Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Sík Sándor:

  Megyeri hitvallás

  Őrt áll a Hold a Nagykevély felett.
  Ezer sátorban nyolcezer fiú
  Munkás nap után izmos álmot alszik.
  Kismagyarország nagyot álmodik.

  A völgyben itt-ott pislogó tüzek
  Föl-fölvetik még fáradt szemüket,
  És hunyorgatnak: Mire jó?

  Állok a dombon s birkózom magammal:
  Szorongatom a „Mire jó?”-kígyó,
  Az ezeréves őskígyó nyakát.
  És a kígyó sziszeg, sziszeg:
  Mit állsz itt,
  Te nagy bolond, gyereknél gyerekebb?
  Mire jó ez a cifra katonásdi?
  Poéta-álom, gyönyörű hazugság?
  A görgeteg elébe fekszel-é?
  Őserdők lángját kézzel olthatod?
  Foltos hullába támaszthatsz-e lelket?

  Nézd, délfelé pokolveres az ég.
  Tudod, mi az? A pesti éjszaka!
  Mozik reklámja, kávéházi csillár,
  Szeméremoltó színpadok tüze,
  Vadember-tánc őrjöngő forgatagja,
  Csupasz testeknek festett fénye-szennye,
  Lihegő, lázas, cigarettafüstös,
  Villanysugaras, izzó rothadás.
  Nem látod-e, hogy tántorog belé
  A céda fénybe minden, ami ép?
  A nemzet húsa, édes veleje,
  Haza és jövő és emberiség!

  Halál, halál! – Ezek itt alszanak!
  Meddig virrasztol ifjú álmukon?
  Hisz véreik, az édes véreik
  (Tegnap még ifjú-épek, mint ma ők!)
  Ott ránganak a Sátán ütemén!
  Odakerülnek ők is! Ha ma nem
  Holnap talán, vagy esztendő-ilyenkor:
  Mind ott kering a hullatánc-füzérben,
  És onnan nevet téged és Megyert,
  S az ezer-sátor gyerek-mítoszát!
  Bolond! Bolond! Poéta! Mire jó?

  Másfelé nézel? Keletre, nyugatra?
  Alföld! Dunántúl! Alszik. Minden alszik!
  És álmaik, merész nagy álmaik
  Meddig repesnek? Egyiké: a szomszéd
  Kövér telkéig, falu végéig;
  A másiké: hogy eztán tíz garast
  Kaparhasson kilenc helyett;
  A harmadik: hogy egy collal magasabb
  Székbe ülhessen, mint a többiek.
  Álom, álom! Ki hallja itt
  A Kárpátok sikongató szelét?
  Kinek fáj itt, ami téged gyötör?
  Ki sejti itt Megyernek álmait?
  Alföld? Dunántúl? Alszik. Vagy halott?
  S az Isten föltámaszt-e oly halottat,
  Aki jól érzi a sírban magát?
  Megyer? Ezeknek? Bolond! Mire jó?

  Te még tovább tekintel? Nyugaton,
  Északon, Délen hordozod szemed?
  Az Emberiségnek ültetsz új palántát?
  Főnixet vársz, újjá-kelő világot?
  Hát nem látod az üstököst az égen,
  Száz üstököst, vérfarkas hírnököt?

  Nem érzed-e, hogy az emberiség
  Mély szívében valami meghasadt?
  Ember volt mindig ember farkasa,
  De a farkas is falkában vonít;
  Most, most a farkas farkast fojtogat,
  Testvér testvérnek marcangolja torkát,
  Jóllakott éhest, éhes jóllakottat.
  Mert ütni fáj, mindenki érzi már.
  Fáj az ütöttnek, jobban az ütőnek,
  És mégis: őrült, gazdátlan kezek
  Céltalanul az izzó levegőben
  Csak kaszabolnak, zúznak, irtanak.
  S míg meggyalázva könyvet és keresztet,
  Az őrjöngő emberkirály
  Ízekre tépi teste templomát:
  Köröskörül a vérsötét egen
  Toronyodnak vigyorgó ördögárnyak:
  Vörös rém, sárga rém, fekete rém.
  Halál, halál!
  Emberhalál és istenalkonyat!
  Kettérepedt a korhadt földgolyó!
  Azt véled-e, hogy egypár brit suhanccal,
  Egy félmaréknyi germán álmodóval,
  Egy sátoralja vállas kismagyarral
  A hulló gömböt összetarthatod?
  A szálló Lelket visszakeltheted?
  Eredj, bolondos, magad-hitető!
  Hadd rúgja szét a szürkelábú hajnal
  A tábortűz haldokló hamvait,
  Eredj aludni, mint a csillagok,
  Aludni, mint az Isten. Nincs miért?

