Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1928


    Két dal

    Éji dal

   Néhány éjjelre, padra, kőre,
   adjatok nékem fekhelyet.
   Én nem vagyok jó gazda ökre,
   se lány, se bolha, se beteg.
   
   Jusson a néniknek nagy bögre,
   szerető mindnek, ki szeret -
   áldott, mert élek én örökre,
   aki egy éjre eltemet.
   
   1928. márc. / dec.

    Dal

   Derűs vagyok és hallgatag,
   pipám is, bicskám is elhagytam.
   Derűs vagyok és hallgatag.
   
   Hopp, szél, fúdd szét e dalomat!
   Nincs senki, akire rámondjam:
   "Örömét lelte nyomoromban."
   Felhő valék, már süt a nap.
   Derűs vagyok és hallgatag.
   
   1928. febr. 10. / dec.

    Két vers

    K. S. + tbc-ben

   Elsirattam - sírni szabad -
   legjobb, sánta elvtársamat.
   
   Kevés jó csók volt a fején:
   harcos volt és cipészlegény.
   
   Dolgozott is, hallgatott is,
   mikor örült, topogott is -
   
   nem csinál már több lábbelit,
   szeretőt is talált pedig,
   
   harcos volt a teste-lelke,
   díszt: sortüzet érdemelne.
   

    A három kovács

   A három rettentő kovács
   halottunk sírjánál megáll -
   
   az egyik tüzet fujtató,
   hogy meg ne hűtse a halál.
   
   A másik tüzes, százkilós
   abroncsból glóriát csinál, -
   
   szoknyában van a harmadik,
   izzó gyereket kalapál.
   
   1928 eleje

    Munkások Kórusa

    A világ szakszervezeteinek
   
   A vekker nem tud semmiről,
   a munkásember bériről,
   hamar megfáradt férfiről,
   az asszonyok jó vériről!
   
   Csak két kezünk, sok gyerekünk,
   téglát és zsákot emelünk,
   óh - botor ellenségeink
   jövőjéért is szenvedünk!
   
   Óh kalapáljuk a vasat,
   mert a vas szíve meghasad,
   ha nem verjük ki rajta, mit
   embernek sírni sem szabad!
   
   Óh jó a jövőnek: jövőnk!
   Óh jó az ételnek: erőnk!
   Óh jó az igazságnak is:
   győzni fog mégis mivelünk!
   
   Nincs géppuskánk, se templomunk!
   Egy héten hatszor meghalunk!
   Mert nékünk jaj! jaj: széthuzunk
   és pusztulunk! és pusztulunk!
   
   1928 eleje

    József Attila

   Vidám és jó volt s tán konok,
   ha bántották vélt igazában.
   Szeretett enni s egyben másban
   istenhez is hasonlitott.
   Egy zsidó orvostól kapott
   kabátot és a rokonok
   úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam.
   A görög-keleti vallásban
   nyugalmat nem lelt, csak papot -
   országos volt a pusztulásban,
   
   no de hát ne búsuljatok.
   
   1928 eleje

    Nemzett József Áron

   Nemzett József Áron,
   szappanfőző, aki már
   a Nagy Óceánon
   szagos füveket kaszál.
   
   Megszült Pőcze Borcsa,
   kit megettek a fenék,
   gyomrát, hasát sorba,
   százláb súroló kefék.
   
   Szerettem Lucámat,
   de Luca nem szeretett.
   Bútoraim: árnyak.
   Barátaim nincsenek.
   
   Bajom se lesz többé,
   lelkemmé lett mindahány, -
   élek mindörökké
   gazdátlan és ostobán.
   
   1928 eleje

    Pöttyös

   Imhol őzike-lépésekben
   kis rüggyel szájában a lány.
   Bűvös fogam koppanva ejti
   megszolgált, kesere pipám.
   
   Ifjui kínokban szenvednek
   mind-mind a vénülő füvek.
   Emlékeznek: mikor is láttak
   szellőcske járású szüzet.
   
   Hopsza! fű leszek én ma este,
   görnyesztnek bíbor harmatok,
   ropogós, tűrő fű, amelyben
   új kedved is topoghatod!
   
   De pöttyös ruhádban, lobogván,
   ahogy látsz, itt hágysz engemet,
   s meg kell öntöznöm hűs csöbörrel
   a kigyulladó füveket.
   
