Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1929


    Laci bá'

   Kopaszodsz és őszülsz te!
   Bölcsebb, korod előtt hajolj!
   Zsandár sandít, bőszülsz-e?
   Ne bánd, jó vagy, derülj, danolj!
   
   Pipabagó nem ország,
   ne bomolj, ha szutyka csorog!
   Ebed szeret, vihar vág,
   kell-e más, ha meggondolod?
   
   Forg a világ! csakhogy lenn,
   miként a megnyomott darázs,
   dong a napban, szívemben -
   dehát ez is csak hallomás.
   
   1929. ápr.

    Két keserves

    Csin-bin

   - Hoppsz, hopp! Mint bő parasztleányok
   szoknyába suttyant adomája,
   elszállsz az ég alól, vagányok
   félig ludtalpú Attilája;
   s tünő, foltozott fenekedre,
   hol aranygyapjas rended hordod,
   tátva bámulnak kecske, medve
   s szüzek! anyókák! napraforgók!
   

    Medália

   Hiába, hogy tegnap sem ettem,
   evett az ördög énhelyettem
   csülköket, országot, jövendőt.
   S bár ő töltötte meg a bendőt -
   
   helyén a holdaknak, napoknak,
   vad ürülékeim ragyognak,
   pecsétei disznó halálnak!
   Hancuroznak és muzsikálnak...
   
   1929. máj.

    Esik

   Állok, lábamnál tócsa nő
   a pocsolyához - az a dolga.
   Bevont farokkal bú elő
   az eb, hogy lábam megszagolja.
   Kövér az ég, az üdv a gondja,
   pislog, dagad a püspök dombja,
   fütyülnék s számra pára jő -
   hát megfontoltan, mint a dudva,
   gőzölgök szépen, komolykodva,
   révedek én is, révedő.
   
   Fütyültem könnyedébb koromba...
   Esik, hogy nőjön sár meg bodza,
   csak egy hűvösen heverő
   répa, egy jámbor meszelő
   meg én hallgatjuk gondolkodva.
   
   Lassudad, országos eső
   hulló hajamat panaszolja.
   
   Dörmögő vagyok, dörmögő.
   Meg ballagó, hisz evező
   nem kell soha az országútra!
   
   És dünnyög, motyog a cipő,
   hogy csizmának is elég volna.
   
   Feszeng a tök, busong a boglya,
   esik a mezitlábasokra,
   a munkátalan munkásokra,
   esik a remegő toronyra,
   a lágy talajra, tulajdonra,
   gödörlakó kubikusokra,
   párnás, polgári lakásokra,
   esik, esik, hisz az a dolga.
   
   Lassudad, országos eső,
   nehézkedve és panaszkodva.
   
   1929. júl.

    Dörmögő

   Avas szalonnán élt, mint az idő.
   Telt-mult naponta, sárgán görbülő;
   szalmát számolt, vagy nézte az eget,
   a csillagokban szíve zizegett.
   
   Tudta, nagy nap kél a hegyek mögött.
   Hosszan pipált és lassan köpködött.
   Ha förgeteg csapkodta, ballagott -
   zúgó vízárnál ült és hallgatott.
   
   Hát így. És most e gyűlő hajnalon
   odatopog egy bokor hajadon
   s dönög, donog. Hát elbosszankodott
   s markos bajszába mormolt, mormogott.
   
   - Ejh, dudorássz csak, míg a szerelem
   hulló levélen hajadon pihen;
   míg fürtödre a giz-gaz rátapad,
   karod rángasd és ringasd derekad!
   
   Könnyen becsípik proletár-ludak
   tapadó bőröd, majd ha meglohad.
   S csimbókba barnul, mint a naspolya,
   két ringó melled ringló mosolya.
   
   Fortyos fazekad gőgben szenvedő?
   Megnyugszik minden csapkodó fedő.
   S a tollas karalábé görcseit
   a fejeden új ifjak föllelik.
   
