Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Nyári ügyeleti napok:

Az ügyeleti napok a következőképpen alakulnak a nyári szünetben:

 • 2019. július 3. (szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 10.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 17.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 24.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 31.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 14.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 21.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 28.(szerda) 9:00-13:00

Ezeken a napokon van lehetőség ügyintézésre.


Osztályozó-, javítóvizsgák időpontja:

2019. augusztus 26-én (hétfő) 9.00 órától


 

  Ady Endre:

  Békesség ünnepén

  Békesség most tinéktek, emberek.
  Övendezzél, derék világ,
  Hangozzatok, jámbor legendák,
  Zsolozsmák, bibliák, imák.
  Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
  Bóduljunk tömjénnek szagán!…
  Szép dolog ez!… Így kell csinálni
  Minden karácsony-éjszakán…
  Hejh, szép az istenes legenda,
  A csillag, a jászol, az élet,
  Ki lehetne még vele húzni
  Talán még néhány ezer évet…
  Békesség hát néktek, emberek,
  Örvendezzék a vak, a béna:
  A jászol benne van a legendában
  S a jászolban benne a széna…
  Különben is az élet csupa vígság,
  Útvesztőkből csillag vezet ki,
  A pásztorok és bölcs királyok
  Szinte futnak - egymást szeretni
  S a betlehemi félhivatalosban
  Miként egykor meg vala írva:
  Mindenkit jászolánál várja
  Az arany, a tömjén, a mirrha…
  Örvendezzél, derék világ,
  Harsogjatok, jó, égi villik,
  Örvendezzél, derék világ,
  Te meg vagy váltva tudniillik.
  Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat
  Ennyi kis fény tán a világnak.
  Odakint szörnyű nagy a kétség,
  Odakint szörnyű a sötétség.
  Odakint szörnyű vaksötétben
  Sirály sikoltoz, vércse vijjog,
  Bagoly huhog, kóbor eb szűköl…
  Odakint valami nagy titkot
  Rejteget a sötét világ,
  Jó lesz mormolni szaporábban
  A szent zsolozsmát, bibliát.
  A föld könnyektől terhesült meg
  S a terhesült föld ing, remeg,
  A vajudó kínnak gyümölcse
  Nem lehet más, csak szörnyeteg…
  Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt
  És rettentett a földgolyón,
  Vad orkánban kitörni készül,
  Világot törve, rombolón,
  Évezredes tragédiának
  Bosszuló vége fenyeget,
  Vad-éhesen, vad harcra készen
  Állnak iszonyú seregek…
  A Messiást nem várják immár,
  Nem kell többé a Messiás,
  Hazug a megváltás meséje,
  Szentségtelen a szentirás,
  Hazug minden, amit az ember
  Évezredekkel istenné tett,
  Csak egy igazság - közös jussú
  S egyenlő végű - ez az: élet…
  Ám ne nézz ki az éjszakába,
  Örvendezzél, derék világ,
  Hangozzatok, jámbor legendák,
  Zsolozsmák, bibliák, imák,
  Ne halljátok a föld-dübörgést,
  Menjen tovább a szürke élet,
  Közelg a földi végitélet…
  Addig lobogj csak, kicsi gyertya,
  Harsogjatok csak, égi villik,
  Örvendezzél, derék világ,
  Te meg vagy váltva tudniillik.


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.