Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Romhányi József:

  Szamárfül (részlet)

  Hat betű etűd színiiskolásoknak

   Kecskére káposztát

  Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát.
  Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák.
  Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül,
  Elmondom kecskéül!
  
  - Mekk!
  Egyelek meg,
  de remek
  kerek!
  Nem! Hess, becstelen kecskeszellemek!
  Egyenes jellemek
  benneteket elkergetnek!
  Mekk!
  De szerfelett kellenek
  keblemnek
  e levelek.
  Egyet lenyelek!
  Nem! Rendesen legelek...
  Mekk!
  De eme repedezett fedeles levelek,
  melyeket emberek nem esznek meg,
  nekem teljesen megfelelnek,
  ezeket nyelem le.
  Belembe lemehetnek.
  Mekk!
  Ejnye! Erre eme beljebb elhelyezett levelek
  lettek fedelek.
  Ezek e melegben egyre epedeznek,
  meg-megrepedeznek.
  Nem tehetek egyebet,
  egy rend levelet lenyelek.
  Mekk!
  De erre eme bentebb szerkesztett levelek
  egyre feljebb keverednek,
  rendre fedelek lesznek,
  melyeket szemetesvederbe tesznek.
  Erre teremtettek benneteket?!
  Mekk!
  Elengedhetetlen meg kell ennem
  e fejben lelt leveleket.
  Le veletek!
  Nyekk!
  Te fej! Ne feledd: meg nem ettelek,
  de megmentettelek!
  Mekk!

   Nyúliskola

  Erdőszélen nagy a móka, mulatság,
  iskolába gyűlnek mind a nyulacskák.
  A tanító ott középen az a nyúl,
  kinek füle leghosszabbnak bizonyul.
  Kezdi az oktatást egy fej káposztával,
  Hallgatják is tátott szájjal.
   - Az egymást tapasztó
   táposztó
   levelek képezte káposzta
   letépett
   levelein belül tapasztalt betétet,
   mely a kopasztott káposzta törzse,
   úgy hívják, hogy torzsa.
   Ha most a torzsára
   sorjába
   visszatapasztjuk
   a letépett táposztó káposztaleveleket,
   a tapasztalt rendben,
   akkor szakasztott, helyesen
   fejesen
   szerkesztett káposztát képeztünk.
   Ez a lecke! Megértettük? -
                 kérdezte a nyúltanár.
  Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már.
   - Akkor rögtön feleltetek! -
                  Lapult a sok tapsifül,
  füllentettek, dehogy értik, és ez most mindjárt kisül!
   - Nos felelj, te Nyuszi Gyuszi! Állj kétlábra, s vázold hát,
   mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát?
   - Jóllakok! - felelte elképesztő képzetten
  a kis káposzta-kopasztó ebugatta,
  de a tanár megbuktatta.

   Szamármese

   Csömörön élt az öreg dőre Göre Döme, annak volt
  egy csengeri csengős pörgeszőrű göndör csődöre.
   De bármilyen pörgeszőrű göndör csődör volt
  Csömörön az öreg dőre Göre Döme csengeri
  csengős csődöre, nem szerzett neki virgonc,
  kenceficés kancát időre az örökkön ődöngő-lődörgő
  dőre öreg.
   Így hát csurig csorgatta csöbörbe könnyeit
  és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő-
  lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri csengős
  pörgeszőrű göndör csődöre.
   Szomszédságban élt a fösvény Szemere,
  annak volt egy nőstény szamara.
   A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett
  hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara
  számára, ezért sok szemérmes szamárkönny
  szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú
  szamara szemére.
   Ámde mit csinált egy szép napon az örökkön
  ődöngő-lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri
  csengős pörgeszőrű göndör csődöre és a szamárnál
  szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet
  szemerkélő szomorú szamara? Na mit csinált?
   Öszvért!

   A Moszkitó-opera

  Ott, hol a kásás
  nád, sás
  lepte lápra lépve
  süpped alább
  a láb,
  köröskörül
  borús köd ül,
  s éjszakára
  nyirkos pára
  száll a sárra,
  sárga gázba'
  hüledezve ül a hüllő,
  borzong a borz és vipera,
  ott hallható a Moszkitó-opera.
  - Züm - zendít rá kóros
  dalára a kórus.
  Aztán tovább érleli
  a vérbeli
  sikert egy tenor.
  Hangja a kórussal egybeforr.
  Először egy dúr-áriát,
  majd egy finom moll-áriát,
  és végül egy maláriát
  ad elő.
  Mily szenvedély, vad erő!
  Hogy lázba hoz ez a mester,
  kísért, bárhogy hessegesd el.
  Utána a tenyér csattan,
  és az izzó hangulatban,
  a vak, fülledt éjszakákon
  felcsendül a Kinin-kánon.

   A pék pókja

  Az apróka
  pók-apóka,
  s a porhanyó
  potrohú
  pókanyó
  a pékségben
  a szennyezett
  mennyezetre
  nyálból való
  máló
  hálót
  font, -
  pont.
  A kópé
  póknép
  pótlék-
  hálókat eresztve
  keresztbe
  a pókasztal fölött,
  hálóból ebédlőt kötött.
  Félt a péppel pepecselő pék,
  hogy odapök
  a pók,
  illetve a liszttel
  hintett púpos pépre tisztel.
  Ezért leseperte az apróka
  pókpárt a padlóra.
  Csattant a fapapucs -
  Fuccs!
  Így járt pórul a két pupák
  pék
  pók.
  Pukk.

   A teve fohásza

  Monoton
  üget a süppedő homokon
  a sivatag lova,
  a tétova teve
  tova.
  Hátán rezegve
  mozog a
  rozoga
  kúp
  alakú púp.
  A helyzete nem szerencsés.
  Apró, szemcsés
  homokkal telve
  a füle, a nyelve.
  Sóvár szeme kutat
  kutat.
  Még öt-hat nap
  kullog, baktat.
  Az itató tava távol,
  S oly rettentő messze meg az oázis.
  Erre utal az alábbi fohász is:
   - Tevék ura!
   Te tevél tevévé engem eleve,
   teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
   Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol,
   de tévednél, vélvén,
   vén híved neved feledve
   elvetemedve
   vádol.
   Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
   mivel levet - vert vederbe
   feltekerve - nem vedelve
   lett betelve
   a te tevéd szenvedelme.
   Te nevedbe
   legyen eme
   neveletlen tevetetem
   eltemetve!
  S evezzevel ava teve
  levelkévét kivilevelhevelteve.


  dugo@szepi.hu