Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Juhász Gyula:

  Betlehem

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  Ki Betlehemben született ez este,
  A jászol almán, kis hajléktalan,
  Szelíd barmok közt, édes bambino,
  Kit csordapásztoroknak éneke
  Köszöntött angyaloknak énekével.

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
  És apja ács volt, dolgozó szegény.
  És nem találtak más födélt az éjjel
  A városvégi istállón kivül.

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  Kit a komor Sibillák megígértek,
  Kit a szelíd Vergilius jövendölt
  S akit rab népek vártak, szabadítót.

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  A betlehemi kisded jászolára,
  Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
  Mint minden földi paloták fölött.

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  Augustus Caesar birodalma elmúlt,
  Az ég és föld elmúlnak, de e jászol
  Szelíd világa mindent túlragyog.

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
  A kerek föld mindegyik gyermekéhez
  Egy üzenettel jött: Szeressetek!

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  És hallgassátok meg az angyalok
  És pásztorok koncertjét, mely e szent éj
  Ezerkilencszázhuszonhároméves
  Távolságából is szívünkbe zeng.

  Ó emberek, gondoljatok ma rá,
  S gondoljatok rá holnap és minden áldott
  Napján e múló életnek s legyen
  A betlehemi énekből öröm,
  A karácsonyi álomból valóság
  És békessége már az embereknek!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.