Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Harmatozzatok (Miseének)

  Kezdetre
  Harmatozzatok
  Égi magasok!
  Téged vár epedve
  A halandók lelke,
  Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

  Kezdetre
  Mert az emberek
  Ott tévelygenek,
  Hol te égi fényed
  Útján nem vezérled
  Ôket, édes Üdvözítőnk!

  Dicsőítésre
  Áldás, dícséret
  És hála néked:
  Mert fényes világunk
  S legfőbb boldogságunk
  Te vagy, édes Üdvözítőnk!

  Evangéliumra
  A prófétáknak
  Lelkei láttak
  Szent jelenésekben
  S téged békességben
  Vártak, édes Üdvözítőnk!

  Evangéliumra
  Te ember lettél,
  S új tant hirdettél.
  A jövendölések
  Beteljesedének
  Rólad, édes Üdvözítőnk!

  Hiszekegyre
  Hiszünk tebenned,
  Égi szent követ:
  Út, igazság, élet.
  Hittel vallunk téged
  Istenünknek, Üdvözítőnk!

  Felajánlásra
  Ím, az áldozat,
  Melyet bemutat
  Szolgád Fölségednek:
  Jöjj el és szenteld meg,
  Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

  Felajánlásra
  Nyújtsd malasztodat,
  Hogy ez áldozat
  Bánatot gerjesszen
  Bűnös szíveinkben.
  Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

  Szent, szent-re
  Szent az egy Isten
  Három személyben.
  Az Atyaistennel
  És a Szentlélekkel
  Szent vagy, édes Üdvözítőnk!

  Forrás: SZVU (2)


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.