Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Rónay György:

  Szerápion legendák

  Két férfi lépkedett a tengeren. Az egyik lassan, biztosan; mellette – fél lépéssel elmaradva, és mintha nem bíznék magában, kapkodóbban, néha bokáig lemerülve, el-elfúló lélegzettel – a másik (vagy a mása).

  Mögöttük végtelen víz, előttük végtelen homok.

  Talpuk alá a föveny úgy simult akár a víz, puhán és selymesen.

  Két kő volt ott – csak két kő, semmi más – mélyen beásva a homokba; kerek, tömzsi kövek, amikhez hajók kötelét hurkolták valaha, mikor még hajók jártak erre.

  Leültek a kövekre; előttük végtelen víz, mögöttük végtelen homok, mindkettő enyhén fodrozódva, éppen csak annyi különbséggel, hogy a tenger mozgékonyan, a homok mereven.

  Ültek és hallgattak. Nézték a tengert.

  Aztán – órák vagy napok múlva, mindegy – aki a társa volt (vagy mása volt) annak, ki elsőül lépett a partra, kezét egy kissé megemelte, olyképp, mint aki tétován nemlétező madár után mutat a messzeségbe.

  Ki elsőül lépett a partra, lehunyta a szemét, mintha látná a madarat.

  – Szólhatsz, Szerápion.


  Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk?

  – Annyit, hogy végül mégis itt vagyunk.
  A célnál? Nem tudom. A cél, Szerápion,
  sokszor maga az út, de csak ha nem
  céltalan; s minden célból, ha valóban
  cél volt, mindig új út vezet tovább.
  Úton vagyunk. Azt hiszem, épp elég,
  ha ennyit tudsz. A többi csak lidérc
  és délibáb, Szerápion.


  Megállás soha nincs?

  – Megállás? Nem tudom, mit értesz
  megálláson, Szerápion. Aki úton van, áll. Csak az áll igazán,
  aki úton van. Aki egyszer eltökélte,
  hogy útnak indul, attól fogva áll. Magában, mélyre gyökerezve,
  s minden lépéssel még mélyebbre. Úgy halad, hogy
  haladtában, valahol, mozdulatlan. Hogy nőttön nő valami titkos
  központ felé, míg lép, előre mindig,
  a titkos Cél felé. S a kettő
  végül, valahol összeér. Saját magába ér,
  ha célhoz ér, Szerápion.

  S amíg
  ülünk s nézzük a tengert, a mozgót és a mozdulatlant
  (bár a mozgó is mozdulatlan, s a mozdulatlan is mozog) –
  amíg ülünk, mondom, egyben megyünk is, ha a csöndet
  halljuk, s látni tudunk, ott, ahol semmi sincs
  mások szerint, világokat, Szerápion. Mit tudhatod, a szem,
  mely mint a szobroké, üresen néz a végtelenbe,
  kőmereven és mozdulatlanul (úgyhogy hiába löksz felé
  öklöt, követ vagy bármi mást, hogy megvakítsd vagy
  reflexeit próbáld: pillája meg se rezzen) – mit tudod,
  mit lát a szobrok élő kőszeme, s egyáltalán hová
  tekint: a távolba, vagy befelé? Halad,
  és figyeli a belső lépteket.

  Mindig a belső lépteket
  figyeld, míg álltodban haladsz, s haladva állsz, Szerápion.


  Magányosan?

  – Talán. Ha úgy tetszik, magányosan. De mielőtt
  felelnél, tudnod kell, mi a magány, Szerápion.
  Nézheted börtönnek, s rácsain nem fog semmi ráspoly,
  s nézheted úgy, hogy végtelen szabadság.
  Nézheted sivatagnak, amelyben körbejársz a szomjan pusztulásig,
  s erdőnek, melyben egyetlen zöld tengerré simítja
  a sok külön lombot a szél. S ha akarod, Szerápion,
  veheted Szélnek is, mely egy tengerré simítja a sok
  külön lombot, vagy fölkavarja tengerét
  s tombolva zúg, nem tudhatod, a lombot tépi, vagy
  saját magát, míg végül el nem ül s egy mozdulatlan
  levélen el nem szunnyad, oly lágy alommal mint a csecsemők.
  Ez az álom, ez volna a magány? Vagy az a sokszögű Szem,
  mely a levél alól, egy zöld testből figyel, oly áthatóan,
  hogy merevvé igéz; ha megmoccansz, hártyás pillája rácsukódik,
  és mire durva kézzel érte nyúlsz, már csak egy surranás
  emléke rezdül az iménti Figyelem
  helyén, vagy az se tán?

