Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Szűz Mária e világra nékünk

  Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá,
  A jászolban fekszik, ki a mennyet s földet alkotá.
  Mely végtelen kegyelem
  Tőled, ó Istenem!
  Hogy így szeretted
  Az embereket.

  Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek,
  A pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek;
  Örömre ébredének
  Minden teremtmények,
  Mind Ôt imádják
  És magasztalják.

  Azért mi is, halandó emberek, Jézust dícsérjük,
  Dicsőséges születése napját vígan szenteljük.
  Az Atya Úristennek,
  Oly nagy kegyelmesnek
  Hálákat adjunk,
  Szívből vigadjunk.

  Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé,
  Hogy a bűnbe esett embereket üdvözítené:
  Megjelent a Megváltó,
  Világszabadító,
  Kegyes királyunk,
  Édes Jézusunk.

  Ó te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója,
  E világnak te vagy esedező oltalmazója.
  Kit tápláltál tejeddel,
  Annak kéréseddel
  Ügyünk ajánljad,
  Értünk imádjad.

  Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnek;
  Szentléleknek, boldogságos szent Szűz nagy jegyesének.
  A Szűz könyörgésével,
  Maradjunk békével
  Isten kedvében,
  Szent szerelmében.

  Forrás: SZVU (35)


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.