   1928 tavasza

    Tószunnyadó

   Tószunnyadó békességgel,
   elülő végtelenséggel
   óvja szerelmem, ki adta
   s tenyerével megnyugtatta.
   
   Bajocskáimat felejtem,
   karddá nőtt bicskám elejtem -
   sáppadsz, kiáltó virággal,
   és ő dereng, csendes ággal.
   
   Szavad: nem értem, de sürgés.
   Szava: nem értem, de zengés.
   Nagyon szerethet már engem,
   megtür téged is szivemben.
   
   1928 tavasza

    Luca

   Menyasszony-mulásban
   szerelmem nő mogorván,
   üres szél a társam,
   gyenge szivem sodorván.
   Hétszámra hallgatok,
   meg se kérdem istenem -
   szerelmet mért adott,
   hogyha rossz a szerelem.
   
   Ahogy úr lelkemen,
   tán már istenkáromlás.
   Ez a bús szerelem
   szépnek jónak megromlás.
   Jércének éles kés,
   békés völgynek hóbika,
   hímeknek herélés,
   gyászlovaknak bóbita.
   
   S nem halhatok én meg,
   amig el nem érhetem,
   örökös kényének
   örökös életem.
   
   1928 tavasza

    Csüngője voltam

   Csüngője voltam én Lucámnak
   s ő rázott férfi s nő előtt.
   Fogyó kincsemül, én-mátkámnak,
   nem leltem nagyobb szeretőt.
   Megpattant, hűvös tűzhelyemhez,
   tejecskén nevelt életemhez,
   nem leltem másik szenvedőt.
   
   Nagyon kell, most hát Isten óvja,
   kis csorba bögréjét, szivem.
   Majd féltvén két kezébe fogja,
   hisz érte bánattal izen.
   Jó volt és rossz volt ő: embernyi,
   most nem jó s nem rossz, ám szeretni
   ma is lehet még szeliden.
   
   1928 tavasza

    Ringató

   Holott náddal ringat,
   holott csobogással,
   kékellő derűvel,
   tavi csókolással.
   
   Lehet, hogy szerelme
   földerül majd mással,
   de az is ringassa
   ilyen ringatással.
   
   1928 tavasza

    Lucához

   Lucám, hiába válok tőled,
   hiába vágok a mezőnek,
   baj mindenütt, mit szörnyű csép hadar,
   jobban busít sok búsuló magyar.
   
   Gulyáink, kik még terelődnek,
   üszökszagú szelektül bőgnek
   s a görbült, öreg számadó cseléd
   sóhajtva tolja hátra süvegét.
   
   Hátát jegenye támogatja,
   fáradt az is, de nem mutatja.
   Nem búg lombjáért, az jó földbe hullt,
   de az egen, hol alszik a borult,
   
   mindegyre keserűbben zörget.
   S köröskörül a megvert földek
   összemásznak, hogy motoz a setét,
   mind nyögve-súgva kéri istenét.
   
   Hijja van a legjobb kalásznak.
   Bosszús parasztok nyargalásznak,
   sírból jött lelkük dörgés, förgeteg,
   rongyos ködmenjük zsíros föllegek.
   
   Egy keserű nép sír belőlem,
   hát ne szeress, de ne félj tőlem,
   szövetség ez már, nem is szerelem,
   a kezedet add és kiáltsd velem:
   
   Orvosunk, szebb jövőnk szaladj hát!
   E bús nép ház előtti padját
   letörli: várnak komoly kurucok,
   míg pókos lovad mégis bekocog!
   
   1928 tavasza

    Tedd a kezed

   Tedd a kezed
   homlokomra,
   mintha kezed
   kezem volna.
   
   Úgy őrizz, mint
   ki gyilkolna,
   mintha éltem
   élted volna.
   
   Úgy szeress, mint
   ha jó volna,
   mintha szívem
   szíved volna.
   
   1928. máj. - jún.

    Virág

   	Mártinak
   
   Megőrized-e lángvirágom,
   mit kezem szivedre tűz?
   Heve: nyaram, s ő nyíló berkem:
   gyomnyi fekete tűz.
   
