Szegedi Piaristák

  Az Ige megtestesült

  Az ige megtestesült Názáretben,
  Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
  Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
  Imádjuk mindnyájan egyetemben.

  Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége
  Mindeneknek javára cselekedte.
  E dolgon angyalok csodálkoznak,
  Emberek, állatok álmélkodnak.

  Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk
  Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.
  Mert szívünk ha tiszta és ártatlan,
  Kedvesebb az neki, mint az arany.

  Dicsőség és dícséret az Atyának,
  E világra született szent Fiának,
  És vele a kegyes Szentléleknek,
  Szentháromságban az egy Istennek.

  Forrás: SZVU (18)


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.