Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1932


    Holt vidék

   Füstöl a víz, lóg a káka
   kókkadón a pusztaságba.
   Dunnába bútt fönn a magas.
   Sűrű csönd ropog a havas
     mezőben.
   
   Kövér homály, zsíros, csendes;
   lapos lapály, kerek, rendes.
   Csak egy ladik, mely hallhatón
   kotyog még a kásás tavon
     magában.
   
   Jeges ágak között zörgő
   időt vajudik az erdő.
   Csattogó fagy itt lel mohát
   s ideköti csontos lovát
     pihenni.
   
   És a szőlő. Közbül szilva.
   A tőkéken nyirkos szalma.
   Sorakozó sovány karók,
   öreg parasztoknak valók
     járkálni.
   
   Tanya, - körülötte körbe
   fordul e táj. A tél körme
   oldaláról egy keveset
   repesztgeti még a meszet;
     eljátszik.
   
   Az ól ajtaja kitárva.
   Lóg, nyikorog, szél babrálja.
   Hátha betéved egy malac
   s kukoricatábla szalad
     csövestül!
   
   Kis szobában kis parasztok.
   Egy pipázik, de harasztot.
   Ezeken nem segít ima.
   Gondolkodva ülnek im a
     sötétben.
   
   Uraságnak fagy a szőlő.
   Neki durrog az az erdő.
   Övé a tó s a jég alatt
   neki bujnak a jó halak
     iszapba.
   
   1932. jan.

    Mondd, mit érlel...

   Mondd, mit érlel annak a sorsa,
   akinek nem jut kapanyél;
   kinek bajszán nem billeg morzsa,
   ki setét gondok közt henyél;
   ültetne krumplit harmadába
   s nincs szabad föld egy kapa se,
   s csomókban hull a hajaszála
   s nem veszi észre maga se?
   
   Mondd, mit érlel annak a sorsa,
   akinek öt holdja terem;
   lompos tyúkja kárál a torsra
   s gondjai fészke a verem;
   s igája nem zörög, sem ökre
   nem bőg elnyújtva - nincs neki -
   s mélyéről párolog a bögre,
   ha kis családját eteti?
   
   Mondd, mit érlel annak a sorsa,
   ki maga él, maga keres;
   levesének nincs sava-borsa,
   hitelt nem ád a fűszeres;
   egy tört széke van, hogy begyújtson,
   repedt kályháján macska ül,
   ritmust lóbál az ajtókulcson,
   néz, néz, s lefekszik egyedül?
   
   Mondd, mit érlel annak a sorsa,
   ki családjáért dolgozik;
   veszekszenek, kié a torzsa,
   és csak a nagy lány néz mozit;
   a nő mindíg mos - lucsok holtja -
   szájíze mint a főzelék
   s a szigor a lámpát ha eloltja,
   csend fülel, motoz a setét?
   
   Mondd, mit érlel annak a sorsa,
   ki a gyár körül őgyeleg;
   helyén a kapszlit nő kapdossa
   s elfakult fejű kisgyerek;
   s a palánkon hiába néz át,
   hiába cipel kosarat,
   szatyrot, - ha elalszik, fölrázzák
   s lebukik, hogyha fosztogat?
   
   Mondd, mit érlel annak a sorsa,
   ki sót mér, krumplit, kenyeret,
   hozomra, újságpapirosba
   s nem söpri le a mérleget;
   s ritkás fény közt morogva rámol
   - az adó hosszú, nagy a bér -
   s mi haszna sincs, hiába számol
   többet a petróleumért?
   
   S mondd, mit érlel annak a sorsa,
   ki költő s fél és így dalol;
   felesége a padlót mossa
   s ő másolás után lohol;
   neve, ha van, csak áruvédjegy,
   mint akármely mosóporé,
   s élete, ha van élte még egy,
   a proletár utókoré?!
   
   1932. jan.

    Eső

   Kaszák villannak az egen,
   suhogó rendekben dől a zápor.
   Nagy nyalábokban, szélesen
   borul a szál, zizeg, aláhull.
   És búzaszemekként a cseppek
   tetőkön pattognak, peregnek.
   
