Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  A kereszténységben, hisszük (Miseének)

  Kezdetre
  A kereszténységben
  Hisszük, valljuk régen,
  Hogy az Isten minekünk
  Véghetetlen kegyességében
  Ígérte a Megváltót
  Vigasztalásképpen.

  Dicsőítésre
  Dicsőség a mennyben!
  Öröm, áldás zengjen,
  Mert az Isten kegyes volt
  És azonnal nagy elestünkben
  Megkönyörült mirajtunk
  Paradicsomkertben.

  Hiszekegyre
  Tudjuk, valljuk régen:
  Az idők teljében
  Gábor angyal küldeték
  Az Istennek követeképen
  S megtestesült az Ige
  Mária méhében.

  Felajánlásra
  Isten jóságának,
  Irgalmasságának,
  Ki mindenkor kegyelmez
  A halandók gyarlóságának:
  Felajánljuk magunkat
  Jóságos Atyánknak.

  Szent, szent-re
  Az örök Atyának,
  Egyszülött Fiának,
  S a Szentlélek Istennek,
  Árva lelkünk nagy Vigaszának:
  Dícséret és dicsőség
  A Szentháromságnak.

  Forrás: SZVU (1)


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.