  Sosem voltam magányos.
  Magányom tele volt Szemekkel, tele volt surranásra kész
  Figyelemmel, olyan magány volt mint a lomboké,
  s benne madár is énekelt, mozdulatlan csőrrel a titkos
  belső hallásnak néma dalokat. Sosem voltam magányos.
  Vagy beszéljünk, Szerápion, a Szélről? Mi sodor magvakat
  sziklára, s borzol évek múlva friss füvet vagy
  gyöngéd virágbibét a sziklán?
  Mi hajt felhőt, s a szikkadt föld esőben ázik,
  s mi hozza vissza a Napot, szárítja föl a lucskot, bontogatja
  a rügyeket, s viszi egyik hegyről a másikra a szirmok
  múlékony mámorát, mikor kinyílnak?
  De láttál már szelet, Szerápion? Fogtad már kézbe, mint
  napos csibét, hunyásztattad már szarvánál csavarva,
  mint őrjöngő bikát? A Szél, Szerápion,
  az, ami van, de nincs; a mindenütt jelen levő, sehol
  sem látható – mert a tajtékzó víz, a jajgató
  lomb, ódon házak kéményében huhogó
  Iszonyat puszta jel, de nem a Szél, Szerápion, a titkos
  Nemlétező, Megfoghatatlan.
  Szerettem a szelet, Szerápion. Szerettem a Magányt.
  Hallod a habmorajt a mélyben, a kettős tenger mozdulatlan
  tükre alatt? Mindig magányban éltem,
  és soha nem voltam magányos. Valami világszél
  fújt mindig a tenger alatt. Aki a tengeralji
  világszél énekére hallgat, sosem lehet magányos.
  Nem ismertem a keserű magányt, a fortyogó
  levekben forgatót, a szakálltépő, káromló magányt.
  Nem ismertem? Kilábaltam belőle,
  leszárítottam lábamról sarát, levertem sarkamról porát.
  Szabad voltam. Ablakom mindig nyitva volt a Szélnek.
  Ma már azt is tudom, hogy bármi volt és bárhogy is volt,
  s akármit vettek el, minden hiánnyal
  én lettem gazdagabb. Ma már azt is tudom, hogy
  boldog voltam. Boldog vagyok.

  Elég.
  Hallgassuk a tengert, Szerápion.


  S mit hallgassunk, ha nincs?

  – A tenger mindenütt van
  és mindig van, Szerápion. Ahol te vagy, ott van a tenger.
  Két tenger közt egy hullámsáv, félig még fodrozó, félig merev már,
  ez vagy, Szerápion. Ezek vagyunk: két tenger közt az Átmenet
  hullámai, elporladók s mindig megújulók;
  a mindig éppen elmúló, a mindig éppen változó
  öröklét: ez vagyunk. Magunkkal visszük tengerünket.
  Hajtottad már kagylóra füledet? Rózsaszín kőfodrai közt
  hallottad már a tengert? Hallottad már a kagylóban a csöndet?
  Ahol a csönd van, ott a tenger. Ahol a csönd van, ott a zúgás.
  Hallottad már a rózsában a nyílás
  titkos hullámverését, a mély morajt, amint a szirmok
  szétválnak? Hallottad a Nyílás mérhetetlen
  messziről érkező néma hullámverését?
  Ahol a rózsa, ott a tenger. Ahol a Nyílás, ott a tenger.
  S a fordított nyílás, a Hervadás:
  az is a Tenger.

  Bennünk él és benne élünk.
  Meríts egy hullámot az árból: kagylóvá kristályosul tenyeredben.
  Egy pillanatnyi tenger, rózsaszín kőfodraival,
  a zsongó Hallgatás, a végtelenség néma ajka,
  mielőtt visszaolvad elemébe.

  Ez vagyunk.
  Hallgassuk a tengert, Szerápion.


  S az emberek? „A mások: a pokol”?

  – Nem. A mások, Szerápion,
  az Irgalom. S ha azt hinnéd, elméjében fogyatkozó
  aggastyánként beszélek, mint ki néz, de mit se lát már,
  mert hályogos szemét, utolsó angyalként, az emlék
  emléke is elhagyta már – nem, nem vagyok még
  gyermekké bárgyult vén, ki rángó nyelvvel nyöszörög,
  s nem tudja mit motyog.
  A mások, ismétlem, nem a Pokol. A mások
  az Irgalom. Nem mintha nem tudnám a Butaság
  s a Hatalom gaztetteit. Nézz végig testemen: bőröm bokától
  homlokig csupa sebhely. Mégsincs bennem harag már,
  csak irgalom.

  Pedig láttam röhögve gyilkolót,
  gyermekbordákon táncolót, anyákat tiprót, koponyákat szürcsölőt,
  szúrtak hátamba kést, tolvaj szentek türelmet prédikáltak,
  láttam kiűzetést, prófétát mohó disznóhabzsolással
  zabálni a pusztába kergetettek
  alig hűlt ételét, s még mennyi mindent!
  Hát nem mint élelmes írástudók, kik széljárás szerint fogják a tollat:
  úgy szólhatok, mint aki tanú s áldozat volt egyszemélyben.
  Nekem hihetsz, Szerápion: mégsem a mások a Pokol.
  Épp eléggé megjártam poklukat, hát mondhatom:
  a Pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol.

