Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Nyári ügyeleti napok:

Az ügyeleti napok a következőképpen alakulnak a nyári szünetben:

 • 2019. július 3. (szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 10.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 17.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 24.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 31.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 14.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 21.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 28.(szerda) 9:00-13:00

Ezeken a napokon van lehetőség ügyintézésre.


Osztályozó-, javítóvizsgák időpontja:

2019. augusztus 26-én (hétfő) 9.00 órától


 

  Alföldi Géza:

  Ha nálunk született volna...

  Népszámlálás volt Betlehemben, –
  így szól a Karácsony története, –
  s akkor született meg egy istállóban
  az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…

  Nem volt, ki szállást adjon nékik.
  Barmok lehelték rá a meleget.
  Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
  Meséli a monda… Mert ott született!

  De Cegléden, vagy Kecskeméten,
  a Hortobágyon ha született volna,
  az első Karácsony igaz történetéről
  így szólna ma a bibliai monda:

  … Rozál épp az udvart seperte.
  János meg a jószágnak almozott.
  A kis Péterke az öreg kandúrral játszott.
  A Puli, az meg hátul kalandozott.

  Akkor ért a ház elé József.
  Jó tejszagot lehelt a méla csönd.
  Mária, fáradtan, alig vonszolta magát
  S a kerítésen át József beköszönt.

  Rozál fogadta hangos szóval:
  – Mi szél sodorta erre kendteket? –
  – Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony
  s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.

  Kerestünk födélt a korcsmában.
  De szállást a bérlője nem adott.
  Hej pedig az asszony az utolsóban van már,
  de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok…

  Már istálló is elég lenne,
  Csak tető legyen már fejünk felett… –
  Rozál a seprűjét a falnak támasztotta,
  Bodri a kiskapuig settenkedett.

  – Takarodsz vissza, beste lelke!
  Kerüljenek csak kietek bentébb!
  Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál.
  Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–

  Szélesre tárta a kiskaput.
  Mária arca, mint viasz: sápadt.
  – Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?!
  Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!

  Jöjjön csak, lelkem, segítek én…
  Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!…
  Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput,
  de siessen, oszt maga is segéljen!…–

  János is sebten előkerült.
  Kemény keze még a villát fogta.
  – Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony…
  Behívtam őket…– Mért ne tettek volna?

  – Az asszonynak vess tiszta ágyat!
  Az ember meg a lócán elalhat.
  És valami enni is akad tán a háznál…
  Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–

  A Bodri is odasündörgött.
  Péter a butykossal máris kocog.
  S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
  János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.

  Máriát már a fájdalom rázta.
  A párnák között csöndesen feküdt.
  S amíg az asszony terít, megnyugodva látja,
  Hogy János a szobába épen befűt.

  A kemencében lángolt a tűz.
  Rozál az ágynál csendesen állt ott
  És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga,
  Mint békesség, csendesen leszállott…

  Kint az égen holdfény ragyogott.
  Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
  S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában,
  ím, megszületett a régenvárt Kisded…

  A szomszédságból akadt bölcső…
  Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
  S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában,
  a kis teknő körül szép kör-alakban…

  Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!…
  Ujjongott Rozál, míg óva mosta…

  És ígyen született meg az Isten Gyermek…
  … Már… hogyha nálunk születhetett volna!…

  1948. december 24.


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.