   No, dalolj, rózsaromboló leány!...
   (Igy feledte a lángos lány után,
   hogy zokszava bár vág, akár a sás -
   erős a sorsunk, mint a csikarás!)
   
   1929. aug.

    Harmatocska

   Guggolva ringadoz
   a málnatő, meleg
   karján buggyos, zsiros
   papiros szendereg.
   
   Lágy a táj, gyöngy az est;
   tömött, fonott falomb.
   Hegyek párája rezg
   a halmokon s dalom.
   
   Hát dolgoztam hiven,
   zümmögve, mint a rét.
   Milyen könnyű a menny!
   A műhely már sötét.
   
   Fáradt meg együgyű,
   vagy tán csak jó vagyok
   s reszketek, mint a fű
   és mint a csillagok.
   
   1929. aug.

    Margaréta

   Itt kuksolok a szilvafák között,
   kakukkolgat a hamvas szerelem,
   kakukkolgat. A berekháti köd
   pamutpapucsban lépked szívemen.
   
   Elültem, mint az öreg szúnyogok.
   Összébb simul a szittyó meg a nád,
   hever lábamnál a szél és morog;
   borzas a szőre. Sóhajt a világ.
   
   Tégla a boglyán, öklöm fejemen, -
   egy margarétán búsulnék magam,
   már pára hátán illan életem
   s - vén görbe bú - munkám még lombtalan.
   
   Csak bámul göbbedő hodály alól
   a barna kapa hűvöslő nyele - -
   Ökörnyál után ugrik a bokor,
   zsibongva rebben száraz levele.
   
   1929 nyara

    Nyár

   Aranyos lapály, gólyahír,
   áramló könnyűségű rét.
   Ezüst derűvel ráz a nyír
   egy szellőcskét és leng az ég.
   
   Jön a darázs, jön, megszagol,
   dörmög s a vadrózsára száll.
   A mérges rózsa meghajol -
   vörös, de karcsú még a nyár.
   
   Ám egyre több lágy buggyanás.
   Vérbő eper a homokon,
   bóbiskol, zizzen a kalász.
   Vihar gubbaszt a lombokon.
   
   Ily gyorsan betelik nyaram.
   Ördögszekéren hord a szél -
   csattan a menny és megvillan
   kék, tünde fénnyel fönn a tél.
   
   1929 nyara / 1934

    Tiszazug

   A báránybunda árnyakat
   tűlevelű fák fércelik.
   Szalad a puli pillanat,
   fagyon koppantja körmeit.
   
   Hümmögőn áhítgat a nép
   s házacskák gondolkodnak, ím
   zsuppjának zsíros süvegét
   lehúzza ablakára mind.
   
   Kárál a tyúk keservesen
   az eresz alatt, mintha már
   vénasszony lelke volna, mely
   rimánkodóan visszajár.
   
   Belül is pöttyös állatok,
   ütődött, kékes öregek
   guggolnak, mordulnak nagyot,
   csupán hogy ne merengjenek.
   
   Mert sok a révülni való,
   ha már az ember nem kapál.
   Szép, puha gond a pipaszó,
   tört ujjak közt pamutfonál.
   
   S mit ér a vén? A kanalat
   elejti, csöppent, etetik
   s ha ő etet, a malacok
   habos vödröstül fellökik.
   
   És lágy a tanya, langy az ól.
   Csillagra akasztott homály!
   Kemény a menny. A gally alól
   bicegő cinke sírdogál.
   
   1929 nyara

    Ákácokhoz

   Száz göbbedő odvas falunkba'
   homokot kötözni magunkba'
   - ákácok, vigyázzunk magunkra! -
   az úri szélben ez a föladat.
   
   Zizegni minden bizalomra
   keserülő e marxi munka,
   de kössünk, kössünk lágyan zsongva,
   a homok elfut, a föld megmarad.
   