  Ha nincs
  mit égessen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól
  elvenni, aki mindent odaad? Mitől lehet
  megfosztani a semmiért sem törtetőt, a semmihez sem
  ragaszkodót?

  Egy Angyal mindig készen áll, hogy
  érted jöjjön, ha szólítod. Ezért
  nincs is pokol, Szerápion, ha magadban kioltod.
  A másokét is. Tehetetlenek.
  Jegyezd meg: bármely pillanatban
  kézen foghat – már kézen is fogott
  a Szabadság, és kivezet, Szerápion.


  Hová?

  – Hová? Igen, hová, Szerápion?
  A kérdéshez. Minden kérdés az indulás,
  és minden indulásban ott lappang a Cél. De ehhez
  indulni kell. Kilépni. Mintha egy
  (bármilyen nagy) körbe lennél bezárva,
  s kilépsz a körből. Túllépsz a körön,
  amerre a Sugár mutat. Minden sugár
  túlmutat a körön, mely, bármilyen nagy,
  magába tér vissza, míg a sugár,
  túllépve a körön, valahová a körön túlra tart.
  A Végtelenbe? Vagy egy körön kívüli
  központba?

  Néztél már gyerek szemébe,
  mikor ő maga elnéz, messzire,
  játékán túlra? Semmiségbe? Végtelenbe? Láttad
  szeme tükrében saját arcodat?
  Egy szem, maga a tisztaság, s ártatlan íriszén
  egy másik szem, tétován és mohón,
  mint késhegy, cél nélkül rezegve még –
  potenciális gyilkosok vagyunk
  mindannyian, Szerápion. De nem mindenki öl.
  Dobd el képletes késedet. Ne ölj.
  Lépj ki a körből.

  Indulj el, keress
  egy gyermeket, és kérd meg, hogy szemébe
  nézhess, sokáig, addig, míg a késhegy
  el nem tűnik, s eggyé nem lesz a két szem,
  hogy megláthasd a Tengert. Csak a gyermek
  járhat a tengeren: könnyű és tiszta mint a hullám,
  vagy mint a Szél.

  Elindul, soha nem
  kérdi: hová? – csak túllép a körön,
  s biztos benne, hogy nem hiába. Megpihen,
  és megy tovább, mert biztos benne: túl a tengeren
  másik tengert talál. A tengerek, Szerápion,
  változnak halmazállapot szerint, de lényegük,
  a hullám, mozgón, mozdulatlanul, mindig a körön túlra csap.
  Aki látta a tengert, aki kortyolt tengervizet
  rózsák szirmai közt vagy gyermekek szeméből,
  s érzett bőrén szelet, rugalmas tenger-horzsolásút,
  nem vágyik vissza a körön belülre.
  Meguntam a piacokat, Szerápion. A kikiáltók
  ágálását a napi árfolyamról,
  s az ájtatos tülekvők együgyűen
  átlátszó tőrvetéseit. Hiszen tudod,
  mint bukdácsolnak más ellen vetett
  hurkaikban, vagy a hálókban rángatóznak,
  miket azért feszítenek, hogy más belé akadjon.
  Meguntam az agórákat. Ítélet
  nélkül. Csak mert meghallottam a Tengert.
  Ítélet nélkül. És nem érdekel
  ítéletük. Már csak a Tenger.

  Látod ott a madarat? A fél eget átszelte már,
  mióta itt vagyunk, neszét se hallani,
  csak száll, hasítja egyenletes szárnycsapással
  a maga tengerét, mindig tovább. Hová?
  Míg nyarába nem ér.

  Indulhatunk, Szerápion.


  S a halhatatlanság?

  – Akik az alvilágban,
  holtuk túlélve bár, létlen árnyékélettel vándorolnak,
  előbb-utóbb, ötven, száz, kétszáz után
  mind kijutnak a fényre.

  Csakhogy akkor
  már mit sem ér nekik, Szerápion.


  Két férfi lépkedett a sivatagban. Előttük végtelen homok, mögöttük végtelen víz. Mögöttük a tenger hullámai, előttük a homok hullámai. S fölöttük egy Madár.

  Fölülről minden hullám mozdulatlan. De annak, aki száll, minden hullám mozog. A világ egy-egy hullám-szárnycsapás, amellyel túlgördül magán.

  Ha mozdulatlan, akkor is. Ha sivatagban, akkor is. A két kő, amin ültek, rég eltűnt már. Elnyelte a víz vagy a homok árja.

  Mentek a homok tengerén, a némaságban hallgatták a tengert.

  A tenger lassú szárnycsapásait, ahogy biztos Nyarába hömpölyög.

  S mielőtt eltűnt volna, távol, a kéken ködlő messzeségben, a két alak eggyé mosódott.