   Volt úgy, hogy nem volt füstgyomocska,
   de bokros mennyei jel, -
   a pokolvihar a virágzást
   tőle tanulta el.
   
   Tőle tanulta s fellegszirma
   fodrozva, rengve vonult,
   s mint jácintporzók, kihajolván
   villámival, lenyult.
   
   Szaggatta, tépte gyomocskámat.
   Harmatja jégeső,
   és megborzongva rája rázta,
   ki friss-nedvet leső.
   
   Most virágpora leheletnyi,
   és talán meddő korom,
   mely, ím, reszketve száll hajadra
   és gyászfátyolba von.
   
   Szeresd és viseld lángvirágom,
   mit kezem szivedre tűz,
   forró nyaram ő s csendes berkem:
   gyomnyi fekete tűz.
   
   1928. máj. jún.

    Gyász és patyolat

   A gyenge szűz, a patyolat
   már utánozza hajadat;
   barna, barna,
   mintha gyászolni akarna.
   
   A gyász, a gyász is megremeg,
   mintázza fején fejedet;
   barna, barna,
   mintha pirulni akarna.
   
   Örök gyász, örök patyolat
   irígyelik a hajadat.
   Barna, barna,
   mintha vérembe takarna.
   
   1928. máj. - jún.

    Tudtam én

   Tudtam én, hogy itt leszel közel -
   erre fordította kőfejét
   minden napraforgó és a lég
   salátánkat úgy borzolta fel.
   
   Mormolgattam: szoknyád szele ez!
   csermely: pipacsbúborral habos,
   aranyhalak raja benn a rozs,
   illanásuk mosolyodnyi nesz.
   
   Fürdőm vagy te, csengő italom.
   Karod hűs ár, melled kavarog,
   fülemben is csupán úgy csobog,
   hogyha lélegzel a vállamon.
   
   Zúdulj fogamra! parázsban remeg!
   Igyalak én, mert szomjas a halál:
   óriási korsó sör a nyár,
   habok rajta pufók fellegek.
   
   1928. jún.

    Gyereksírás

   Anyám melle tárula feléd, -
   erős valék mint az anyatej
   s ajkad közül sírva folyok el,
   édes fogad elejté csecsét.
   
   Mért nem ikertestvérem levél?
   Összebujnánk télen melegen
   s aranymoszatokkal fejeden
   kádacskámban velem fürdenél.
   
   Láttam én, míg száradt künn az ing:
   tátott szájjal büszkén szendereg,
   együtemre ringva két gyerek
   s halkan járnak vad szomszédaink.
   
   Óh, magamban vénít az idő!
   Hanyatt esett bogár búja ráz,
   kezem-lábam ríva hadonász,
   mint viharban ezer rózsatő.
   
   1928. jún.

    Gyöngy

   Gyöngy a csillag, ugy ragyog,
   gyöngyszilánkokként potyog,
   mint a szöllő, fürtösen,
   s mint a vizcsepp, hűvösen.
   
   Halovány bár a göröngy,
   ő is csámpás barna gyöngy;
   a barázdák fölfüzik,
   a bús földet diszitik.
   
   Kezed csillag énnekem,
   gyenge csillag fejemen.
   Vaskos göröngy a kezem,
   ott porlad a sziveden.
   
   Göröngy, göröngy, elporlik,
   gyenge csillag lehullik,
   s egy gyöngy lesz az ég megint,
   egybefogva szíveink.
   
   1928. júl. 6.

    Förgeteg

   A förgeteg fekete vadezüst;
   csattogó szivek árnya!
   Munkaruhám ő, szivemet hüvös
   hajlásaiba zárja!
   
   Ő mennyköves, virágos kalapot
   nem is csap más fejébe,
   csak annak, aki húzódik fagyott
   akác kemény tövébe,
   
   mint én s bár érez vasszuronyokat,
   melyek husába vágnak,
   behúnyva szemét rétjén szántogat
   egy jobb szikű világnak.
   
   Jó förgeteg, szerelmek dörmögő
   nagyatyja, csattos angyal!
   Bosszúinas, rajt piszkos kék kötő,
   mennyet letörlő ronggyal.
   
   Mert ez már nem a régi tétovás,
   a vénség tüsszentése -
   de helyettünk szakadt káromkodás,
   köpés a földre, égre.
   
