Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Dékány Endre:

  Főhajtás
  A piaristák szegedi megtelepedésének kétszázhetvenötödik évfordulójára

  Vizek ölelte-dúlta Szeged, a Város,
  amely napfény örömét tükrözi vissza
  akkor is, ha sorsa keserűjét issza,
  s nyelve ősi, zengő dallamot sugároz.

  Puszták vad, szabad szelei s hadak dúlták,
  de sohase hamvadt benne a magyar tűz
  és védte Szeged Védőasszonya, a Szűz,
  s fiai a szellem fényeit árasztották.

  Apostoli szívvel Kalazanci nyomát
  követték, gyermekeit összegyűjtötték,
  s szépre, jóra, az igazra vezetgették,
  tudományra nevelték a kegyes atyák.

  Itt tűnődött a Tisza partján Dugonics,
  aki magyar szóra fogta a tudományt
  és eggyé ötvözve a múltat s hagyományt –
  eggyé lettek itt példáján a népek is.

  A Tisza partján sétáltak föl és alá,
  ugyanott, hol majd híres tanítványaik,
  és mi most is oda-álmodjuk árnyaik:
  a múlt és jelenünk itt egymásra talál.

  Két évszázad s hetvenöt év múlt már el,
  romba dőlt a Város és lelkét árulták
  idegen zsarnokok és áruló szolgák,
  hamvaiból újra, még szebbé támadt fel.

  S most itt, az ünnepen, a múló időn túl
  felétek nyújtjuk, atyák, hűséges kezünk,
  reménnyel áldjuk ősi Alma Máterünk,
  s szívünk is, kegyes atyák, felétek fordul.

  Bízzunk, hogy hangunkra fölfigyel a Város
  és látja, hogy már újra izzik a parázs
  és új fény, öröm gyúl s az örök változás
  okos, tiszta, bátor tettekre vár most.