   Kaszák villognak? Szuronyok.
   Golyók kopognak, csörögnek boltok,
   futók sortüze vet lobot,
   porzik a füst, összeszorított
   foggal a föld tömege zendül.
   Setét lé bugyog az erekből.
   
   Vagy csak motor zúg? S gép szövi
   az aláomló puha kelmét?
   S a kínzott talajt befödi,
   mint orsózaj a fáradt elmét?...
   Ősz anyó, - kerek tükröt vágott.
   Mit láttok benne, proletárok?
   
   1932. máj.

    Külvárosi éj

   A mellékudvarból a fény
   hálóját lassan emeli,
   mint gödör a víz fenekén,
   konyhánk már homállyal teli.
   
   Csönd, - - lomhán szinte lábrakap
   s mászik a súroló kefe;
   fölötte egy kis faldarab
   azon tünődik, hulljon-e.
   
   S olajos rongyokban az égen
   megáll, sóhajt az éj;
   leül a város szélinél.
   Megindul ingón át a téren;
   egy kevés holdat gyújt, hogy égjen.
   
   Mint az omladék, úgy állnak
   a gyárak,
   de még
   készül bennük a tömörebb sötét,
   a csönd talapzata.
   
   S a szövőgyárak ablakán
   kötegbe száll
   a holdsugár,
   a hold lágy fénye a fonál
   a bordás szövőszékeken
   s reggelig, míg a munka áll,
   a gépek mogorván szövik
   szövőnők omló álmait.
   
   S odébb, mint boltos temető,
   vasgyár, cementgyár, csavargyár.
   Visszhangzó családi kripták.
   A komor föltámadás titkát
   őrzik ezek az üzemek.
   
   Egy macska kotor a palánkon
   s a babonás éjjeli őr
   lidércet lát, gyors fényjelet, -
   a bogárhátú dinamók
   hűvösen fénylenek.
   
   Vonatfütty.
   
   Nedvesség motoz a homályban,
   a földre ledőlt fa lombjában
   s megnehezíti
   az út porát.
   
   Az úton rendőr, motyogó munkás.
   Röpcédulákkal egy-egy elvtárs
   iramlik át.
   Kutyaként szimatol előre
   és mint a macska, fülel hátra;
   kerülő útja minden lámpa.
   
   Romlott fényt hány a korcsma szája,
   tócsát okádik ablaka;
   benn fuldokolva leng a lámpa,
   napszámos virraszt egymaga.
   Szundít a korcsmáros, szuszog,
   ő nekivicsorít a falnak,
   búja lépcsőkön fölbuzog,
   sír. Élteti a forradalmat.
   
   Akár a hült érc, merevek
   a csattogó vizek.
   Kóbor kutyaként jár a szél,
   nagy, lógó nyelve vizet ér
   és nyeli a vizet.
   
   Szalmazsákok, mint tutajok,
   úsznak némán az éjjel árján - -
   
   A raktár megfeneklett bárka,
   az öntőműhely vasladik
   s piros kisdedet álmodik
   a vasöntő az ércformákba.
   
   Minden nedves, minden nehéz.
   A nyomor országairól
   térképet rajzol a penész.
   S amott a kopár réteken
   rongyok a rongyos füveken
   s papír. Hogy' mászna! Mocorog
   s indulni erőtlen...
   
   Nedves, tapadós szeled mása
   szennyes lepedők lobogása,
   óh éj!
   Csüngsz az egen, mint kötelen
   foszló perkál s az életen
   a bú, óh éj!
   Szegények éje! Légy szenem,
   füstölögj itt a szívemen,
   olvaszd ki bennem a vasat,
   álló üllőt, mely nem hasad,
   kalapácsot, mely cikkan pengve,
   - sikló pengét a győzelemre,
   óh éj!
   
   Az éj komoly, az éj nehéz.
   Alszom hát én is, testvérek.
   Ne üljön lelkünkre szenvedés.
   Ne csipje testünket féreg.
   
   1932

    Ritkás erdő alatt

   Ritkás erdő alatt a langy tó,
   lukba búvik piros bogárka,
   fű biccen szürke csöpp varangytól
   és a szántón borong a nyárfa.
   
   Magos muharban hasán horkol
   odvas dorong, a végén gomba.
   Nézi teltkeblű öreg hordó;
   puha moha meg zsíros donga.
   
