Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Babits Mihály:

  Balázsolás

  Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
      Gyermekkoromban két fehér
  gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
      s úgy néztem a gyertyák közül,
  mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
      Tél közepén, Balázs-napon
  szemem pislogva csüggött az öreg papon,
      aki hozzád imádkozott
  fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
      oltár előtt, kegyes szokás
  szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,
      s ő se jól értett. De azért
  te meghallgattad és megóvtad gyermeki
      életem a fojtogató
  torokgyíktól s a veszedelmes mandulák
      lobjaitól, hogy fölnövén
  félszáz évet megérjek, háladatlanul,
      nem is gondolva tereád.
  Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
      segíts, Sebasta püspöke!
  Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
      hátra se nézünk, elfutunk
  a zajló úton, eleresztve kezetek,
      magasabb szellemek – de ti
  csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
      Nem sért ha semmibe veszünk
  s aztán a bajban újra visszaszaladunk
      hozzátok, mint hozzád ma én
  reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!
      ki mint a szepegő kamasz,
  térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
      mosolyogj rajtam, csak segíts!
  Mert orv betegség öldös íme engemet
      és fojtogatja torkomat,
  gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
      zihál, s mint aki hegyre hág,
  mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
      kifulva, akként élek én
  örökös lihegésben. S már az orvosok
      kése fenyeget, rossz nyakam
  fölvágni, melyet hajdan oly megadón
      hajtottam gyertyáid közé,
  mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
      Hisz a te szent gégédet is
  kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
      kivégzett: tudhatod, mi az!
  Te ismered a penge élét, vér izét,
      a megfeszített perceket,
  a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
      csatáját és rémületét.
  Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
      okos felnőtt! Te jól tudod,
  mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall
      még az Isten jósága sem,
  s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
      olyan nagy dolog a halál.