Sík Sándor :

  Mit görnyedeztek sarkaim körül?
  Mitől remegsz, lelketlen csőcselék?
  Keserű számon mit lesed a szót?
  Nincsen számodra mondanivalóm.
  Eltemetem a titkot önmagamba.
  A két kőtáblát két sövény kezemmel
  Magam elé feszítem kőpaízsul,
  Hogy elválasszam útált tőletek.

  Hazátlan voltam mindig köztetek,
  És gyötrelem volt hozzátok beszélnem,
  Korbács-nevelte szolga-söpredék,
  Rabok cselédje, fáraók szemetje,
  Népek trágyája, - nem vagy most se más:
  Fazékra-nyiló, sóvár, csúf szemek,
  Kérődző szájak, görnyedező hátak.
  Korbács való és vasdorong neked,
  Rabszolga-faj, nem az Egyetlenegynek
  Szabad törvénye, szövetség igéje.
  Az Isten egyszer megmutatta arcát,
  De féreg voltál, nem viselted el,
  S most görnyedezve hajlongod körül
  Vén térdemet, rossz eb gyanánt sunyítva,
  És el nem bírod pillantásomat.
  Lélektelen nép, félre lábaimtól,
  Nem vagy enyém, mert nincsen Istened!

  Ó Isten! Isten! mikor láttam én!
  Sínai orma, szövetség oltára,
  Ki mondja el, hogy mit adtál nekem!
  Az Arcot láttam, az Egyetlenegyet!
  A tűzbokorban szóló Ismeretlen,
  A felhő-fáklya titkos Istene
  Most megmutatta lepletlen magát.
  Élet, halál és minden rejtelem
  Megoldta fátylát végtelen szememnek,
  S végiglobogott rajtam boldogan,
  Forrón a roppant reveláció.
  És semmit most már látni nem tudok:
  Itt ég szememben olthatatlanul
  Magamba-itt egyetlen naptüze.
  Ahova nézek: látom a napot,
  Ó, emberek, hogy ujjongtam fel akkor!

Forrás: Sarlós Boldogasszony


dugo@szepi.hu