   Lebeg a hosszú szél lebontva,
   - késő, szép délután ez, késő -
   fodraiból a levelet
   fésüli zümmögő fésü.
   
   S a köd szoptatós melle buggyan
   a ráncos szoknyájú hegyek közt, -
   így volt. Egy ember ült a porban
   s eltünt a kifeslő jegyek közt.
   
   1932

    Ordas

   Éles a szeme a vadnak,
   ragadozónak, szabadnak.
   Mint a kék tél s a gyötrelem,
   világos és könyörtelen.
   
   Ordas kapál az ugaron;
   ugassatok az udvaron.
   Vonítsatok, de ne nagyon,
   meghallja az árny a fagyon.
   
   Zúzmara-lógókkal illan,
   jég fénye közt tovavillan;
   a kín csattogó hercege,
   álmunk házőrzője, ebe!
   
   Friss havat zabál még s érzi
   husotok, amint bevérzi.
   Eltünődik, száját nyalja
   s morog, de maga se hallja.
   
   1932

    A hetedik

   E világon ha ütsz tanyát,
   hétszer szűljön meg az anyád!
   Egyszer szűljön égő házban,
   egyszer jeges áradásban,
   egyszer bolondok házában,
   egyszer hajló, szép búzában,
   egyszer kongó kolostorban,
   egyszer disznók közt az ólban.
   Fölsír a hat, de mire mégy?
   A hetedik te magad légy!
   
   Ellenség ha elődbe áll,
   hét legyen, kit előtalál.
   Egy, ki kezdi szabad napját,
   egy, ki végzi szolgálatját,
   egy, ki népet ingyen oktat,
   egy, kit úszni vízbe dobtak,
   egy, ki magva erdőségnek,
   egy, kit őse bőgve védett,
   csellel, gánccsal mind nem elég, -
   a hetedik te magad légy!
   
   Szerető után ha járnál,
   hét legyen, ki lány után jár.
   Egy, ki szivet ad szaváért,
   egy, ki megfizet magáért,
   egy, ki a merengőt adja,
   egy, ki a szoknyát kutatja,
   egy, ki tudja, hol a kapocs,
   egy, ki kendőcskére tapos, -
   dongják körül, mint húst a légy!
   A hetedik te magad légy.
   
   Ha költenél s van rá költség,
   azt a verset heten költsék.
   Egy, ki márványból rak falut,
   egy, ki mikor szűlték, aludt,
   egy, ki eget mér és bólint,
   egy, kit a szó nevén szólít,
   egy, ki lelkét üti nyélbe,
   egy, ki patkányt boncol élve.
   Kettő vitéz és tudós négy, -
   a hetedik te magad légy.
   
   S ha mindez volt, ahogy írva,
   hét emberként szállj a sírba.
   Egy, kit tejes kebel ringat,
   egy, ki kemény mell után kap,
   egy, ki elvet üres edényt,
   egy, ki győzni segít szegényt,
   egy, ki dolgozik bomolva,
   egy, aki csak néz a Holdra:
   Világ sírköve alatt mégy!
   A hetedik te magad légy.
   
   1932

    Emlék

   Apró, kemény kontyú ángyom
   réz-homloka fénybe cikkan,
   réz-hajlással földet érint,
   búzát kötöz csörögve a nyomainkban.
   
   Ki kél pergő, könnyű hintón?
   Arany haja sétál, mászkál.
   Mi mint búza s ő pirosló
   napernyővel, mint a pipacs, fölöttünk száll.
   
   Ángyikám mint rézből öntött,
   áll a zizegő mezőben.
   Por lombjai hajladoznak.
   Bogár szemén piros villog eltünőben.
   
   Majd áttetsző krumpli gőzlött,
   hűtötte a csendes este.
   Ángyom sóhajtott s elvillant
   a sűrűlő szürkületben még egy fecske.
   
   S jóéjszakát szólt a szalma.
   Jószágaink cirpelgettek
   s jószágunk volt a föld, az ég,
   a tücsköknek a csillagok felelgettek.
   
   1932

    Medvetánc

   Fürtös, láncos, táncos, nyalka,
   aj de szép a kerek talpa!
     Hova vánszorogsz vele?
     Fordulj a szép lány fele!
     Brumma, brumma, brummadza.
   
