Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Imádság nagyszülőkért

  (XVI. Benedek pápa imádsága)

  Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya,
  Szűz Mária által születtél e világra,
  tekints szeretettel a nagyszülőkre!
  Oltalmazd meg őket!
  Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek,
  őrei a nemes gondolatoknak,
  őrzői a vallási hagyományoknak!
  Tedd őket bölcs és bátor tanítókká,
  hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek
  emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit!
  Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat,
  hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét!
  Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket,
  hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük!

  Ámen.