Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Nyári ügyeleti napok:

Az ügyeleti napok a következőképpen alakulnak a nyári szünetben:

 • 2019. július 3. (szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 10.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 17.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 24.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. július 31.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 14.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 21.(szerda) 9:00-13:00
 • 2019. augusztus 28.(szerda) 9:00-13:00

Ezeken a napokon van lehetőség ügyintézésre.


Osztályozó-, javítóvizsgák időpontja:

2019. augusztus 26-én (hétfő) 9.00 órától


 

  Mécs László:

  Karácsony

  Mesével nagy gyermekszemedben megjöttél újra szent karácsony,
  jöttél szívekbe sekrestyésnek: gyertyásan gyúljon az öröm.
  És minden oltár átkot fáklyáz, ökölbe görbül a köröm,
  vér csurran a karácsonyfákról, könny gömbölyül az új kalácson…
  Naptámadattól naplenyugatig csendőrszurony feszül az égnek:
  úgy tartják az álcsillagokkal kicifrált rongyos horizontot…
  Hol most az angyal? Az, ki régen ez éjen békeszárnyat bontott?
  Szuronyban szárny fennakadt és megfagyott ajkán az ének…
  Magányom ablakán kinézek a Krisztus-éhes éjszakába,
  a tél korán jött: kertem mélyén sok megfagyott virág-kísértet
  bólint, és zörren hófödötten, és sírnak, hogy csak félig éltek…
  A szél futkos füttyös bolondként, s rugdalja őket pajkos lába…
  A kerten túl az utcamedre: ott hömpölyög a nagy kloáka:
  árulkodóknak rothadt szíve (mint Sátán szennyes ürüléke)
  gyűlölködés, gyalázat ömlik sötéten, jaj és nincsen vége
  és árad mindent elborítóan a hosszú, a hosszú éjszakába…
  A bűzös árban mélyen bujkál a jóság szűzi borzadálya
  a tiszta szívek kagylójában, mint drága fényű gyöngyvetés…
  Úgy mennék bujdosó búvárnak s hol gyöngyöt termel szenvedés,
  mind összeszedném s Betlehembe vinném a három szent királlyal…
  A nagy kloáka ködje kormos: tudom, feljöttél, mégse látszol
  te Betlehembe hívó csillag! Úgy mennék, s merre, nem tudom…
  A pásztorokkal, vándorokkal, együgyűekkel egyúton
  csak mennék, míg elém virulna barmok között a játszi jászol.
  És mondanám: parányi jászol! te sártekének legszebb virága,
  mely tartod csöppnyi Jézusunkat, az égből csöppent tiszta mézet,
  a csillagokba nőjj csodának! Nőjj szuggeráló szent igézet,
  és csurgasd kelyhed édességét a mérgezett szívű világra!
  És szólnék: Jézus, szent mosolygás, arany bárányka, Isten csókja,
  gyöngécske harmatos kacsódat merítsd a bűzös kloákába:
  s a rothadásból rózsák lesznek, bimbóz a száradt lelkek ága,
  és földerül az Ember arca, és csókot hány a csillagokra…
  Szurony már nem szúr emberhúsba, lehullanak minden börtönrácsok,
  duruzsol mind hűlt kemence: muzsikál benne a szeretet!
  Minden szegények melegszenek, és minden rongyos gyerekek
  karácsonyfát, lovacskát kapnak és sohasemfogyó kalácsot…
  Jézuska, Isten báránykája! csinálj csodát nekünk:
  az égből dobd le a kicifrált sok csalfa fényű csillagot!
  Csillag legyen kéklő szemecskéd, szíved szórjon ránk illatot
  s az angyalajkról ellesett dal legyen testvéri énekünk!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.