   Híres, drága bunda rajtam,
   húsz körömmel magam varrtam.
     Nyusztból, nyestből, mókusból,
     kutyából meg farkasból.
     Brumma, brumma, brummadza.
   
   Gyöngyöt őszig válogattam,
   fogaimra úgy akadtam.
     Kéne ott a derekam,
     ahol kilenc gyerek van.
     Brumma, brumma, brummadza.
   
   Azért járom ilyen lassún,
   aki festő, pingálhasson.
     A feje a néninek
     éppen jó lesz pemszlinek.
     Brumma, brumma, brummadza.
   
   Kinek kincse van fazékkal,
   mér a markosnak marékkal.
     Ha nem azzal, körömmel,
     a körmösnek örömmel.
     Brumma, brumma, brummadza.
   
     Egy kasznárnak öt hete
     zsebbe nőtt a két keze.
     Brumma, brumma, brummadza.
   
   Állatnak van ingyen kedve,
   aki nem ád, az a medve.
     Ha megfázik a lába,
     takaródzzék deszkába.
     Brumma, brumma, brummadza.
   
   1932

    Határ

   Dongó ődöng az erdő szélinél.
   Harkály kopog, gyík ragyog. Marha bőg.
   S tovaringatja fodrosan a szél
   a tűnődve zümmögő időt.
   
   Gyűrt, sárga táj, az égi mellig ér,
   muharmező, kemény kötény, nehéz -
   mi van benne? Amott fut egy kis ér
   s itt ház ül. Kisfia, az ól, idenéz.
   
   Poros a víz, nincs kedve kékleni.
   Zörrenő fák közt pikkelylik az út -
   és gomolygón új korunk vénjei,
   kik elhagyták az omladó falut.
   
   Hátha kenyér nő idegen igán.
   Lassan ügetnek, barnák s csontosak.
   Csöpp cókmókjuk gunnyaszt a taligán.
   Fönn felhők lágy batyui bomlanak.
   
   S sziszeg a por, rájuk locsog a sár -
   na, ki ád nektek munkát, kenyeret?...
   Tétova szunyog sír és a határ
   száraz szemekkel magába mered.
   
   1932

    A kanász

   Az én falkám olyan falka,
   ondolálva van a farka.
     Orrukban csak magyar mód
     csillog egy kis aranydrót.
   
   Van egy pösze kis malacom,
   fővárosi grófkisasszony.
     Sóhajtott is egy ízbe,
     nézi magát a vízbe.
   
   Van nekem egy oly kis kanom,
   szelid szóra kezes nagyon.
     Az ha fogja s egyet túr,
     a kőkastély felfordul.
   
   Van egy semmi kis furulyám,
   nem nőtt az, csak datolyafán.
     Azt ha fúvom, hull a makk,
     a fák táncra állanak.
   
   S ahány felhő, összeszalad,
   ha csördítem ustoromat.
     Réz a nyele, szikrázik.
     De sok szoknya megázik!
   
   1932

    A cipő

   Költő vett föl, pici lábán
     egy ilyen tapos,
   két megtörött, szelid orcám
     azért bánatos.
   
   Fény deszkázhat, ég füstölhet.
     Lekvár lesz a sár?
   Neki mindegy. Füzőmből meg
     kanócot csinál.
   
   Sziszeghetek, ügyet se vet
     rám, a marcona.
   Kiadhatom a lelkemet, -
     ennek nincs hona.
   
   S ha szivemet künn az uccán
     elébe teszem,
   elpirul ugyan, de aztán
     döfköd mérgesen.
   
   Nyelvem néha rája öltöm;
     visszanéz csunyán
   s ő is, az én morcos költőm
     nyelvét ölti rám.
   
   Volt fényes és szép életem.
     Hordott egy huszár
   s váltogatott, a hűtelen.
     Ennek vége már.
   
   Ne tartott vón ilyen árra,
     vetett volna ki
   Észak homályló havára
     dérrel porlani,
   
   vagy Dél izzadt erdejében
     tigris tépne szét,
   vagy gyik fülelné belőlem
     az éj gyors neszét,
   
   vagy egy éjjel hordanának
     szét a termeszek, - -
   vagy tengeri zöld homálynak,
     ahol elleszek
   
   virágállatok közt csendben,
     mint cipő-virág,
   mig belepnek puha testtel
     iszamos csigák.
   
