Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Görgey Gábor:

  Egy vacsora anatómiája

  Ő. Pontosan meg nem nevezhető.
  Illetve bárminek nevezhető,
  minden név telitalálat,
  mert ő van abban is, ami nem ő.
  Azaz ami nem ő, az is ő.
  Minden tárgy és minden személy
  végül ide visszavezethető. Ő

  mielőtt. Még nem tudni, mi előtt.
  Csak a várakozás, mint egy fontos
  sajtókonferencián,
  újságírók és tanítványok ajaklesése,
  hogy vajjon mi előtt ez a mielőtt

  önként, nem elővezetés terhe mellett,
  habár a hatalom rítusa szerint
  hagyta ezt is lejátszódni. Az elfogatóparancs
  évezredes konvencióját. A pribékbujócskát.
  Az érdekképviseleti szervek
  ideoteológiáját. A segítségére szorulók
  szadista bacchanáliáját. De csak azért,
  mert hagyta, azaz önként

  átadta. Mit? A bűnjelet?
  Az ellenséges megbízatás
  bizonyítékát? A kémeszközöket?
  Vegyszerrel írott jelentéseit?
  Kétségtelenül történt valami,
  ha egyszer átadta. De mit? Átadta

  magát, nem titkosírást,
  sem titkos leadót, se fegyvert,
  hanem mindent, amije volt:
  corpus mystidelicti. Ott, helyben, magát

  a szenvedésre: de kínhalálának elemeit
  ha valaki formába képes önteni,
  ki lehet az? Ki sírás közben
  lázasan keres logikát
  a történet átláthatatlan káoszában.
  Sőt, használható
  jótanácsokat osztogat,
  míg a beleit ráncigálják.
  Mindent megad, ami dukál a szenvedésnek,

  szent, mondjuk így, egy név ez is,
  annak, aki megnevezhetetlen.
  Aki a sejtések vacsoráján,
  az alattomos nyitány
  pillanatában, amikor
  a láthatatlan karmester beint,
  a másnapi émelygés előérzetében,
  midőn a háziorvos
  közölni fogja: rák! - még akkor is szent

  és tiszteletreméltó, mint egy
  prófétai agg,
  holott fiatalemberarcán
  meg-megrebben a teleologikus rettegés
  előárnyéka, valahányszor
  megmunkálható és illeszthető
  deszkafát lát
  lehetséges szálkáival,
  de azután újra fegyelmezett - és tiszteletreméltó

  kezébe vette, mint a sebész önmaga szövettani metszetét,
  a testéből kihasított kenetet
  a tárgylemezen, a világburjánzás
  jeleivel, kezébe vette

  a kenyeret, e vértelen húst,

  megtörte és mintha csontok
  ropogtak volna benne, a kenyér
  inai, rostjai, erei
  szakadtak gyengéd szorításában,
  ahogy megtörte,

  tanítványainak adta, a tanácstalanul
  várakozóknak, kik nagyétvágyúan
  neki szerettek volna látni végre
  az evésnek, de ma valahogy
  minden más, valami lóg a levegőben,
  ő is körülményesebb
  a kelleténél
  és az ünnepélyes, halk szavakba
  belekorgó gyomornál
  nincs kínosabb, márpedig ő
  tanítványainak adta,

  majd hálát mondott, nem azért, hogy
  ezt is megúszta,
  ép bőrrel kievickélt
  - ellentétben másokkal, hi-hi - a kataklizmából
  irháját ajnározó öröménekkel
  a mindent elhárító és mindenható
  Nagy Radarernyőért,
  nem azért, hanem a csapásért,
  mely közeledik, hálát mondott

  és így szólt, tagoltan,
  pániktalan szavakkal,
  eltitkolván a rettegés verejtékszagát,
  pedig már hátgerince tövéből
  lassan húzódott föl az agy felé
  a sivatagi tetovált varázsló gajdolása,
  de ő
  visszazavarta lukaiba és így szólt:

  Vegyétek, amíg venni lehet,
  az alkalmat ne szalasszátok el,
  ne várjatok, mert a kiürült tálban
  összegyűlnek majd az elkésett kezek
  és az ürességben összezsúfolódnak
  nyüzsögve és csevegve,
  mint egy követségi fogadáson,
  ezért most vegyétek

  és egyetek ebből, kialvatlan konyhalányok
  átlényegült dagasztásából
  kétségbeesett hajnalon,
  a magasságba földerengő pékség
  testmelegéből,
  oldódjatok és egyetek ebből

  mindnyájan, azaz valamennyien,
  tehát mindenki, vagyishogy kivétel nélkül,
  mármint ti mind,
  akik vagytok és lesztek,
  nincs megszorítás, numerus clausus,
  nincs, nincs, igen: mindnyájan,

  mert ez az én, nem tudom pontosan,
  idegen anyag tulajdonképpen,
  mégis enyém, hát meg kellett szoknom,
  nem volt könnyű, de végül sikerült,
  persze mostanra sikerült,
  hogy meg kell válnom tőle
  (ez mindig így van,
  ennyit már megtanultam itt)
  megválok tőle, mert ez az én

  testem (erről most semmi többet,
  igen, megszoktam, de a véleményem
  azért megvan róla, furcsa szerzet,
  például ott a pusztában, amikor…
  de ne is beszéljünk róla, elég annyi:
  majdnem megcsúfoltál, meg bizony) testem,

  mely értetek, csakis értetek,
  azaz ükunokáitok végtelen láncolatú
  ükunokáiért, mert minden jövendő
  kromoszómát is belekalkuláltam
  az évezredekbe, övék az eledel, mely értetek

  adatik, nem azért, mert így adódik,
  nem adagolva és nem is addig, ameddig
  a lelki takaród ér s nem adomány-
  adogatásként és adósságod
  sem lesz belőle, ha elfogadod,
  hanem egyszerűen így: adatik. (Csönd.)

