Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Ratkó József:

  István imája

  Jó reggelt, Isten! - Inkább jó napot!
  Világ födelét fölnyitottad immár,
  s fényed özönlik, nyitnak csodáid is –
  szellő bókol, madár ujjongva szólal,
  minden teremtett lélek, lelkes állat,
  a millió fű mind s külön-külön,
  az érzéketlen kő is megragyog.
  Édességét, jó ízeit a létnek
  hatalmas karral terjeszted közöttünk.
  Dicséret érte! – Emberről nyugodt vagy?
  Törődsz velünk. – Három halál ma is.
  Kettő rajtam – s a harmadik tiéd.
  S vajh, szerte mennyi – számon tartod-e?
  Be sok halált ítéltem a nevedben –
  Be sok halállal intettél pedig!
  A hit vezérelt, nem Te – már tudom;
  s az én bűnöm, hogy nem értettelek. –
  Zúgó zápornak Te ki utat osztasz,
  hogy gyenge fűnek jövését kihozza –
  engem eképpen miért nem segítesz?
  Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz?
  Rám nehezedtél, utaim elálltad!
  Jóságomat is megtorlod, Uram!
  Te, aki látást követelsz a vaktól,
  s a lába-vesztett embertől, hogy járjon,
  s imára fogja kezét a kezetlen,
  Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen!
  Aki most tanul, tanúnak ne hívd!
  A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz!
  Rosszul mérted fel, Uram, az én erőmet!
  Málhádat tovább nem tudom cipelni.
  Nincsenek immár csak halottaim! –
  Lenni nem kezdett s véghetetlen Úr, ki
  markoddal megmérsz minden vizeket
  s araszoddal az egeket beéred,
  ki haragodnak egy leheletével
  világot fújsz el, csillagot kioltasz,
  s föld megindul, hegyek hanyatlanak
  egy intésedre, Uram – égig érő
  s hatalmaskodó népeket elejtesz,
  míg virágoznak választottaid –
  vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben;
  segíteni ne vesztegelj nekünk,
  s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat!
  Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak
  és földeinket elcsipegetik
  és sóvárognak falvaink iránt
  és kiirtanák szülötte-szavunkat,
  hogy dicsérni Tégedet ne tudjunk,
  és minden módon ártani akarnak,
  tanítsd meg őket, Uram, haragodra!
  S intsd meg, akik a szent munkát segélik
  s hitre hajtott népedet pásztorolják –
  örök hálát hogy tőled várjanak – mert
  igen gőgösek immár, mintha ők
  adták volna e földet is alánk!
  Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram,
  s kicsodák ők! És tedd, hogy ne legyünk
  gyalázatja a szomszéd nemzeteknek,
  ne legyünk csúfja és játékai,
  s messzire való maradékaink
  rút járom alá ne vettessenek! Ámen.