   Az szülte, mikor rablót orditott
   a csősz, csatakba ülvén,
   sárga foga közt kikavarodott,
   a kastély ellen dülvén.
   
   Hogy két öklével hadonásza már
   az ősz varkocsu jobbágy -
   a csordában ha villámkutya jár,
   lábába mar a korbács.
   
   Vert-e már téged valaki, vihar?
   Ostorral kergetett-e?
   Sötét erődbe bujtál-e, vihar,
   úgy mint a szégyenedbe?
   
   Tartalmad vagyunk - robbanás-alak!
   Zászlós a dúlók rangján!
   Csettintek én! és felszólítalak,
   kínzottak hulló hangján -
   
   Te förgeteg, fekete vadezüst,
   parasztharag bográcsa,
   rotyogó mérget, engem főzz, nagy üst,
   és fordíts a világra!
   
   1928 nyara

    Pernyetáncra

   Te tűzkazal, mint pernye
   úgy röpködök körötted.
   Bicegve szállok édes
   kunkorgó száraidból.
   S hipphopp orrod hegyéről
   mosolygok rád, te drága.
   Subába jő az alkony,
   hüvös pipába fogja
   fickándó lángjaid, kik
   pofoznak jobbra-balra.
   Guggolsz már ugye, hékás?
   Ládd, lefejti magáról
   a bokor piros szoknyád,
   mit rádobtál, hogy vélem
   nyujtózva szemtelenkedj.
   Hát húzd be tüzes szarvad,
   feküdj a gyenge fűre.
   No majd be is borítom
   fehérrel barna szíved.
   
   1928 nyara

    Öreg minden

   Öreg itt minden, a vén vihar
   görbe villámra támaszkodva jár,
   tüskeszakállu rózsáknak dudál
   s velük totyog rossz lábaival.
   
   Öreg minden. A forradalom
   dobálni való hegyes köveken
   köhögve guggol s csontos keziben
   fillér fénylik: legszebbik dalom.
   
   Kezem mért nem átlátszó-öreg,
   hogy tapogatván arcom ráncait
   ölembe ejtném s aki látna így,
   hinné: szememből a könny pereg?
   
   Ifjuságom! oltáros korom!
   Juj, fickándozó, hüvös hal gyanánt
   az alkony hálójába reng a láng
   s békanyál lesz meghaló porom.
   
   1928 nyara

    Sok gondom közt

   Sok gondom közt veled vesződöm,
   bóbiskós szántón mérgelődöm
   s harmatos, dobogó dombokon
   szememre húzom a kalapom.
   
   Hosszúkat lépek s keserülvén
   legelgető borjak közt ülvén
   orrocskájuk is téged idéz
   s rózsás csülkökkel szivembe lépsz.
   
   Zsákom rádobom a bokorra,
   bottal ütök a virágokra,
   ordítok, ha szól a billegő,
   a folyóig szenved a mező.
   
   Ha kerülsz, ne kerülj el messze,
   köténykéd lennék, ne tépj össze,
   dalocskád lennék, ne hallgass el,
   kenyérkéd leszek, ne taposs el.
   

    Klárisok

   Klárisok a nyakadon,
   békafejek a tavon.
   Báránygané,
   bárányganéj a havon.
   
   Rózsa a holdudvaron,
   aranyöv derekadon.
   Kenderkötél,
   kenderkötél nyakamon.
   
   Szoknyás lábad mozgása
   harangnyelvek ingása,
   folyóvízben
   két jegenye hajlása.
   
   Szoknyás lábad mozgása
   harangnyelvek kongása,
   folyóvízben
   néma lombok hullása.
   
   1928 nyara

    Az Édesanyjának

   Rajzás és nyüzsögés szivemben,
   széllé kellene kerekednem,
   ablakról ablakra szétfutni
   s függönyötökben elaludni.
   
   Jobbkezed csendes órazengés,
   balkezed télesti derengés.
   Örülök néked ködön át is,
   ledobnék érted pacsirtát is.
   
   Arcomat olajtól haraggal
   hányszor törültem zsákdarabbal!
   és nyálkás kosarakkal jártam.
   Engedd, hogy fátokat fölvágjam.
   
