Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Ferenc pápa:

  Az Evangelii Gaudium záróimádsága

  Szűz és Anya, Mária,
  te, aki a Szentlélek ösztönzésére
  befogadtad az élet Igéjét
  a te alázatos hited mélységébe,
  amelyet teljesen odaajándékoztál az Örökkévalónak,
  segíts, hogy kimondjuk a mi „igen”-ünket,
  Jézus Örömhíre megszólaltatásának
  napjainkban minden korábbinál sürgetőbb szükségében.
  Te, akit csordultig eltöltött Krisztus jelenléte,
  elvitted az örömöt Keresztelő Jánosnak,
  aki felujjongott anyja méhében.
  Te, elborítva az ujjongástól,
  megénekelted az Úr csodálatos tetteit.
  Te, aki szilárd maradtál a Kereszt előtt
  megingathatatlan hitedben,
  s megkaptad a feltámadás örömteli vigasztalását,
  egybegyűjtötted a tanítványokat a Lélek várásában,
  hogy megszülessen az evangelizáló Egyház.
  Esdd ki számunkra a feltámadottak új lelkesültségét,
  hogy elvigyük mindenkihez az élet Evangéliumát,
  amely legyőzi a halált.
  Add meg nekünk a szent vakmerőséget, hogy új utakat keressünk,
  s így eljusson mindenkihez
  a soha el nem múló szépség ajándéka.
  Te, a hallgatás és szemlélődés Szüze,
  a szeretet anyja, az örök menyegző menyasszonya,
  járj közben az Egyházért, amelynek legtisztább ikonja vagy,
  hogy soha ne záruljon be és soha ne álljon meg
  az Ország felépítésére irányuló szenvedélyében.
  Az új evangelizáció Csillaga,
  segíts, hogy felragyogjon bennünk a közösség,
  a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit,
  az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtétele,
  hogy az Evangélium öröme
  eljusson a föld határaiig,
  és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.
  Az élő Evangélium Anyja,
  a kicsinyek örömének forrása,
  imádkozz érettünk.
  Ámen. Alleluja.

  2014. március 13.