  A vacsora után elmozdult belek
  földtani képe, falvak, városok
  összedobált romhalmazai,
  világátrendező emésztés
  fölött, sötét égbolton
  a holdostya úszik lassan át,
  a vacsora után

  ugyanígy (pontosan ugyanígy?
  nem volt láb, mely odébb
  lökte az asztalt?
  nem mozdultak el a tálak?
  a kéz ugyanonnét indult ugyanoda?
  a légifolyosó az asztal peremétől,
  a kezdettől a célig nem változott?
  és ugyanaz a kéz volt?
  sejtek, toxinok, meszesedések
  folyamatában a relatív perc
  évmilliói mit műveltek ott?)
  de mondjuk: ugyanígy

  kezébe vette
  (mint föntebb, ismétlés) kezébe vette

  a kelyhet, megannyi múzeumi
  darab egyszerű ősét, az is
  lehet, hogy fakupát,
  hordóillatút, mely
  megszívta magát borral örökre
  és hordozza, míg szét nem rohad
  vagy tűzre nem vetik,
  mint test a vérét, a beleivódott
  nedvet és illatot
  (lám, ha ötvösremekből
  egyszerűsítjük, tulajdonképpen
  bonyolultabbá tesszük) a kelyhet,

  majd ismét, ezek az ismétlődések,
  mintha mindig minden ugyanaz volna,
  holott soha semmi nem ugyanaz,
  de mindig kísért a kísérteties
  egyszer-már-láttam
  félálom-állapot,
  mert valahol valami valamikor
  mintha újra meg újra, majd ismét

  hálát adott, azt, amit adhatott
  a kizöldült belső sivatagból

  és, igen: és, világkapocs,
  összetartozások édesded és-jei,
  gyermekek boldog
  ésekkel hadaró egymondatúsága,
  ez a minden-mindennel összefügg
  grammatimetafizika,
  lényeg és időrend madárnyelve: és

  így szólt, ahogy ő is várta volna,
  ha nem ő, hanem őhozzá szólnak,
  kiszomjazottan valami
  fontos tartalomra - de most egyedül
  hagyatva, a magány hold-tájain így szólt:

  Vegyétek, megint ugyanaz a vegyétek,
  de azóta mennyi mindent bejártam,
  messzire jutottam önmagamra mért
  világűrnyi egyhelyben-zarándokutamon,
  de ismét csak ennyi, hogy vegyétek

  és igyatok ebből, itt most nehéz lesz
  jóízűt húznotok a vacsorára,
  nem alkalmas a pillanat, tudom,
  le kell öblíteni azt a valamit,
  mely ezúttal fekete tintahalként
  csapkod a gyomrotokban,
  ez nem a megtört kenyér,
  ez valami régebbi étek ott,
  mondom, igyatok ebből

  mindnyájan, azaz valamennyien,
  tehát mindenki, vagyishogy kivétel nélkül,
  mármint ti mind,
  akik vagytok és lesztek,
  nincs megszorítás, numerus clausus,
  nincs, nincs, igen: mindnyájan,

  mert ez az én, tulajdonviszonyaimmal
  mindig is zavarban voltam,
  mert azt, hogy mi az enyém
  és mi nem az,
  átélni igazán nem tudtam soha,
  számomra a teremtés
  gazdagságában a legboldogítóbb
  a kifosztottság tökélye,
  de azért mondom, hogy mert ez az én

  vérem kelyhe, lehet lelet ez is,
  a mindenség laboratóriumában
  kielemzett misztikus arány,
  közvetlenül mégis
  anyai örökség, kisázsiai
  táplálkozáshoz és éghajlati
  körülményekhez alkalmazkodó
  vörös- és fehértest összetétel,
  ez lenne a vérem kelyhe
  mely értetek -
  értitek? - értetek

  kiontatik,
  a megtöretés, a kiontatás
  szavak csak, de akkor
  ama pillanatban jaj megmutatja
  a test, hogy mi a test,
  míly legyőzhetetlen
  hatalom a gyengesége,
  de majd csak megoldom valahogy
  ha kiontatik

  a bűnök, persze jó volna tudni, mik ezek,
  hiszen a vétkezés árfolyama
  koronként változik,
  mindig más a főbűn és az egykori
  főbűn ma érdem. Csakhogy az erkölcs-
  börze jegyzői
  nem érdekelnek, az én
  mércém, hogy boldogok, akik sírnak,
  s nálam nem a törvény
  számít, hanem az én egyetemes
  részrehajlásom a bűnök

  bocsánatára. (Szünet. Mindenki
  iszik, aki tud.) Majd:

  Ezt cselekedjétek, semmi mást,
  no meg csak annyit, amennyi
  belőle következik, csak ezt
  cselekedjétek

  az én emlékezetemre.
  (Egyébként nem kell
  sem sírkő, sem pantheon.
  Ki rám gondol, attól
  elég egy kavics
  láthatatlan síromon.)