   Lábadhoz leülvén, simitsd meg,
   hulló hajamat erősitsd meg,
   szülőcském, fillérem aranyja,
   mennyezetemnek édesanyja.
   
   Szelid dörgésben, jó harmatban
   csurgóra húzott rossz kalapban
   nem fogok bolyongni már többé,
   űlök és mosolygok örökké.
   
   1928 nyara [?]

    Derengő rózsa

   Óh, köd a lelkem, ködben áll
   a rózsaszál, a rózsaszál.
   Papagáj-hajnal szállt fölötte,
   szárnyával hátba is ütötte
   és ő mosolygott, a balog
   s amikor csendes este volt,
   levelén megpihent a hold
   és tüskéin a csillagok.
   
   Derengő rózsa, szomorú,
   derekán szalmakoszorú.
   Derű, de bú a foglalatja.
   Tavaszom, hajnalom lakatja.
   Szerelmem atyja! el ne dülj!
   Bár reszketésre született,
   böködik nagycsontú szelek,
   hópelyhek zümmögik körül.
   
   1928. szept. 12.

    Mióta elmentél

   Mióta elmentél, itt hűvösebb
   a sajtár, a tej, a balta nyele,
   puffanva hull a hasított fa le
   s dermed fehéren, ahogy leesett.
   
   A tompa földön öltözik a szél,
   kapkod s kezei meg-megállanak,
   leejti kebléről az ágakat,
   dühödten hull a törékeny levél.
   
   Ó, azt hittem már, lágy völgyben vagyok,
   két melled óv meg észak s dél felől,
   a hajnal nyílik hajam fürtjiből
   s a talpamon az alkonyat ragyog!...
   
   Soványan űlök, nézem, hogy virítsz,
   világ, kóró virágja, messziség.
   Kék szirmaidban elhamvad az ég.
   A nagy szürkület lassan elborít.
   
   1928. szept. 13.

    (Ördög farába...)

   Ördög farába, semmi husába
   s harapván Isten fehér hasába,
   hajnal-nyelvem a világra öltöm -
   lelkem még jó e rossz étkü földön.
   
   Teteje felhő, mocsok az alja,
   az se kóstolja, aki kavarja.
   S ha már csak bicska volna ebédem,
   akkor is meggyfa volna cselédem.
   
   Csak aki főzte, énvelem enne,
   csak egy csipetnyit nyelvire venne,
   fájdalom volna kóstoló nyála,
   nálam is lakna sok vacsorára.
   
   Fátyolból varrná törülgetőjét,
   csontjából venné kevergetőjét,
   elmosó tálja gyermeke lenne,
   piros fedőnek ülne szivemre.
   
   1928. okt. 1.

    (Nyüzsög a boldogság...)

   Nyüzsög a boldogság bennem,
   a napfény se fér be tőle,
   lecsurog szakállam
   fonatán a lábaimra.
   Kalapom, repülj a mennybe
   a kopasz felhő fejére
   ha meg prüsszent lebbenhetsz
   a kékorru kaparóra.
   Pipacsot szedett a kedves,
   belefonta fürtjeimbe -
   s ha elalszom köd-ölében
   a szirmocskák ringatóznak.
   
   1928. okt. 10.

    Zuzmara

   Fürtöm szöllőkhöz volt hasonló
   s most hüvelyében rohadt borsó.
   Fekete szemei peregnek,
   hulló könnyemmel keverednek.
   
   Óh kínos, szögletes mulásom,
   széltörte, fehér hajlongásom!
   Koppanó hátam iramlása!
   Csonka szerelmem forradása!
   
   Óh égbolt csontos tisztasága -
   éhen halottak fagyossága!
   Hunyor nélküli nyugalommal!
   Tettembe vetett bizalommal!
   
   Gyémántos, hűs heringen élek,
   bútoraim az égi fények,
   körmeim egyre keményebbek,
   de a rózsái fehérebbek.
   
   1928. nov. 16.

    Piros hold körül

   Piros hold körül denevérek,
   bársony koszorú, bodor féreg.
   Malacvilágosság az égen.
   Hűvöslő szalmazsák a réten.
   
   A saláták az estharmatban
   borzonganak, kotyognak halkan.
   Már-már rikoltva fölrepülnek.
   S tollászkodva megint elülnek.
   
