Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Túrmezei Erzsébet:

  Légy Krisztushordozó!

  „Azt szolgálom, aki a legerősebb!”
  „Én vagyok az!” – hazudta rá az ördög.
  Alkut kötöttek, s elszegődött.

  Aztán Jézus nevét ismerte meg.
  Látta, hogy ahányszor kiejtik,
  az ördög rémülten remeg.
  „Hazudtál, mert Jézus a legerősebb!”
  – kiáltott, és otthagyta egyik este.
  Jézust kereste,
  hogy néki ajánlja fel erejét.

  Ment, mendegélt.
  Zúgó folyamhoz ért.
  Egy hófehérszakállú, halk öreg
  útközben
  olyan különös dolgokat beszélt:
  hogy Jézust az szolgálja itt,
  aki máson segít,
  és gyámolítja
  kicsinyeit, szegényeit,
  a gyengéket, a védteleneket.
  Megállt a zúgó folyam partján:
  „Igaz lehet.”

  És akkor rimánkodva,
  odatipegett egy öreg anyóka:
  „A hidat elvitte az ár!
  Sose jutok a túlsó partra már!”
  Karjára vette. Átlábolt vele.
  S szíve egyszerre
  szokatlan melegséggel lett tele.
  „Ez lenne hát Jézus szolgálata?”

  Amint hajnalra vált az éjszaka,
  a parton kunyhót épített,
  s vitte, vitte át a hullámokon
  a gyengét, a kicsinyt…
  szolgált és segített.
  Tudta: ez mind
  Jézus szolgálata.
  Néha mégis feltört a kérdés:
  „De hol van Ő maga?”

   +++

  Új reggel virradt, és a tiszta fényben
  csendesen és szerényen
  elébeállt egy gyermek.
  „Vigyél át engem!” – kérte.
  Vigyázva vette
  széles vállára, mint a könnyű pelyhet;
  s a hullámokba lépett.

  Mire középig ért, roggyant a térde,
  terhe olyan nehéz lett.
  A gyermek fenn a vállán egyre nőtt.
  És mintha már az vitte volna őt!
  A másik parton remegve borul le a lába előtt.
  „Ki vagy te?” – kérdezte riadtan.
  „Jézus!” – csengett a felelet. „Ne félj,
  szolgálatodat elfogadtam.”
  Átszegezett, bilincset oldozó
  kéz pihent lehajtott fején.
  Szemét vakította a fény.
  Aztán… nem látta már…
  de szolgálta tovább.
  És lett a neve Krisztushordozó.

   +++

  Legenda volt. Régóta ismerem,
  de most kezdett zenélni bennem,
  s ki kellett énekelnem,
  hogy szívtől-szívig szárnyaljon a szó:
  Van-e közöttünk Krisztushordozó?
  Mert Ő ma is megáll
  előttünk csendesen.
  Várja, hogy megnyissuk a szívünk,
  s bent a szívünkben
  hordozzuk Őt végig az életen.

  Hogy lábunkkal elveszettet keressen,
  és kezünkkel gyengét védjen, vezessen,
  szemünkkel szenvedőkre rátekintsen.
  Van-e Krisztushordozó? Jaj, ha nincsen!

  Szegényen és gyengén, ó Legerősebb,
  leborulok én is előtted.
  Rég rámvetetted bilincsoldozó,
  átszegezett,
  áldó kezed.
  A szent keresztvíz hullt, permetezett,
  s homlokomra írta az új nevet:
  „Légy Krisztushordozó?”

  Segíts, hogy mindhalálig az legyek!

  Forrás: Adventtől adventig