  Halálod mikort közelejtvén
  Fiad, Jézus úgy szerete,
  Hogy halálodra léjöve
  Angyeloknak, mártíroknak
  Pátriárkáknak
  Mind az szenteknél felette
  Magasztatál,
  Oly örvendetes az te szent fiad
  Mind örökkön örökké.
  Ámen

  Forrás: Peer-kódex, 16. század eleje