   Pokoli tompa puffanások,
   puha füveken járkálások.
   Szarvasok agancsai hullnak.
   Vagy virág után ágak nyúlnak?
   
   Piheg a meggy kicsattant ajka,
   még a kórón is, fönnakadva.
   S hogy tágul, szűkül gyors ütemre
   az egész világ! Mint a melle...
   
   Minden lábához ejti kincsét.
   Lábamhoz ess-e, ó szegénység?
   Ki terhel majd, gyökig hajolva,
   miként ha termésem ő volna?
   
   1928. nov. 16.

    Óh szív! Nyugodj!

   Fegyverben réved fönn a téli ég,
   kemény a menny és vándor a vidék,
   halkul a hó, megáll az elmenő,
   lehellete a lobbant keszkenő.
   
   Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
   helyezkedik a csontozott uton;
   kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
   zuzódik, zizzen, izzad és buzog.
   
   De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
   mint egykor melléd: mellé leülök.
   Bajos szél jaját csendben hallgatom,
   csak hulló hajam repes vállamon.
   
   Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
   szerelem szólal, incseleg felém,
   pirkadó madár, karcsu, koronás,
   de áttetsző, mint minden látomás.
   
   1928 vége

    Hosszú az Úristen

   Hosszú az Úristen,
   rövid a szalonna,
   nyavalyás a szegény ember,
   mintha gazdag volna.
   
   Úgy meggörbül, mintha
   réti ösvény volna
   s rajt libegnének a lányok
   tejért a majorba.
   
   Hosszú és kemény is,
   püspököké mégis,
   rábízná pedig siralmas
   dolgát a szegény is.
   
   Jutna neki kolbász,
   asszonyának szoknya -
   az ájtatos Úristenhez
   vigadozva szokna.
   
   Délszemmel ha néz a
   sokútú világra,
   a legbajosabb dülőkön
   a szegényt találja.
   
   Ha ma sincs, hogy értünk
   seregekké lenne,
   szegény ember, ha elpusztul,
   nem is pihen benne.
   
   1928

    Magyar Alföld

   Magyar Alföld - gond a dombja;
   temploma cövek;
   talaja mély aludttej, de benne
   hánykolódnak szögletes kövek.
   
   Magyar ember - rongya zászló;
   étele a tál:
   dudvaszedő nemzet vagyunk, értünk
   mezítláb jön foltozott halál!
   
   Nosza költő! Holt a holdad;
   köldököd kötél;
   csettintésed égő város, tollad
   füstölög s egy szál gyufát nem ér!
   
   Ó, kik nőttök felhőt leveledzvén,
   bodzás kis fenék -
   nézzétek, ím, országúton, némán
   vándorolnak ki a jegenyék!
   
   1928

    Szeretnének

   Jóról és rosszról nem gondolkozom,
   csak szenvedek én és csak dolgozom.
   
   Csinálok csempét, csavaros hajót,
   bánatba rosszat, közönyömbe jót.
   
   Munkámnak nincs se száma, se szeri.
   Kedvesem tudja, ő számba veszi.
   
   Ő számba veszi, hisz valamiben.
   S ha kérdem, rámnéz s nem mondja, miben.
   
   Ha fa volnék, hát fészket igazán
   a varjú is szükségből rakna rám.
   
   Ha föld volnék, mit kapás vénje tört,
   csicsókás volna az a krumpliföld.
   
   Krumplival is csak úgy volnék teli,
   ahogy a munka megköveteli.
   
   Ha víz volnék, hát volnék pocsolya.
   Ha tűz volnék, hát volnék hamuja.
   
   S ha én volnék az úr, az úr helyett,
   nagyon szeretnének az emberek.
   
