Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tóth Árpád:

  Lélektől lélekig

  Állok az ablak mellett éjszaka,
  S a mérhetetlen messzeségen át
  Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd
  Távol csillag remegő sugarát.

  Billió mérföldekről jött e fény,
  Jött a jeges, fekete és kopár
  Terek sötétjén lankadatlanul,
  S ki tudja, mennyi ezredéve már.

  Egy égi üzenet, mely végre most
  Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
  S boldogan hal meg, amíg rácsukom
  Fáradt pillám koporsófödelét.

  Tanultam én, hogy általszűrve a
  Tudósok finom kristályműszerén,
  Bús földünkkel s bús testemmel rokon
  Elemekről ád hírt az égi fény.

  Magamba zárom, véremmé iszom,
  És csöndben és tűnődve figyelem,
  Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
  Földnek az ég, elemnek az elem?

  Tán fáj a csillagoknak a magány,
  A térbe szétszórt milljom árvaság?
  S hogy össze nem találunk már soha
  A jégen, éjen s messziségen át?

  Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
  Mint egymástól itt a földi szivek!
  A Sziriusz van tőlem távolabb
  Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

  Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
  Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
  Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
  S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

  1923