   Oh, sudarán fa lombjának,
     szagolna maki,
   vagy csak mocsári gólyának
     vetett volna ki!
   
   Az is befüzne kigyóval,
     szállana velem,
   lassút lépne s állva tollal
     fedné egy felem.
   
   Rab vagyok a költő lábán,
     két éve tapos,
   két megtörött, szelid orcám
     azért bánatos.
   
   1932

    Fák

   Puha szántások esővert, leves
     gerezdjei között
   csüggedten várják a fák a sebes,
     apadt mellű ködöt.
   
   Sárga levelük lefele konyul,
     törzsük vizes, ragyog.
   Kisírtan állnak - gyorsan alkonyul
     s e fák magányosok.
   
   Még gallyas, vágatlan, sudár alak
     mind: hántatlan dorong.
   Fényes gyümölcsük helyén hallgatag,
     zömök varjú borong.
   
   Görcsösen fogja ijedt gyökerük
     az elmálló talajt.
   Nedvük sebesen kering, tüdejük
     még zörren, még sohajt.
   
   Rügyre gondolnak mormolva e fák.
     S a tág ég tiszta, nagy -
   reggel az erkölcs hűvös, kék vasát
     megvillantja a fagy.
   
   1932

    Háló

   Hull a hajam, nincs kenyerem
     tollam vásik,
   halász bátyám így veszett el.
     Él így más is.
   
   Idegeim elmeritem,
     mint a hálót,
   hust fogni s a nehéz vizen
     könnyű álmot.
   
   Szakadt lehet - gondolkozom, -
     az én hálóm.
   Kiaggatom, megfoltozom.
     S íme, látom -
   
   Kiterített fagyos hálóm
     az ég, ragyog -
   jeges bogai szikrázón
     a csillagok.
   
   1932

    (Tehervonatok tolatnak...)

   Tehervonatok tolatnak,
   a méla csörömpölés
   könnyü bilincseket rak
   a néma tájra.
   
   Oly könnyen száll a hold,
   mint a fölszabadult.
   
   A megtört kövek
   önnön árnyukon fekszenek,
   csillognak
   maguknak,
   úgy a helyükön vannak,
   mint még soha.
   
   Milyen óriás éjszaka
   szilánkja ez a sulyos éj,
   mely úgy hull le ránk,
   mint a porra a vasszilánk?
   
   Napszülte vágy!
   Ha majd árnyat fogad az ágy,
   abban az egész éjben
   is ébren
   maradnál?
   
   A raktár
   előtt poros lámpa ég.
   Csak látszik, nem világit,
   ilyen az ész, ha áhit.
   Pislog élénken, holott
   nagy halott
   fény az ég.
   
   1932 [?]

    (Hová forduljon az ember...)

   Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a harcosok közé,
   nem dob be ablakot, nem tép föl uccaköveket?
   Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a harcosok közé
   és nem elégedetlen, bár nem elégedett?
   
   Hová forduljon az ember - ismétli megint az ismerős.
   Borostás arca mintha látna, de szeme semmit se néz, akár a halé.
   Milyen gyönge és bánatos! És bánata mily alapos, erős!
   Meghalni semmiért sem tudna, de ha villamos ütné el,
    bátran állna a halál elé.
   
   Tudja mindazt, mit én tudok, de nem onnan tudja, ahonnan én.
   Eszét külön, szivét külön szárnyalja be az egyröptü szó.
   Madarat lát? - pihe suhan s a csontváz ott áll messzi
    kopasz ág zörgő tetején - -
   néki a fogalmak hideg vasak, miket csak messziről szemlélni jó.
   
   Nézd! szólnék, de mit is mondjak? Meghallgat, de legbelül
    egy öregre figyel
   ki szomorúan mosolyogva őszi esőben lebontott hajjal bolyong
   hűvös szelét már én is érzem s megrendülök.
    El innen, el -
   Ellenség ő, ellenségünk páralepte szemeivel -
   nekünk vaskörmével kivül, a hideg kályhán csörömpöl, guggol a gond.
   
   1932 [?]

