Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tóth Árpád:

  Tetemrehívás

  Olykor a bíbor alkonyatban
  Elnehezedik a szivem –
  Felnézek a nagy, csuda égre,
  És látást látok, úgy hiszem.

  Boldogtalan fantáziámnak
  Úgy rémlik, a felhők felett
  Azért a csönd: meghalt az Isten,
  És ravatalra tétetett.

  Fejénél roppant arany lángok,
  Antares s Orion ragyog,
  Körüle térdre rogyva sírnak
  Az árván maradt angyalok.

  Valaki megölte az Istent,
  És fekszik némán és hanyatt;
  S reszketve a gazdátlan űrnek
  Lakói hozzá bolyganak.

  Jönnek a sárga Hold-lakók és
  A Mars bölcs óriásai,
  Saturnus-népek hat szivükkel
  S Vénusz szirom-leányai.

  És olykor egy-egy emberlélek,
  A gennyes Földnek hirnöke
  Jön, és láttára szerterezzen
  A gyászolók kövült köre.

  Ilyenkor egy nagy csöpp isten-vér
  Az alvadt sebből fölfakad,
  Legördül lassan, s átzuhogja
  A végtelen világokat.

  Egy nagy csöpp, bús, meleg isten-vér –
  S a földön bíbor alkonyat
  Gyúl tőle a sötét hegyek közt –
  S én fölemelem arcomat,

  És úgy érzem, e fájó arcnak
  Nem lehet többé mosolya,
  Mert ember vagyok én is, én is,
  Az isten véres gyilkosa…

  1926