Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  P. Pál Ödön:

  Karácsony éjjele

  Se hold, se csillag fenn az égen,
  Eltünt az éjnek méla boltja;
  A bűn a földet, mint koporsót,
  Fekete bakacsinba vonta:
  Pont sincs, hová reményevesztve
  Az ember bús szemét meressze.

  De a Sátán lát a sötétben,
  S minden gonosz fülébe hallik –
  Meghallja Heródes parancsát
  S kéngőzös szája röhejbe vonaglik:
  „Lelöktél Isten! Jó, nem bánom,
  Hát úrrá lészek e világon!”

  Szívekre vág egy kalapácsnak
  Izzó szikrát verő ütése…
  Halálosnak gondolta minden –
  És – halleluja! – mégse, mégse…
  Sőt ott, hol a szuroksötét volt,
  Kristályosan dereng a mennybolt.

  Az Úr szeme villan ki rajta:
  Nagy égő rózsa fenn az égen.
  Fényében a Három király
  Egy rozzant istállóhoz mégyen;
  És onnan, onnan gőgicsélve
  Hallatszik a kisded beszéde:

  „Azért küldött – Atyám – a földre
  Hogy minden bajnak – kútforrását
  A gonoszságot – eltöröljem”…
  Az édes hang lesujtja a Sátánt,
  De angyalkart zendít meg az égen
  S hozsannát az ember szívében!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.