    Sárga füvek

   Sárga füvek a homokon
   Csontos öreg nő ez a szél
   A tócsa ideges barom
   A tenger nyugodt, elbeszél
   
   Dúdolom halk leltáromat
   Hazám az eladott kabát
   Buckákra omlott alkonyat
   Nincs szivem folytatni tovább
   
   Csillan a nyüzsögő idő
   Korallszirtje, a holt világ
   A nyirfa, a bérház, a nő
   Az áramló kék égen át
   
   1932 [?]

    Ballada

   Vizcsepp az ég, viszi a szél
   
   `Ajánlás:`
   
   Legalább N. A. sejtse meg
   Ki izlelő nyelven beszél
   E gorgonzola-versemet
   
   1932 [?]

    [Töredékek]

    (Arcodon könnyed ott ragadt...)

   Arcodon könnyed ott ragadt
   kicsike kezed megdagadt
   kicsim ne búsulj tartsd magad
   azért hogy rongyoskodsz, velem
   szövetség ez s nem szerelem
   lakásunk műhely s jégverem
   hol zúg a szél
   
   az ember nagykabátban él
   az ember él
   kenyeret eszik és remél
   várja hogy elmuljon a tél
   hogy egy padon a napba üljön
   és fölpiruljon még a vér
   

    (Mikor dolgozol csendesen...)

   Mikor dolgozol csendesen,
   érzed e néha kedvesem,
   hogy bár éhezve, fázva
   buvunk össze a nyirkos házba,
   

    (Zúgó, fehér...)

   Zúgó, fehér
   falkában ujból
   ránk tört a tél.
   
   Semmi remény.
   Gyémánt a mennybolt,
   erős, kemény.
   
   Begyujthatunk?
   Muszáj. Oly lágyak,
   gyengék vagyunk.
   
   Az ágy meleg.
   Simuljunk összébb.
   Vágy nem feled.
   
   Ruhát, neked,
   s teritett asztalt,
   uj székeket.
   

    (Erős, kemény...)

   Erős, kemény
   gyémánt a mennybolt.
   De te meg én?
   
   Gyengék vagyunk;
   szenet kell venni,
   begyujtanunk.
   
   Mint más szegény,
   pénzt és nyugalmat
   terveztem én.
   
   Vágy nem feled.
   Simuljunk összébb.
   Az ágy meleg.
   

    (Kedveském...)

       Én
   
   Kedveském, ha szemed lágy lobogásait
   összegyüjthetném s pici polcaink közt
   libbennének - öreg butoraink puha
   táncukat elmosolyodva néznék.
   
       Ő
   
   Édeském ........................
   ................................
   ................................
   ................................
   
       Én
   
   Kedveském, ha szelíd két karod átölel,
   mintha édes, holt anyukám öléből
   lassú lelkem, a lágy, még ma se lépve ki
   mind csak aludna a gyors világban.
   
       Ő
   
   Édeském, ha szerény friss vacsoránk után
   földerülten jaj ki se mondhatom, hogy
   büszkén, boldogon - ugy kell
   

    (Mily szép vagy, milyen gyönyörü...)

   Mily szép vagy, milyen gyönyörü,
   mindenütt kerek s gömbölyü
   
   Alvást ér, ha rád borulok,
   mikor ölellek, megfulok
   s holtomból ujjá éledek,
   hogy el ne vesszelek tégedet.
   

    (Repedt kályhámon macska ül...)

   Repedt kályhámon macska ül -
   ne hadd, hogy szomorú legyek,
   ne hadd motyognom félszegül
   hogy élni kell és nem lehet.
   
   Töprengett ősszel szilajon,
   havazik gondolkodva most -
   kérdezem hát, ha nem tudom:
   követ tépjek, vagy papirost?
   
   Tél van, puhán jár, mint a köd
   a síkló, soknyákú, kegyenc -
   kékorru katonák között
   polgár vagyok-e, vagy fegyenc!
   

    (Ragyog az ég...)

   Ragyog az ég. Terülő, fagyos háló,
   a jeges bogok rajta csillagok.
   Itt nyárfa sír. S a tömör vizben gázló
   halászok csendes árnya ring amott.
   