   1928

    Medáliák

   		1
   
   Elefánt voltam, jámbor és szegény,
   hűvös és bölcs vizeket ittam én,
   a dombon álltam s ormányommal ott
   megsímogattam a holdat, a napot,
   
   és fölnyujtottam ajkukhoz a fát,
   a zöld cincért, a kígyót, a kovát, -
   most lelkem: ember - mennyem odavan,
   szörnyű fülekkel legyezem magam - -
   
   		2
   
   Porszem mászik gyenge harmaton,
   lukas nadrágom kézzel takarom,
   a kis kanász ríva öleli át
   kővé varázsolt tarka malacát -
   
   zöld füst az ég és lassan elpirul,
   csöngess, a csöngés tompa tóra hull,
   jéglapba fagyva tejfehér virág,
   elvált levélen lebeg a világ - -
   
   		3
   
   Totyog, totyog a piócahalász,
   bámul, bámul a sovány kanász,
   lebeg, lebeg a tó fölött a gém,
   gőzöl, gőzöl a friss tehénlepény -
   
   egy fáradt alma függ fejem felett,
   a hernyó rágott szívéig szemet,
   kinéz hát rajta és mindent belát,
   virág volt ez a vers, almavirág - -
   
   		4
   
   Lehet, hogy hab vagy, cukrozott tejen,
   lehet, hogy zörej, meredt éjjelen,
   lehet, hogy kés vagy ónos víz alatt,
   lehet, hogy gomb vagy, amely leszakad -
   
   a cselédlány könnye a kovászba hull,
   ne keress csókot, ez a ház kigyúl,
   hazatalálsz még, szedd a lábodat -
   füstölgő szemek világítanak - -
   
   		5
   
   Disznó, de akin jáspis a csülök,
   fábul faragott istenen ülök,
   hejh, bársony gyász, a tejen tünj elő!
   meghalok s mázsás szakállam kinő
   
   s ha megrándul még bőröm, az egek,
   hátamról minden hasamra pereg;
   hemzsegnek majd az apró zsírosok,
   a csillagok, kis fehér kukacok - -
   
   		6
   
   Ragyog a zöld gyík, sorsom keresi,
   zörget a búza: magvát kiveti,
   rámnéz a tó, ha belé kő esett
   s a sírók sóhajtotta fellegek,
   
   a háborúkkal hívott hajnalok,
   ugró napok és rezgő csillagok
   körülkóvályogják nyugodt fejem -
   világizzása hőmérsékletem - -
   
   		7
   
   A küszöbön a vashabú vödör, -
   szeresd a lányt, ki meztéláb söpör,
   a szennyes lé lapulva árad el,
   tajtékja fölgyűrt karján szárad el -
   
   én is bádoghabokba horpadok,
   de kélnek csengő és szabad habok
   s végigcsattognak tengerek lován
   a lépcsőházak villogó fogán - -
   
   		8
   
   Borostyánkőbe fagy be az ügyész,
   fekete frakkban guggolva kinéz,
   meredten nézi, hogy mi féltve föd,
   cirógat, áld a fény, a szél, a köd,
   
   befut a rózsa, amint rothadok,
   pihévé szednek hűvös kócsagok
   és őszi esték melege leszek,
   hogy ne ludbőrzzenek az öregek - -
   
   		9
   
   Barátommal egy ágyban lakom,
   nem is lesz hervadó liliomom,
   nincs gépfegyverem, kövem vagy nyilam,
   ölni szeretnék, mint mindannyian
   
   s míg gőggel fortyog a bab és sziszeg,
   főzelékszínű szemmel nézitek,
   hogy széles ajkam lázba rezgve ring
   s fecskék etetnek bogárral megint - -
   
   		10
   
   Szakállam sercenj, reccsenj, kunkorodj,
   boronaként a vetésen vonódj -
   az ég fölött, mint lent a fellegek,
   egy cirógatás gazdátlan lebeg
   
   s e hűvös varázs húzva, szeliden,
   szakállamon majd egykor megpihen
   s vörös fonatján bütykömig csorog
   jó ízzel-gőzzel, mint a gyógyborok - -
   
   		11
   
   Huszonhárom király sétál,
   jáspiskorona fejükben,
   sárga dinnyét edegélnek,
   új hold süt a balkezükben.
   
   Huszonhárom kölyök császkál,
   csámpás sityak a fejükben,
   görögdinnyét szürcsölőznek,
   új nap lángol jobbkezükben.
   
   		12
   
   Az eltaposott orrú fekete,
   a sárga, kinek kékebb az ege,
   a rézbőrű, kin megfagyott a vér
   és a lidércként rugódzó fehér -
   
   - - - - - - - - - - - - - - - - -
   - - - - - - - - - - - - - - - - -
   - - - - - - - - - - - - - - - - -
   - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
   1928

  dugo@szepi.hu