   Törzs vagyok-e, vagy már csak torzsa?
   Nem sors az egyes ember sorsa!
   Fogom én, lám kötöm ujjongva,
   a jó fa zúg, az édes táj dagad, -
   
   Recseg az ég odvas falunkba',
   csikorogva hordja halomba
   tört águnkat, csörög a lombja, -
   de meleg földet fogunk föld alatt.
   
   1929. nov. / 1931. febr.

    Favágó

   Vágom a fát hűvös halomba,
   fényesül a görcse sikongva,
   zúzmara hull szárnyas hajamra,
   csiklándani benyúl nyakamba -
     bársonyon futnak perceim.
   
   Fönn, fönn a fagy baltája villog,
   szikrádzik föld, ég, szem, a homlok,
   hajnal suhint, forgács-fény röppen -
   amott is vág egy s dörmög közben:
     tövit töröm s a gallya jut.
   
   - Ejh, döntsd a tőkét, ne siránkozz,
   ne szisszenj minden kis szilánkhoz!
   Ha odasujtsz körül a sorshoz,
   az úri pusztaság rikoltoz -
     a széles fejsze mosolyog.
   
   1929. nov. / 1931. febr.

    Bethlen istván

   A napba bámul sebtiben -
   hűl már a langyos Balaton, -
   árnyéka hosszabb a vizen,
   mint ő maga a szárazon.
   
   Rólunk nem tud, hisz rá sem ér!
   S még száznál többen is vagyunk!
   És éretlenül ér a dér:
   savanyú szöllő az agyunk.
   
   Elhullunk, mint az ő haja.
   Hisz ott is, hol nem vágta gép,
   földünk kopasz. Idestova
   jöhet az új, parókanép.
   
   Ezt, mikor éhen összeestem,
   tisztes bosszúból verselém,
   mert meghalok, de ő e versben
   örökkön él e sártekén.
   
   1929

    Betlehem

   A gyolcs ködökben puha varjak ülnek,
   csüggedt borókán fészkel a homály.
   Tömpe szobácska vert földjére dülnek
   két botos pásztor és három király.
   Az asszony leszáll a kamrai létrán, -
   Mennyből az angyal! - zeng öt atyafi.
   Az öreg kapás az ólban ganét hány,
   kántálnak sírva lompos tyúkjai.
   Fagyos szalmában sáros krumpli gubbaszt,
   borostás állal komorul a zsupp
   s fodor leveske szaga áraszt vígaszt,
   mely a danával mennyezetre fut.
   Jézus, kinek szállása sárga irka,
   heverő papírbarmok közt örül
   s a tűz fényénél a jámborok mintha
   ugrándoznának a jászol körül.
   De ez nem igaz. Részes-szalmát hajszol
   az úri szél és gőzlik a magyar
   s a két pásztor fonott kalácsot majszol
   s a három király pálinkát nyakal.
   
   1929. dec.

    Betlehemi királyok

   Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
   Három király mi vagyunk.
     Lángos csillag állt felettünk,
     gyalog jöttünk, mert siettünk,
     kis juhocska mondta - biztos
     itt lakik a Jézus Krisztus.
   	Menyhárt király a nevem.
   	Segíts, édes Istenem!
   
   Istenfia, jónapot, jónapot!
   Nem vagyunk mi vén papok.
     Úgy hallottuk, megszülettél,
     szegények királya lettél.
     Benéztünk hát kicsit hozzád,
     Üdvösségünk, égi ország!
   	Gáspár volnék, afféle
   	földi király személye.
   
   Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
   Jöttünk meleg országból.
     Főtt kolbászunk mind elfogyott,
     fényes csizmánk is megrogyott,
     hoztunk aranyat hat marékkal,
     tömjént egész vasfazékkal.
   	Én vagyok a Boldizsár,
   	aki szerecseny király.
   
   Irul-pirul Mária, Mária,
   boldogságos kis mama.
     Hulló könnye záporán át
     alig látja Jézuskáját.
     A sok pásztor mind muzsikál.
     Meg is kéne szoptatni már.
   	Kedves három királyok,
   	jóéjszakát kívánok!
   
   1929. dec.

  dugo@szepi.hu