   Most partra lépnek rekedt csizmáikban,
   s mig lágyan málnak iszamos rögök,
   a halak husa fölpattanva villan
   s a háló-alji kis vizben csörög -
   
   A bulldog csuka sötét fényü teste
   mint árnyék fekszik a keszeg hasán,
   s mintha taknyos ponty lágyságára lesne
   tátogván kap a görgő víz után.
   

    (Csendes, kévébe kötött reggel...)

   Csendes, kévébe kötött reggel,
   zsömle-zizegésü világ,
   porhanyó falucska, mondd el
      a lágy kenyér dalát.
   
   Im, a könnyü szél elősurran,
   tereget szép búzamezőt
   s tovaringatja lágy fodorban
      a zümmögő időt
   
   a lombok közt
   borzong az este már.
   Tömött gondját bontja a béres.
   
   Gyenge muharos mezőt
   terít a szél könnyedén,
   a fű zümmögő időt
   ringat rezgő levelén.
   
   Az idő
   futva terem mint bab
   
   Esős, kisímult vidékem
   tócsába foglalta a holdat.
   

    (Szegény ember hova menjen...)

   Szegény ember hova menjen?
   Megfogott egy marék bolhát
   

    (A vásártéren...)

   A vásártéren sátrat ütnek, vernek
   
   süvölvények közt ácsorog a Gyermek
   egy roskadozó deszkapolc előtt.
   
   A deszkapolcon bádogdobozok
   
   Én nem vagyok te, én nem csupán látszom,
   én játszom.
   
   Fedezheti igazamat a
   napsugár elől Kazamata, -
   fogaim közt leng a zamata.
   
   Nem testedben, ám tebenned, a nedvek
   ha meg-megcsillantják a tünde kedvet
   
   Vassal csorbitott csontváz-leletek
   mutatják, hogy itt mivé lehetek,
   ha mellemre kitüzöm jeletek, -
   csirkefogók! Nem játszom veletek!
   

    (Dagadt hentes bárdja vágjon át...)

   Dagadt hentes bárdja vágjon át,
   tátott hátadba hulljon bé a hó
   
   te kézrebbentő hülye elnyomó
   

    (Szamár széllel pajtáskodni vén...)

   Szamár széllel pajtáskodni vén
   bosszankodó rózsa vagyok én
   

    (Mióta egyéb nagy írók...)

   Mióta egyéb nagy írók
   bús másolását vállalom
   

    (Szélnevelő, tágas pusztán...)

   Szélnevelő, tágas pusztán
   soványkodunk tökkáposztán
   
   1929-1932

    Invokáció

   Énekelni oly nehéz, hol kiváncsi szemek figyelnek,
   Mégis, elfogódva bár,
   Fujd el dalod, zengd a munkások dalát.
   Föl vagy húzva az életre s végül minden óramű lejár.
   Nyisd meg szived, a világ alázatosan ül a kapunál.
   Ez itt körül mind ellenség, gondold meg jól, az nyugalmat ád.
   Énekelni oly nehéz itt, énekeld a munkások dalát!
   
   Tekints körül e tört sikon, melyre kövér falkában épp betör a homály.
   Nincs ideje vigadásnak, ládd, a nap is feldöntött pohár.
   Mi már nyugtalan álmunkhoz készülődünk - drága a világ, -
   Cirpelni kezd a fáradtság; énekeld a munkások dalát!
   
   Óh hogy fetreng a nagy este! Erdős öléből sötéten dől a vér.
   Az orvos szerint százhúsz milliónak nem jut egy falat kenyér.
   Ama százhúsz millióban, mely a hold-zsupp födte ólban rongyaiba váj,
   
   Megszületett az a Gyermek, kit nem véd sem Isten, sem Király -
   Egész világ ege alatt
   Emeld föl műszered, szavadat, -
   Ismered a modern pszichológiát, -
   Szíved elől nincs menekvés. Énekeld a munkások dalát!
   
   Rebbentsd meg a kiváncsiak gúnyos csapatát.
   Hölgyek, urak, ismerősök. Mosolyogni akarsz, mint barát.
   Rájuk vagy utalva. S mintha néznétek egymást ablakon át.
   - Csörrenjen meg az az üveg! Énekeld a munkások dalát!
   
   1932. dec.

  dugo@szepi.hu