  S állván a zászlótartó domb fején,
  Ezer sátor fehér hullámain,
  Szeges sarkam a vén homokba vágom,
  Hogy a Vezérdomb fölsajog belé,
  És ajakammal nyolcezer fiú
  Énekel égre vallomást:
  Hiszek!
  Hiszek!
  A tűzben, amely odalent parázslik,
  És holnap este újra föllobog,
  És minden este újra föllobog,
  És föllobog délen és északon,
  Egy tűz, száz tűz, ezer tűz,
  És föltüzel – piros zsoltár – az égre,
  És sápadt arcot rózsaszínre fest,
  És a szemekbe ősi lángot villant.
  A tűzoszlopban, amely gyújtatott,
  Olajmécs volt a katakomba éjén,
  És tábortűz a lappangó kurucnak.
  Hiszek a Tűzben, amely eljövendő,
  Amely a szívek katlanát feszíti,
  És el nem alszik pernye-szenny alatt.

  Hiszek a szélben, fürge cimboránkban,
  Amely a szemből álmodást söpör,
  És bacillust a rothadt utcalégből,
  Lobogót lebbent, lábat táncra szökkent,
  Nótát fakaszt és vitorlát dagaszt,
  S tábortüzeink dacos dallamát
  A Lomnic és a Hargita tövében
  Fülébe súgja testvértáborok
  Húnyó tüzét kavaró ikreinknek.

  Hiszek a földben, ifjú szép anyánkban,
  Hogy édesünk, nem morcos mostohánk,
  És ezer jóval boldog méhe áldott.
  Tudom, hogy már vajúdik és remeg:
  Már ideszült körém a semmiből
  Ezer sátort és nyolcezer fiút.
  Hiszem, hogy egyszer olyan dalra gyújt,
  Hogy meghallják a renegát kövek,
  Szétomlanak a gyilkos Bábelek,
  A hullamérges város-pörsenések
  Szűz bőre hamván fehérre simulnak,
  És mézes melle újszülött tején
  Új dallal emtet új embernemet.
  Hiszek!
  A kevesek egymásba tett kezében,
  A testvérszóban, a bajtársmarokban,
  Az érben, mely patak lesz és folyó,
  S halott tengerbe életet zuhant.
  A Szépségben, hogy szebb és édesebb
  A rútnál, és szürkét széppé tehet.
  A tiszta vízben, hogy sodorni tud,
  És ragadóbb a szennyvíz-áradásnál.
  A vízözönben, szeretetözönben,
  Jóság-galambban, Lélek-Ararátban.

  Mert hiszek az Igében,
  Mely elhangzott a teremtés felett,
  És testté lett az idők telijében.
  A Kovászban:
  Hogy emberségünk lomha derce-lisztjét
  Mégiscsak egyszer élővé keleszti.
  A Hegyi Beszéd próféta-szavát
  Falánk idők fertelmes bálna-gyomra
  Hiába nyelte el, lesz még egy harmadik nap,
  Mikor a mélyből felsüvölt a szó,
  És nem lesz, aki meg ne hallaná.
  A Mustármagban, mely kiszóratott,
  És szívében hordozza a jövőt,
  Mert újrazsendül minden ezerévben,
  És odatartja fészkes lombozatját
  Viharzilálta embermadaraknak,
  S testvérörömben elfér ágain
  Fehér madár és fekete madár
  És sárga és piros és minden.

  A Lélekben hiszek,
  Amely megzúdul ott, ahol akar.
  Hiszem, hogy zúdul, akar és teremt,
  Zúdul s teremt miáltalunk.
  A Lélekben, amely az élet,
  Amely tojáshéjat repeszt,
  Búzaszemet bukkant a hant alól,
  És sziklából Krisztust kelet.
  A Lélekben, amely bennünk dörömböl,
  És az idők méhében harsadoz,
  És énekel az ajkamon: Hiszek!
  Hiszek.

  És hogyha nem: hát akkor is!
  Ha mindhiába: akkor is!
  Ha minden álom: akkor is!
  Ha minden meghal: akkor is!
  A szép akkor is szép marad,
  A tiszta tiszta, rút a rút.
  Az Igazság igazság akkor is,
  Ha meg nem látja senki szem.
  A Szeretet mosolyog és szeret,
  És a kereszten is király.
  A tett különb a tunyaságnál,
  És hol a tépett lobogónál
  Tiszteletesebb szemfedő?

  Mert akit egyszer meglehelt a Lélek,
  Annak mindegy-lom élet vagy halál:
  Az él és áll és énekel és alkot,
  Megyeren és Magyarországon,
  Hét világrészen és a másvilágon,
  Az Isten őtet úgy segélje. Amen.

  Megyeri cserkésztábor, 1926. július